Mandag 14. januar 2019 Politikk

Dersom brexit blir en suksess, kan flere land forlate EU, frykter sjeføkonom:

Frykter vellykket brexit

HANDELSURO: Dersom brexit skulle bli så vellykket at flere land følger etter, kan det ramme norsk eksport hardt, tror sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.

handel

Brexit, Trumps handelskrig og EØS-motstand her hjemme skaper frykt for at næringslivets vilkår for å handle med resten av verden kan bli dårligere. På NHOs årskonferanse sist uke var temaet øverst på dagsordenen.

Britene sliter nå med å bli enige om hvordan de skal komme seg ut av EU, og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener det ikke bare er negativt for Norge at utmeldelsen humper. Dersom brexit blir en suksess, kan det nemlig oppmuntre andre EU-land til å forlate prosjektet, og et EU i oppløsning vil være enda mer skadelig for norsk eksport enn brexit, tror han.

– Brexit har selvfølgelig potensial til å innebære en eskalering. Dersom Storbritannia skulle få til en vellykket utmelding av EU, kan det også farge oppfatningen om medlemskapet i andre EU-land. Men praktisk talt samtlige beregninger som er gjort om brexit, tyder på at britene ikke vil lykkes, og at aktiviteten vil bli lavere som følge av mindre handel og dårligere bruk av britisk arbeidskraft og øvrige ressurser, sier Dørum.

– I og med at EU er vårt viktigste handelsområde, vil oppløsningstendenser i EU også treffe norsk eksport.

Brexit:

• I en folkeavstemning 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU. 29. mars 2017 utløste den britiske regjeringen artikkel 50 i EU-traktaten om utmeldelse av EU. Utmeldingen skal etter planen skje 29. mars i år, og tirsdag skal det britiske underhuset stemme over regjeringens avtale med EU om det framtidige samarbeidet.

• I 2017 eksporterte Norge varer til Storbritannia for 191 milliarder kroner. Det utgjør 22 prosent av norsk eksport, og Storbritannia er dermed en av Norges viktigste handelspartnere.

Bekymrede bedrifter

I næringslivet er ikke Dørum alene om å mene at EUs overlevelse er vel så viktig som å få til en god brexit. På oppdrag fra NHO intervjuet førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst-Norge Jan Erik Grindheim i fjor 25 norske næringslivsledere.

«Frykten er større for hva brexit vil kunne bety for EUs indre marked og disse bedriftenes tilgang til dette gjennom EØS-avtalen, enn for deres fremtidige forhold til det britiske markedet», er hvordan funnene fra intervjuene oppsummeres i Næringslivets perspektivmelding fra NHO.

Ifølge Dørum tyder imidlertid lite på at brexit blir en suksess for britene, og en dominoeffekt virker usannsynlig. Sjeføkonomen mener handelskrigen mellom USA og Kina utgjør en større trussel for norsk eksport enn trøbbel i EU.

– Sannsynligheten for at andre land vil følge Storbritannia ut av EU synes mindre enn for en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina. Selv om begge land har interesse av at den eksisterende verdensordenen opprettholdes, kan maktkamp, sviktende kommunikasjon og prestisje gjøre at dette eskalerer. Faren er også til stede for at dette kan spre seg til andre land og påvirke handel og investeringslyst, sier han.

I 2017 eksporterte Norge varer til Storbritannia for 191 milliarder kroner. Det utgjør 22 prosent av norsk eksport, og Storbritannia er dermed en av Norges viktigste handelspartnere. Likevel er vareeksporten til resten av EU enda viktigere, og den utgjorde 505 milliarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Får delvis støtte

Professor og senterleder ved Arena Senter for Europaforskning på Universitetet i Oslo Erik Oddvar Eriksen støtter delvis Dørums analyse.

– Deler av resonnementet er korrekt. Det er ingen ting som tyder på at brexit har ført til at flere land ønsker å gå ut, tvert imot, og det er ingen ting som tyder på at Storbritannia vinner på utmeldingen. Men det tredje, at oppløsningstendenser i EU vil være verre for Norge enn brexit, er for så vidt riktig, sier han.

– Norge har lik adgang til det indre marked som medlemsland, og det har tjent oss veldig godt. Skulle EU gå ad undas, ville det vært svært uheldig for Norge. Masse nye avtaler måtte lages, og små land ville systematisk få mer trøbbel enn store land.

Frykter ikke dominoeffekt

Investor Jens Ulltveit-Moe er enig i at et EU i oppløsning ville vært dårlig nytt for Norge.

– Ja, det ville vært mye større enn brexit. Brexit er i seg selv et problem for Norge. Norge er heldige som har EØS-avtalen, og vi ville aldri fått en tilsvarende avtale i dag. I det ligger det at enhver endring i forholdet til EU vil være et tap for Norge, sier han.

Ulltveit-Moe tror imidlertid at andre EU-land heller blir mer positive til EU enn motsatt som følge av brexit.

– Paradoksalt nok tror jeg at forestillingen i London og det bisarre showet i parlamentet styrker EU. Selv om det beste hadde vært at det ikke var noen brexit, har britene klart å demonstrere viktigheten av EU-samarbeidet. Hvilket land vil ønske seg selv så vondt at de starter den prosessen? Fra Le Pen i Frankrike har det vært svært stille, og den italienske regjeringen kom inn som en løve og har gått ned som en skinnfell, sier han.

stiann@klassekampen.no