Lørdag 12. januar 2019 Kultur og medier

Da Dagbladets grafikere kom på jobb 18. juni i fjor, satt det ansatte fra morselskapet Aller på plassene deres:

Grafikerstrid i Dagbladet

KJEMPER FOR STILLINGENE: Grafikerne Peder Kvello og Mona Tønder Jakobsen har gått til sak for å få beholde jobbene sine i Dagbladet. Til høyre deres advokater Elisabeth Grannes og Alexander Cascio.

Dagbladets to siste grafikere ble oppsagt i fjor sommer. Denne uka havnet saken i tingretten. – Et eklatant brudd på norsk lov, sier LO-advokatene.

arbeidsliv

– Kan en bedrift si opp to ansatte som har vært der i over 30 år, noen av de dyktigste avis­produsentene, gjennom å ta fra dem arbeidsoppgavene og sette inn en vikar fra søsterselskapet uten den samme erfaringen?

Med dette spørsmålet åpnet LO-advokat Alexander Cascio sin avslutningsprosedyre fredag i rettssaken mellom de to grafikerne Mona Tønder Jakobsen og Peder Kvello og Dagbladet/Aller Media. Saken har gått i fire dager i sal 127 i Oslo tingrett denne uka.

Da Mona Tønder Jakobsen, sideprodusent og grafiker ansatt i Dagbladet i 32 år, kom på jobb 18. juni i fjor, satt det en ansatt fra morselskapet Aller på pulten hennes. Bortsett fra kollegaen Peder Kvello var hun den eneste i liknende stillinger som ikke ble overflyttet til Aller Media ved en om­organisering av Dagbladet i juni 2018.

Grafikere vs. Dagbladet:

• To oppsagte grafikere i Dagbladet krever oppsigelsen kjent ugyldig og at ansettelsesforholdene deres overføres til Aller Media.

• Grafikerne møtte Dagbladet og Aller Media i Oslo tingrett denne uka.

• Dagbladet avviser kravene fra grafikerne.

• Dagbladet har gradvis kvittet seg med sine typografer/grafikere de siste årene. De to oppsagte, Mona Tønder Jakobsen og Peder Kvello, var avisas to siste sideprodusenter.

– Uvirkelig rettssak

Jakobsen ble flyttet til en annen pult og fratatt arbeidsoppgavene. Slik har det vært for henne ut oppsigelsestida.

I rettssaken ble denne behandlingen beskrevet som «uverdig». Advokat Cascio omtalte det som «å bli satt på tørkeloftet».

– Denne perioden har vært en veldig belastende og krevende øvelse, rett og slett, sier Jakobsen til Klassekampen i en pause i rettssaken.

Hun vil imidlertid også understreke at hun har fått altavgjørende støtte fra alle kollegaene i Dagbladet.

– Hvordan har det vært å være i rettssak med din egen arbeidsgiver?

– Det har vært veldig spesielt og uvirkelig, sier Jakobsen.

Gode skussmål

Jakobsen er den sideprodusenten med lengst ansiennitet i hele konsernet, og de to har fått svært gode skussmål gjennom hele rettssaken.

– For oss er denne saken svært viktig rent økonomisk. Vår høye alder tatt i betraktning er det vanskelig å få jobb et annet sted. Men saken har også tatt mer prinsipielle vendinger underveis, sier Peder Kvello.

– Kjemper dere også en sak på grafikerfagets vegne?

– Ja, absolutt, men det har vi gjort i lang tid. Det er heller ikke første gangen vi har opplevd en ned­bemanning. Framtida for vår yrkesgruppe har vært under press i evinnelig lang tid, og vi har jobbet hardt for å overleve.

Tilhørighet avgjørende

Kvello var ute i pappa­permisjon da omorganiseringen fant sted. I likhet med Jakobsen ble han ikke overflyttet til Aller Media og mistet jobben.

– Oppsigelsene skjer uten at bedriften gjør en innsats for å finne en annen løsning, uten at de sparer noen penger på det eller har noen annen fornuftig forklaring på akkurat denne utvelgelsen. Da står man igjen med at det er fagforeningstilhørigheten som har vært avgjørende, sier advokat Alexander Cascio.

– Er det oppsigelsen i seg selv eller måten det gjøres på som er mest graverende?

– Vi har jo respekt for at papiravisa faller i opplag og at det er behov for å rasjonalisere, det har jo papiravisene gjort i lang tid. Men det er særlig måten det gjøres på. Dette kunne vært gjort på så mange andre måter.

– Var ikke ønsket

Jakobsen og Kvello er medlemmer i Dagbladets Grafiske Klubb, som siden 2006 har ligget under Fellesforbundet, som igjen er en del av LO.

Gjennom den såkalte avis­overenskomsten mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er grafikerne i utgangspunktet sikret gode lønns- og arbeidsvilkår.

Denne tilknytningen ble sentral under rettssaken denne uka. LO-advokat Elisabet Grannes, som representerer grafiker Peder Kvello, mener saken handler om organisasjonsfrihet.

– Det vi har fått avdekket denne uka, er at Aller Media ikke har ønsket å overta de mest erfarne arbeidstakerne på bakgrunn av avtalen fag­foreningen deres har med Dagbladet. Aller Media ønsker at folk er organiserte, men ikke i Fellesforbundet, med deres avisoverenskomst. Den har bestemmelser som Aller ikke ønsker over til seg, sier Grannes.

Grannes mener dette er brudd på grunnlovsparagraf 101, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og menneskerettighetene.

– Sett fra vår side er dette uakseptabelt og et eklatant brudd på grunnleggende rettigheter i norsk arbeidsliv, som LO ikke kan leve med. Vi ser svært alvorlig på dette, sier Grannes.

Peker på opplagsfall

Dagbladet ønsker ikke å uttale seg mens saken er i rettssystemet. Til Klassekampen sier likevel ansvarlig redaktør Aleksandra Beverfjord følgende:

– Det er sterkt beklagelig at denne saken ikke har latt seg løse før den nå er gått til retten. Jeg ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere av respekt for rettsbehandlingen.

Dagbladet og Aller avviser påstanden om at fagforeningstilknytning var en årsak til oppsigelsen av de to grafikerne, og viser ellers til prosedyren i retten.

Frode Hansen, Dagbladets nyhetssjef, var et av vitnene i rettssaken. Fra vitneboksen påpekte han blant annet at oppsigelsene må sees i sammenheng med fallet i opplaget til papiravisene og de kravene til innsparing og effektivisering det har medført for Dagbladet.

Han fortalte at avisa for lengst har begynt å planlegge for en framtid uten papiravis, og at papiravisa allerede hadde vært død uten de innsparingene som er blitt gjort i flere runder.

At Dagbladet ble kjøpt opp av Aller Media i 2013, ble redningen for papiravisa, ifølge Hansen.

– Med overtakelsen kom vi inn i et hus med en faglig sterk sideproduksjon, sa han.

torbjornn@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 13. januar 2019 kl. 11.24