Tirsdag 18. desember 2018 Politikk

• Finnmark og Troms i sammenslåingsnemnd • Jobber allerede for reversering

Forbereder skilsmisse

ENIGE: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark (til venstre) og leder i Troms Ap Cecilie Myrseth er enige om å få oppløst tvangsekteskapet snarest mulig. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.

Fylkes reform

I går møttes fellesnemnda som skal forberede den omstridte sammenslåingen av Troms og Finnmark for første gang. Tonen var fin i fylkestingssalen i Tromsø, der hvert fylke stilte med 19 delegater. Medlemmene satte seg partivis, og enigheten var stor.

Til tross for at fylkesrepresentantene nå møtes, er ikke kampen mot sammenslåingen gitt opp.

På forhånd har Troms og Finnmark Arbeiderparti gått sammen om en avtale om skilsmisse, der det allerede i punkt én heter «Troms og Finnmark Ap er enige om at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke».

Avtalen skal med andre ord gjøre det lettere å gå fra hverandre igjen i framtida.

Storfylket:

• Det nye storfylket Finnmark-Troms vil bli på 74.495 kvadratkilometer, eller like stort som summen av fylkene Hordaland, Rogaland, Buskerud, Vest-Agder, Akershus, Vestfold, Østfold og Oslo.

• Finnmark har strittet mot sammenslåing hele tida og går nå inn i arbeidet med fusjon som strider mot vedtak i fylkestinget og på tross av en folkeavstemning der 87 prosent sa nei.

• Finnmark og Troms Ap har flertall i begge fylker er enige om å få opphevet tvangssammenslåingen raskest mulig.

Har tro på regjeringsskifte

Professor Arvid Viken ved Norges arktiske universitet merker seg at de to fylkene allerede gjør seg klare til å gå ut av «ekteskapet».

– Spesielt ledelsen i Finnmark fylkeskommune er tøffe og har holdt ut lenge. De er utsatt for et svært sterkt press fra sentrale myndigheter, sier Viken.

Han ser ingen motsetning i at de nå går inn i fellesnemnd for å forberede sammenslåing, samtidig som de er uenige i selve prosessen.

– Siste ord i denne saken er ikke sagt, sier professoren.

Også Randi Karlstrøm, leder i Folkebevegelsen For Finnmark, tror skilsmisse er en mulighet.

Hun synes det er vondt å se at politikere som er imot sammenslåing, nå er tvunget til å delta i fusjonen.

– Det vil åpne seg mange muligheter for å omgjøre prosessen; Fellesnemnda kan splittes av uenighet eller de kan kaste kortene siden det hele blir for komplisert. Et regjeringsskifte kan også få omgjort prosessen, sier Randi Karlstrøm, leder i Folkebevegelsen For Finnmark.

Lederkamp på møtet

Statssekretær Aase Marthe Horringmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledet oppstarten av møtet i fellesnemnda, siden departementet hadde innkalt. Horringmo uttrykte glede over at arbeidet med å skape en ny fylkeskommune i nord hadde startet.

– Beslutninger tas best mulig lokalt. Dere kjenner forholdene best. Det skal overføres oppgaver som vil styrke denne regionen som har store ressurser og muligheter, sa statssekretæren.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik sa fredag at hun ønsket å bli leder av fellesnemnda, siden Finnmark Ap utgjorde den største partigruppen i nemnda. Likevel ble Kari-Anne Opsal fra Troms Ap enstemmig valgt som leder, med Ulf Ballo fra Finnmark Ap som nestleder.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) fra Troms mente Finnmark vil tape så mye på fusjonen at de måtte lede nemnda, men ble nedstemt.

Vil saksøke staten

Da Finnmark fylkesting sist uke valgte medlemmer til fellesnemnd, ble det flertall for å ta første skritt mot en rettssak mot staten ved Kommunaldepartementet. Folkebevegelsen For Finnmark har også hatt planer for et søksmål, men avventer nå ettersom fylkeskommunen selv har satt i gang prosessen med et mulig søksmål.

Finnmark fylkeskommune har leid inn Advokatfirma Kluge i Oslo, og juristene mener det kan stilles mange spørsmål ved bruk av tvang.

– Vi er enige om å sende et prosessvarsel. Det er svært gode grunner til å se nærmere på prosessen som har ført til tvangssammenslåingen og lovligheten rundt denne, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark.

Vassvik er glad for at fylkestinget gikk inn for å forberede et søksmål, og hun håper tilsvaret fra departementet er fyldig.

Finnmark protesterer spesielt på at prosessen strider mot befolkningens vilje, og at konsekvensene med sammenslåingen ikke er vurdert. Det er også stor frustrasjon rundt løftene om statlige arbeidsplasser som skal overføres sørfra, som så langt ikke har blitt konkretisert.

Fylkesordføreren mener myndighetene ikke har svart på fylkets mange spørsmål, og håper at en juridisk prosess kan belyse saken bedre.

rapp@klassekampen.no