Mandag 21. januar 2019 Kultur og medier

Bokhandlerkjeden Ark er i ferd med å utvikle en egen selvpubliseringsportal for forlagsløse forfattere:

Satser på selvpublisering

NY TJENESTE: Bokhandlerkjeden Ark skal ha informert sin egen kundeklubb om at en plattform for selvpubliserte bøker er under utvikling. Det kan føre til at det blir vanskeligere for leserne å navigere i nettbokhandlene, mener forfatter Anne Oterholm. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Selvpubliserte bøker finner veien inn til forlagseide nettbokhandler. Kan gjøre det vanskeligere for leserne å navigere på nett, mener Anne Oterholm.

Bøker

– Det er allerede svært vanskelig å navigere i en nettbokhandel. Dersom redaksjonelt behandlede og redaksjonelt ubehandlede bøker legges ut uten noen mediering, formidling og tenkning, så blir det åpenbart enda vanskeligere enn det allerede er for ­publikum, sier forfatter Anne Oterholm.

Selvpublisering handler om å publisere bøker uten hjelp av et tradisjonelt forlag. Nå ser det ut til at bokhandlerkjeden Ark, eid Gyldendal, vil tilby tjenester til forlagsløse forfattere.

Klassekampen kjenner til at Ark sendte ut en e-post til sin egen kundeklubb i august 2018, med ­informasjon om at en portal for selvpubli­sering er under ut­vikling.

Selvpublisering:

• Å selvpublisere en bok er å gi ut en bok for egen regning, enten på eget forlag eller på et forlag som legger til rette for dette.

• Flere norske selvpubliserende forfattere kaller seg selv for indieforfattere.

• Kolofon er det største selvpubliseringsforlaget i Norge. De siste årene har forlaget gitt ut mellom 150 og 200 titler i året.

• Nå er bokhandlerkjeden Ark i ferd med å etablere en egen selvpubliseringstjeneste.

– En forretningsidé

Forfatter og nestleder i Kulturrådet, Anne Oterholm, er i utgangspunktet positiv til at bokhandler utvikler platt­former for selvpubliserte forfattere, men hun ser også noen problematiske sider.

Oterholm tror det kan være flere grunner til at bokhandler ønsker å tiltrekke seg dem som publiserer selv.

– Kanskje handler det om å få alle typer folk til å gå inn i nettbutikken? Skape trafikk?

– Uansett, det er klart at ­disse tjenestene ikke skapes fordi man ønsker å være grei mot alle dem som skriver og har lyst til å publisere. De skapes fordi noen ser på dem som en forretningsidé, poengterer Oterholm, som også understreker at bokhandlene ikke bør utføre redaksjonelt arbeid eller stå som utgiver.

– Det bør være et klart ­skille mellom bokhandler og forlag. De har definitivt ikke samme kompetanse, sier hun.

Ark er ikke den første store aktøren som forsøker å etablere en selvpubliseringsportal i Norge. Mot slutten av 2013 lanserte ebok.no og Cappelen Damm-eide digitalbok.no hver sin selvpubliseringstjeneste.

Sistnevnte ble lagt ned da digitalbok.no ble tatt inn under Tanums nettbokhandel i 2015. Samme år ble ebok.no solgt fra Schibsted til Vigmostad & Bjørke, som er et av Norges største forlag.

593 titler i 2018

Lene Røren, daglig ­leder i ebok.no forteller at hun er opptatt av å øke mangfoldet i e-bokfloraen.

– Det viktigste for oss er at vi gir forfattere som av ulike årsaker ikke har et stort forlag i ryggen mulighet til å distribuere ­bøkene sine, og at vi dermed får flere digitale bokutgivelser, sier Røren.

Hun forteller at det har blitt brukt lite ressurser på å ­markedsføre selvpubliseringsplattformen, men at det stadig er flere som tar ­tjenesten i bruk. I 2018 ble 593 selvpubliserte titler lagt ut for salg på ebok.no. Dette var ­nesten en fordobling fra de 291 selvpubliserte titlene som ble lagt ut i 2017.

Røren vil holde salgstallene for seg selv, men hun kan ­fortelle at den mestselgende selvpubliserte forfatteren på ebok.no solgte nærmere 600 bøker gjennom nettstedet i fjor.

Hemmelighetsfull Ark-sjef

I USA har selvpublisering ­lenge vært i vinden, og mange selvpubliserte forfattere har vist seg på bestselgerlister de siste årene.

Dermed er det kanskje ikke så rart at flere av de virkelig store amerikanske aktørene på litteraturfeltet har utviklet egne plattformer for denne ­typen utgivelser.

For å nevne to eksempler: Simon & Schuster, som er et av de fire største engelskspråklige forlagshusene, har etablert selvpubliseringstjenesten Archway publishing, mens bokhandelen med flest utsalgssteder i USA, Barnes & Noble, har integrert en selvpubliseringsløsning i sin drift.

Nå kan det altså se ut som om noe lignende er i ferd med å skje i Norge. Ark-sjef Linda Frid Andresen er svært hemmelighetsfull når Klassekampen forsøker å få henne i tale om plattformen som er under utvikling. Hun vil ikke si mer enn at Ark til enhver tid utforsker muligheter innenfor mange ulike områder.

Heller ikke Tanum-sjef ­Karin Mundal viser stor interesse for å snakke om hvilke planer hun og Tanum har for selvpubliserte forfattere. I en sms til Klassekampen skriver Mundal at hun er ekstremt opptatt og ikke har tid til en prat. På spørsmål om andre i Tanum kan uttale seg om hvordan bokhandlerkjeden forholder seg til selvpubliserte forfattere, svarer hun ­følgende: «Tror ikke det, det er mye sykdom her.»

Problematiske bøker?

Litteraturkritiker Bernhard Ellefsen vil ikke mene noe sterkt om bokhandlenes prioriteringer. Han mener at de må få drive formidling og ­butikk basert på hva de tror selger. Men han påpeker at automatiserte plattformer for selvpubliserte forfattere kan føre til at en bokhandel ender opp med å tilby bøker som i verste fall bryter med norsk lov.

– Det kan jo tenkes at noen vil laste opp bøker med et ­nazistisk eller rasistisk ­budskap, poengterer Ellefsen, som for øvrig ikke er spesielt begeistret for selvpublisert ­litteratur.

– Men leser du egentlig selvpubliserte bøker?

– Nei, jeg gjør ikke det.

– Så vurderingen din er ­basert på en fordom?

– Det er en kvalifisert ­fordom. Det er min jobb å ­utøve skjønnsmessige vurderinger basert på kvalifiserte fordommer, sier Ellefsen i en tone som avslører at han ­smiler inn i telefonen.

– Kontrollerer bøkene

Ebok.no skriver på sine nettsider at de uten begrunnelse kan avvise eller fjerne bøker med innhold som kan virke støtende og er i strid med ebok.no sin innholdspolicy. Dette gjelder sterkt pornografisk materiale, rasistisk innhold, innhold som forsøker å skade andre, samt innhold som inneholder ulovlige opplysninger eller som for øvrig er i strid med norsk lov.

Per dags dato ligger det rundt 1700 selvpubliserte e-bøker tilgjengelig på ebok.no.

Daglig leder Lene Røren hevder at de har rutiner som skal sørge for at ingen av ­disse bøkene inneholder ulovlige opplysninger eller er i strid med norsk lov.

– Hvor grundig leser dere de selvpubliserte bøkene?

– Vi ser først og fremst på beskrivelsen av boka, på ­omslaget og lignende. Der det er tvilstilfeller, går vi selvfølgelig grundigere gjennom hele innholdet, sier Røren.

Samtidig understreker hun at det foreløpig ikke har vært noen episoder knyttet til ­problematisk innhold.

– Meg bekjent har vi aldri måttet fjerne en selvpublisert utgivelse fra nettbokhandelen.

thomase@klassekampen.no

Anne Oterholm
Lene Løren