Tirsdag 22. januar 2019 Politikk

Venstresida har fått over 1000 nye medlemmer siden KrF gikk i regjering med Frp:

Opposisjonen vokser

FORNØYD: Etter at den nye borgerlige flertallsregjeringen kom på plass, har SVs Audun Lysbakken (til venstre) opplevd over dobbelt så stor meldemsvekst som Aps Jonas Gahr Støre (t.h.). FOTO: ANNIKEN C. MOHR

SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.

AP

«Klarer du å verve ett nytt medlem til Oslo Arbeiderparti, klarer du to».

Slik forsøker Arbeiderpartiet i Oslo å kapre nye medlemmer på sosiale medier etter at KrF erklærte sitt inntog i Erna Solbergs regjering. Framstøtet fra Oslo Ap er bare ett av mange fra partiene som ikke gikk i regjering forrige uke. Mobiliseringen har ført fram.

En gjennomgang Klassekampen har gjort, viser at alle opposisjonspartiene har lyktes i å øke medlemstallene sine siden torsdag – i varierende grad:

Arbeiderpartiet har fått om lag 300 nye medlemmer.

Senterpartiet har fått 116 nye medlemmer.

• Rødt har fått 199 nye medlemmer.

• Miljøpartiet De Grønne har fått 182 nye medlemmer.

Ny regjering:

• Torsdag ble de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å danne regjering.

• Siden torsdag har opposisjonspartiene Ap, Sp, SV, Rødt og MDG hatt en medlemsvekst på over 1000 medlemmer til sammen.

• Aller størst er medlemsveksten i SV, som har fått over 770 nye medlemmer.

Reaksjon på regjeringen

Men ingen av partiene er i nærheten av SV, som har fått over 770 medlemmer siden torsdag.

– Det er en kolossal vekst. Vi hadde en god medlemsvekst i fjor. Da fikk rundt vi rundt 1800 nye medlemmer. Nå har vi fått 760 nye medlemmer på tre dager. Det sier noe om dimensjonene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken forklarer veksten som en «spontan reaksjon» på regjeringserklæringen, som partiapparatet så kastet seg over og omsatte til nye SV-medlemmer.

– Hvorfor øker SVs medlemstall med mer enn det dobbelte av Aps?

– Det er et tegn på at det går riktig vei med SV om dagen. Mange syns det vi driver med er viktig, og liker fokuset vårt på fordeling og miljø. Samtidig har vi jobbet veldig bevisst gjennom helga med å nå ut til folk, blant annet gjennom å mobilisere på sosiale medier.

Tøffere motstand

Lysbakken tolker veksten som et uttrykk for at regjeringen vil få tøffere motstand enn den har fått hittil.

– Jeg tror at det er noe med kombinasjonen som ble tydelig. Den ferske regjerings­erklæringen kombinerer høyresidas ulikhetspolitikk, skuffende klimapolitikk og moralisme fra de seirene som høyrefløyen i KrF har fått på bioteknologi og abort. Det er sprengkraft i den kombinasjonen, sier Lysbakken.

Han tror mange opplever det som paradoksalt at en Høyre-regjering går til høyre ved å få inn et sentrumsparti.

– Men de fra KrF som går inn i regjering nå, vil prioritere smale moralsaker, slik at det blir fritt fram for Høyre og Frp på arbeidsliv, privati­sering og skatt. Derfor får vi nå en blåere regjering på politikkområder der KrF tidligere var en bremsekloss i Stortinget.

Tydeligere blokker

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier til at partiet merker engasjementet den nye regjeringen har vekket.

– Spesielt diskusjonen om abort har vekket et enormt engasjement og harme, forteller hun.

– Arbeiderpartiet ville jo samarbeide med KrF, og noen seire måtte dere vel ha gitt dem. Ville det engasjementet da ha vært rettet mot dere?

– Nå ville vi aldri lagt abort på bordet, som Erna Solberg gjorde. Dersom vi hadde fått til et sentrum/venstre-samarbeid, ville vi lagt fram en helt annen regjeringsplattform enn den som ble lagt fram nå.

– Nå blir det tydelige blokker i norsk politikk, og vår viktigste oppgave er å mobilisere til enda tydeligere opposisjon, fortsetter hun.

Fra KrF til Sp

Også Stenseng viser til at venstresida og KrF tidligere i denne stortingsperioden har funnet sammen om flere saker, blant annet i arbeidslivspolitikken.

– Det blir det slutt på nå. Nå blir frontene klarere, sier hun.

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet har hatt medlemsvekst siden 2014, men at det har opplevd ekstra pågang i januar. Han tror det handler om støtte til Sps saker.

– Jeg var nylig i Troms, der hadde mange som jobbet i ambulansetjenesten meldt seg inn hos oss fordi de vil ha ambulansetjeneste nær folk, sier han.

Nylig meldte KrF-vara til Stortinget Hanne Thürmer seg inn i Sp. Thürmer er vara for stortingsrepresentant Geir Bekkevold fra Telemark og var i likhet med ham en del av «rød» side i KrF.

– Dersom Thürmer må møte i Stortinget i løpet av denne perioden, må det løses på en måte som er klok overfor KrF, sier Vedum.

politikk@klassekampen.no