Mandag 10. desember 2018 Debatt

Enøyd om Kiev-styret

UKRAINA

Kataryna Pedersen klager 1.12 over at norske medier ikke står (enda) sterkere på Kiev-regjeringens side. Ukraina er et splittet land. Ved kuppet i 2014 skrev Henry Kissinger i Washington Post: «Vest er stort sett katolsk, øst russisk-ortodokst. Vest snakker ukrainsk, øst mest russisk. Ethvert forsøk fra den ene gruppen på å dominere den andre, vil ende i borgerkrig eller oppsplitting». Han fikk rett.

Pedersen overser at regjeringen som tok makta i 2014, ikke hadde representanter for de 40 prosent russisk-talende, fjernet russisk som ett av to språk og forbød de partier som sto sterkest i øst. Det er derfor lite overraskende at de østlige provinsene meldte seg ut, med stor støtte i folkeavstemninger. Kiev har siden kriget for å få tilbake styringen over de østlige provinsene Donetsk og Luhansk. Som Pedersen skriver, medfører krigen store tap og lidelser. Men det er ingen tvil om at Kiev er den angripende part.

Pedersen klager over at noen medier kaller Kiev-styret fascistisk – et styre som har forbudt å kritisere nazi-kollaboratørene under 2. verdenskrig, med Stepan Bandera i spissen. Mediene skriver at Russland «annekterte» Krim. Det gir assosiasjoner til en blodig invasjon som tvang et motvillig folk i kne. Det var imidlertid en ublodig tilslutning, etter at over 90 prosent hadde stemt for å bli en del av Russland, slik det var inntil 1954. Dette er bekreftet av flere meningsmålinger.

De siste tredve årene er mange land blitt delt, med full støtte fra vestlige land. Øst-ukrainerne forstår ikke at de skal nektes retten. Opinionen er kartlagt ved folkeavstemninger hvor vestlige land har nektet å sende observatører. En kan etterlyse demokratisk sinnelag hos de som vil tvinge disse provinsene til å underkaste seg et Kiev-styre de har all grunn til å mislike. Det gjelder også vår regjering, som gir penger til Kiev-regjeringen og straffer Russland med sanksjoner fordi de imøtekom Krims ønske om tilslutning.

hans.olav@fekjaer.org