Tirsdag 11. desember 2018

Med Piketty i spissen, foreslår 50 akademikere og politikere en demokratikur for EU:

Vil smi nytt EU

EUROPA BRENNER: 50 venstrevridde akademikere og politikere frykter at EU går i oppløsning og mener det trengs et europeisk prosjekt mellom markeds­liberalistene og innvandringsmotstanderne. Bildet er fra den siste tids demonstrasjoner i Paris mot politikken til president og EU-integrasjons­tilhenger Emmanuel Macron. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.

EU

«Etter brexit og valget av antieuropeiske regjeringer i flere medlemsland, er det ikke lenger mulig å fortsette som før. Vi kan ganske enkelt ikke vente på at neste land forlater EU, eller ytterligere demontering uten å gjøre fundamentale endringer i dagens Europa.»

Slik begynner Manifest for demokratisering av Europa som den franske økonomen Thomas Piketty og over 50 akademikere og politikere har tatt initiativ til.

De hevder at Europa er i en sosial krise og er fanget mellom politiske bevegelser som vil jakte på flyktninger og innvandrere på den ene sida – og mellom dem som hevder de er europeere, men i virkeligheten kun har som prosjekt å utvide markedsliberalismen. Løsningen på EUs utfordringer ligger ikke hos det italienske regjeringspartiet Lega Nord eller Frankrikes president Emmanuel Macron, og manifestet tar i stedet initiativ til nye løsninger:

Opprettelse av en ny, uavhengig europeisk forsamling. Denne skal bestå av 80 prosent nasjonale parlamentarikere og 20 prosent fra EU-parlamentet.

De skal rå over et gigantisk nytt EU-budsjett som skal utgjøre 4 prosent av medlemslandenes BNP. Pengene skal hentes fra nye skatter på formue, høye inntekter, klimautslipp og på store selskaper. Halvparten av potten skal gå tilbake til medlemslandene, og resten skal brukes på grønn omstilling, forskning og utdanning og mottak av flyktninger og innvandrere.

Nytt EU-manifest:

• Den franske økonomen Thomas Piketty og over 50 andre akademikere og politikere har laget «Manifestet for et demokratisk Europa».

• Underskriverne ønsker et nytt uavhengig EU-organ som skal få makt til å rå over et eget budsjett. Inntektene skal komme fra nye EU-skatter på store selskaper, formue og høye inntekter.

• Skatteinntektene skal brukes på grønn omstilling, forskning og utdanning og for å ta imot flyktninger og innvandrere. Halvparten skal gå tilbake til medlemslandene.

Ikke for fattige land

Ifølge manifestet skal den nye forsamlingen kunne opprettes uten å endre EU-traktatene og uten at alle landene blir med. Dermed skal løsningen kunne realiseres innen kort tid, og ifølge initiativtakerne er den eneste måten å overbevise europeerne å forlate vage og teoretiske lovnader som tidligere er gitt.

Målet er ikke å lage et EU som fordeler fra rike til fattige land, men å senke ulikheten innad i land. Felles skatter er nødvendig for å hindre skattetilpasning hos de rikeste.

– Det er nødvendig å tenke nytt om hvordan vi kan få et Europa som leverer for alle. Slik unionen ser ut i dag, er det vanskelig å se at den kan løse de felles problemer vi har i Europa, og dette er forsøk på å redemokratisere eller repolitisere det europeiske prosjektet, sier Mikael Rask Madsen, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i København.

Madsen er en av underskriverne, som også består av kjente navn som Jan-Werner Müller, Gabriel Zucman og tidligere statsminister i Italia, Massimo D’Alema.

Madsen innrømmer at manifestet legger opp til et mer føderalistisk Europa.

– Skal prosjektet ha den pondus som er tenkt her, kommer man ikke utenom at det trengs økonomiske virkemidler til å rulle ut programmer. På visse områder gir det mer makt til fellesprosjektet, men så skal det også være en annen form for parlamentarisme der landene er bedre representert, sier han.

Konkret plan

Europeisk venstreside er delt i synet på EU og hvilke reformer som skal til for å skape et mer solidarisk Europa. Ingrid Grønli Åm har skrevet boka «Hjelp, vi er i EU» om den franske venstresidas forhold til EU, og hun mener initiativet til Piketty og co. kan bidra til å dra debatten videre.

– Det er bra at det kommer et konkret forslag, for til nå har venstresidas kritikk av EU mest bestått av store ord. Diskusjonen er bra for venstresida, men jeg tviler på at dette er det endelige svaret, sier hun.

Åm sier at et nytt EU-organ og felles budsjett ikke vil løse mange av tingene venstresida kritiserer, med EU som felles pengepolitikk og budsjettbegrensningene. Budsjettet vil heller ikke være en løsning for landene som sliter, som Hellas.

Hun tviler også på at den nye forsamlingen vil gjennomføre politikken som initiativtakerne ønsker seg.

– Det er ikke sikkert at venstresida får flertall og faktisk kan benytte makten det nye organet får til å gjennomføre denne politikken, sier hun.

stiann@klassekampen.no

Går i front: Thomas Piketty. Foto: Anniken C. Mohr