Torsdag 20. desember 2018 Innenriks

Regjeringen betaler for rapport som anklager norske partier for å jobbe for Russland:

«Kremls trojanske hester»

KRITIKK: Både SV-leder Audun Lysbakken, Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp, her ved leder Siv Jensen, tar sterk avstand fra rapporten til den amerikanske tenketanken Atlantic Council.FOTO: TOM HENNING BRATLIE OG NTB SCANPIX

FRISKT: Forsvarsdepartementet finansierer en amerikansk tenketank som anklager Frp, SV og Rødt for å løpe Kremls ærend.

Russland

Tidlig i desember lanserte den amerikanske tenketanken Atlantic Council en rapport om russisk innflytelse i Nord-Europa. Rapporten, som har fått navnet «Kremls trojanske hester», kartlegger hvilke krefter som angivelig jobber for russiske interesser i Norge, Sverige, Danmark og Nederland.

I rapporten presenteres et kart som lister opp de pro-russiske partiene i Europa. Her finner man partier som nazistpartiet Gyllent daggry fra Hellas, spanske Podemos og Sverigedemokraterna.

I Norge har Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt alle blitt kategorisert som «pro-russiske» partier.

Rapporten peker også på pro-russiske holdninger blant folk i Nord-Norge som «potensiell fruktbar mark for russisk politisk krigføring i framtida».

Rapporten har tidligere vært omtalt på nettavisen Radikal Portal og på Steigan.no.

Atlantic Council:

• Amerikansk tenketank med fokus på internasjonal politikk. Ledet av den tidligere republikanske presidentkandidaten Jon Huntsman.

• Norge har bidratt med donasjoner til tenketanken i en årrekke gjennom Forsvarsdepartementet.

• TV 2-journalist og forfatter av boka «Russlands hemmelige krig mot Vesten» Øystein Bogen har bidratt til en rapport fra tenketanken om Russlands innflytelse i Norge.

Betalt av regjeringen

Rapporten er delvis finansiert av den norske regjeringen.

Atlantic Council, offisielt en uavhengig tenketank, men med tette bånd til Nato, har i en årrekke fått donasjoner fra Norge. På sine nettsider oppgir tenketanken at de mottok et sted mellom 870.000 og 2,2 millioner kroner fra det norske Forsvarsdepartementet i fjor.

«Forsvarsdepartementet gir økonomisk støtte til Atlantic Council, men vi har ikke støttet eller vært involvert i dette konkrete prosjektet, som er ukjent for oss», skriver kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i en e-post.

Departementet svarer ikke på Klassekampens spørsmål om hvordan det stiller seg til innholdet i rapporten de har vært med å finansiere.

– At Forsvarsdepartementet er med på å finansiere et prosjekt som går langt i å stemple partier, medier og journalister som sikkerhetstrusler, er på grensen til illojalt mot det norske demokratiet, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Han mener rapporten er et faktafritt makkverk og viser til at Rødt har kommet med tydelig fordømmelse av russiske folkerettsbrudd.

– Regjeringen må avklare om den står inne for påstandene i rapporten den har vært med å finansiere, sier Moxnes.

TV 2-journalist bidro

Øystein Bogen, utenriksjournalist i TV 2, har skrevet kapitlet om Norge i rapporten. Han trekker fram flere tilfeller av det han mener er pro-russiske holdninger og vedtak fra de tre partiene.

Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsmann i Frp, presenteres som en person med «sterke pro-russiske holdninger» som «gjentatte ganger har støttet Kremls posisjon i Ukraina og Krim og tatt til orde for slutt på sanksjonsregimet mot Russland».

SVs vedtak i 2014 om at Nato har delansvar for konflikten i Ukraina og kom med oppfordringer til forhandlinger med Russland.

SVs har også «ledet kritikk av Norges økende militære samarbeid med USA, inkludert stasjonering av marinesoldater». Kritikken omtales som et «ekko av Moskva-linjen».

Rødt har «stort sett avstått fra pro-russiske uttalelser». Flere profilerte medlemmer skal ha viderebrakt Kreml-narrativer om Ukraina. Partiets internasjonale talsperson har skrevet en artikkel i Dagbladet som kritiserer sanksjonene mot Russland og gir Nato ansvar for økt russisk aggresjon.

I tillegg til partiene blir flere blogger som Steigan.no og Herlandrapporten trukket fram som blogger som viderebringer russisk propaganda. Klassekampen er også nevnt som en avis som har publisert «grovt feilaktig og falskt» pro-Kreml-materiale.

TV 2-journalist Bogen var ikke tilgjengelig for intervju i går, men skriver i en SMS at han ikke er ansvarlig for den delen av dokumentet hvor partiene kategoriseres som pro-russiske. Han mener ingen norske partier er pro-Russland «per se» og henviser til Atlantic Council for grundigere forklaring på framstillingen. Atlantic Council har ikke besvart Klassekampens henvendelser.

Kritiserer rapporten

Alle de tre partiene avviser framstillingen på det sterkeste.

– Dette er å sette et likhetstegn mellom det å ha et åpent sinn i utenrikspolitikken og å være pro-Kreml. Det blir litt håpløst, sier Christian Tybring-Gjedde i Frp.

Han mener framstilling av ham selv og Frp som pro-russiske er absurde og viser til langvarig støtte til USA og Nato. Han ønsker ikke å trekke støtten til Atlantic Council fordi det kan sende uheldige politiske signaler.

SV-leder Audun Lysbakken er oppgitt.

– Det russiske regimet er et autoritært og nasjonalkonservativt regime og derfor så langt fra SV som det er mulig å komme. Vi har tydelig fordømt annekteringen av Krim og russiske menneskerettighetsbrudd, sier Lysbakken.

– At all kritikk mot vestlig militær opptrapping svertes som pro-Putin, er et gufs fra den kalde krigen. Det er en fordummende måte å ødelegge viktige debatter om sikkerhetspolitikk på, sier han.

Bjørnar Moxnes i Rødt er enig. Han mener rapporten illustrerer et alvorlig problem.

– I en tid med økt stormaktsrivalisering trenger vi en selvstendig utenrikspolitikk. Samtidig ser vi stadig flere forsøk på å stemple de som tenker annerledes enn makthaverne i Washington, sier Moxnes.

jos@klassekampen.no

Saken er rettet 20. desember 2018: Ved en feil sto det ikke at rapporten har tidligere vært omtalt på nettavisa Radikal Portal og på Steigan.no. Red.

Artikkelen er oppdatert: 20. desember 2018 kl. 09.23