Lørdag 29. desember 2018 Innenriks

Islamsk Råd varsler ny halalmerkevare for kjøtt etter bruddet med Nortura:

Godkjenner håndslakt

NORSK FE: Hos Lille Svinesund kjøttsenter selger de mest halalkjøtt fra norske slakterier. – De fleste kundene vil ha norsk kjøtt, sier Zana Juma (til venstre). Her med kollega Shabnam Fathali

HALAL: Nortura trekker seg fra sam­arbeid med Islamsk Råd. Samtidig godkjenner IRN importert kjøtt fra dyr som er håndslaktet uten bedøvelse.

NORSK ISLAM

– Kjøtt er kjøtt.

Det sier Zana Juma. Han står bak disken i Lille Svinesund kjøttsenter på Grønland i Oslo. En butikk som trass navnet bare selger halal-kjøtt.

– At vi heter Lille Svinesund har ikke noe med «svin» å gjøre. Det er fordi vi tilbyr billig kjøtt. Du skal få det samme for pengene hos oss som du får hvis du tar en handletur til Sverige, sier Juma.

Det kan være et greit markedsføringstriks. For like utenfor «Lille Svinesund kjøttsenter» går det nemlig hver helg busslaster med norske muslimer som reiser over grensen for å harryhandle halal-kjøtt.

– Hva foretrekker kundene? Norsk eller importert halalkjøtt?

– Vi selger mest norsk kjøtt. Og en del fra Island. Islandsk lammelår smaker veldig godt, sier han og viser oss et halal-sertifikat for islandsk lammebok utstedt av «The Muslim Association of Iceland».

Ifølge Juma er kundene opptatt av at produktene er halal.

– Mange spør meg om jeg har sett hvordan slakten foregår. Det har jeg ikke, men det er noen fra butikken som sjekker de slakteriene som leverer til oss, sier han.

Islamsk Råd Norge og halalsertifisering:

• Siden 2006 har Islamsk Råd Norge (IRN) sertifisert flere slakterier eid av Nortura.

• For den tjenesten har de innkrevd 1 krone per kilo kjøtt. Det har betydd prispåslag for kunden og millioninntekt for organisasjonen.

• Norsk halal-kjøtt produseres etter norske dyrevelferdslover. Det betyr at dyret er bedøvet før det slaktes. Forskjellen er at det framsies en takksigelsesbønn like før dyret dør.

• I EU er rituell slakt uten bedøvelses tillatt. Nå godkjenner IRN et slikt nytt kyllingprodukt for det norske markedet.

Dropper bedøvelsen

Daglig leder av den muslimske nettbutikken Matpunkt.no Irfan Mushtaq tror busslastene med harryhandlende norske muslimer ikke bare handler om pris, men også om at de vil forsikre seg om at kjøttet de kjøper er halal.

Ifølge Musthaq har nemlig ikke norske muslimske forbrukere lenger noen garanti for at kjøttet de kjøper er halal. Årsaken er at Islamsk Råd Norge og Nortura ikke lenger har noen avtale om halalsertifisering av slakterier. Den gikk ut 8. desember i år.

– For øyeblikket sertifiserer ikke IRN noen slakterier. Det er heller ingen halalprodusenter som har tillit, sier Musthaq.

Nylig annonserte Matpunkt på Facebook at de fra 1. januar 2019 kun vil tilby kyllingkjøtt som er håndslaktet uten bedøvelse importert fra EU.

Slaktemetoden er ikke tillatt etter norsk dyrevelferdslov, men det er lov å importere og selge kylling som er slaktet på denne måten så lenge importøren følger reglene for slik import. Det opplyser seksjonssjef for mat i Mattilsynet Solveig Eriksrud til nettstedet Resett, som har omtalt det nye tilbudet til Matpunkt.

Resett skriver også at Mattilsynet har mottatt en bekymringsmelding om Matpunkt. Det tar innehaver Mushtaq med stor ro.

– Vi har vært i kontakt med Mattilsynet. De har fått svar allerede.

– Håndslakt uten bedøvelse høres veldig brutalt ut. Hvordan forsvarer dere det?

– Industriell slakt er ikke mindre brutalt. Bedøvelsesmetodene kan være rene torturmetoder. Elektrisk vannbad for eksempel, sier Mushtaq.

Mushtaq har tidligere jobbet i IRN med halalsertifisering og har bakgrunn fra matindustrien. Han forteller at da IRN begynte med halalsertifisering jobbet de for å fremme andre bedøvelsesmetoder som ikke tar livet av dyret. Det er avgjørende for halalslakten at dyret skal være i live når den obligatoriske takksigelsesbønnen finner sted.

– I halalslakt ivaretar vi den menneskelige relasjon til slaktedyret og takker for at vi får lov til å slakte dyret for næring. Det er en slaktemåte som egentlig ikke er forenlig med industriell slakt, sier han.

Tar opp konkurransen

Informasjonsansvarlig i IRN Yasir Ahmed sier til Klassekampen at IRNs halalavdelingen har sertifisert det nye kyllingproduktet til Matpunkt.

På IRNs nettsider heter det at «Nortura mister tillit blant muslimene!» og at IRN jobber med et alternativ, et nytt varemerke hvor halalslakt vil foregå i henhold til «Sunnah». Nortura vil etter det Klassekampen får opplyst fortsatt selge sin halalmerkevare «Alfathi» selv om den ikke blir sertifisert av IRN.

– Vil det varemerket dere jobber med bli en konkurrent til Alfathi, men med utenlandsk kjøtt?

– Vår jobb som sertifisør er å godkjenne produkt og produksjonsprosesser som oppfyller våre krav i henhold til halalstandarden som Nortura var sertifisert etter. Om markedsaktører ser muligheten for å tilby varer forbrukere etterspør legger vi oss ikke opp i det. Det får markedet finne ut selv. Norske forbrukere etterspør norske råvarer så lenge det er tilgjengelig i Norge. Hvis det ikke er tilfellet så må man se etter andre alternativer hvor import kjøtt er en av dem, sier Ahmed til Klassekampen.

aseb@klassekampen.no