Torsdag 24. januar 2019 Kultur og medier

• Vebjørn Sand vil trekke en million besøkende til Holmenkollen • Søker støtte fra Kulturdepartementet

Vil reise gigaskulpturer

RUVENDE: De fem lysende skulpturene på nesten tretti meter vil utvilsomt bli et blikkfang i Holmenkollen. Konstruksjonen «En ufødt stjerne» får også en sentral plass, mens en tidlig prosjektskisse viser også en stor hvit rose ALLE FOTO: FAKSIMILER FRA PROSJEKTSKISSEN TIL ROSESLOTTET 2020

Vebjørn Sand vil reise fem lysende søyler i Holmen­kollen for å markere 75-års­dagen for frigjøringen. Kommunen har foreløpig ingen andre planer for kunstmarkeringer av jubileet.

KUNST

8. mai 2020 markerer 75-årsdagen for slutten på den tyske okkupasjonen. Vebjørn Sand vil benytte anledningen til å plassere en omfattende kunstinstallasjon i Holmenkollen i Oslo. Installasjonen skal blant annet inneholde fem lysende skulpturer og en rosehekk med et piggtrådgjerde.

Ambisjonen er at prosjektet skal bli den offisielle arenaen for 2020-markeringen.

Vebjørn Sand og de øvrige initiativtakerne til prosjektet «Roseslottet 2020» ønsker ikke å uttale seg fordi de planlegger en stor lansering seinere i vår. Men i korrespondansen mellom kunstneren og flere offentlige instanser, som Klassekampen har fått tilgang til, framkommer det at det ikke er noen beskjeden installasjon som planlegges oppført i ett år fra 9. april 2020 til 8. mai 2021:

«Den dominerende installasjonen visuelt […] vil få en tydelig kunstnerisk utforming og ha en høyde på mellom 25 og 27 meter», heter det i en prosjektpresentasjon.

Vebjørn Sand:

• Norsk kunstner, født 1966.

• Kjent for sine arbeider i klassisk-figurativ stil, men også for større installasjoner som «Keplerstjernen» ved Gardermoen og «Trollslottet», som ble oppført ved Frogner­seteren i 1997.

• Sand har tilbrakt mange år i New York. I 2017 uttalte kunstneren at han nå var klar for å vende hjem og male historier fra krigen i Norge.

• Nå vil Sand realisere et storstilt kunstprosjekt kalt «Roseslottet 2020» på Frognerseteren i Oslo.

Nikk til kongens nei

I saksdokumentene framkommer det også at installasjonen vil bestå av monumentale portrettmalerier, en scene og flere skulpturer. Blant dem er konstruksjonen «En ufødt stjerne», som skal «bidra til det mentale vernet, som er det eneste forsvarsverket mot totalitære krefter».

De fem skulpturene er tenkt å symbolisere kampen for frihet og demokrati i de fem krigsårene. En søyle på 26 meter vil danne et «lysende seil» for å hedre krigsseilerne og marinen, mens to konstruksjoner formet som et tre og et fjell skal hedre motstandskampen fra sør til nord.

I tillegg til en flyvinge som skal hedre luftforsvaret, sivil motstand og illegal presse, finner vi «Kongebjerka». Denne installasjonen skal plasseres i midten og peker med sine 30 meter på kongens nei: «Den blir som en lysende ryggsøyle som minner oss om at disse prinsippene bare lever så lenge vi tror på dem», heter det i idéskissen.

Får tomta gratis

Arbeidet med prosjektet har pågått siden 2017. Med seg på laget har Vebjørn Sand fått blant andre sin bror Eimund Sand og Arnfinn Moland, som er tidligere leder ved Norsk hjemmefrontmuseum. I tillegg presenteres tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen som «mentor» for prosjektet.

De siste to årene har initiativtakerne vært i kontakt med blant andre fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og kulturbyråden i Oslo for å realisere det ambisiøse prosjektet.

Oslo kommune har stilt seg positive, og Bymiljøetaten signerte i fjor en leiekontrakt for området, som ligger på en høyde bak Frognerseteren. Leiesummen er på kroner 0. Samme område har tidligere vært arena for Sands kunstprosjekter «Trollslottet» (1997) og «Fredsstjernen» (1999/2000).

Siden høyden ligger innenfor markagrensa, er initiativtakerne avhengig av å få innvilget dispensasjon fra markaloven. Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier til Klassekampen at hun tror «Roseslottet» kan bindre sammen kunst- og naturopplevelser for et bredt publikum.

Hun forteller også at kommunen foreløpig ikke har noen egne konkrete planer for å markere 2020-jubileet kunstnerisk.

– Jeg tenker at det kommer til å være mange markeringer av 75-årsjubileet i 2020. Men byrådet har ikke spesifikt bestilt kunstneriske markeringer.

– Kunne det vært aktuelt å utlyse midler for å sikre at kommunen selv står for en markering av dette jubileet?

– Det er ingen planer for å utlyse egne midler til dette. Vi har løpende tilskuddsordninger til kunst- og kulturtiltak som man kan søke på.

– Risikerer man ikke da at Roseslottet fremstår som kommunens offisielle markering?

– Det er vanskelig å si hvordan folk i byen vil oppfatte det. Men dette er ikke tenkt som kommunens prosjekt, sier Hansen, som berømmer «Roseslottet» for dets tilgjengelighet, til tross for at initiativtakerne har varslet at det vil koste penger å komme inn.

– Jeg tror dette blir så synlig i byen at det er mulig å få en opplevelse av det uten å gå inn på området.

Vil søke staten om penger

I forbindelse med utstillingen vil initiativtakerne gjennomføre et pedagogisk opplegg, der skoler, utdanningsinstitusjoner og øvrig befolkning tilbys en mulighet til utforske «ikke bare historien om krigsårene i Norge, men […] menneskerettighetene og demokratiet satt i dagens globale perspektiv.»

I et brev datert juni i fjor framkommer det at Sand ba Kunnskapsdepartementet om å bidra med finansiering for at skoler skal kunne besøke «Roseslottet» gratis, men fikk avslag på dette.

Ifølge dokumentene Klassekampen har fått tilgang til, har initiativtakerne argumentert med at utstillingen skal være selvfinansiert, og billettinntektene alene skal dekke utstillingens utgifter. De belager seg på å kunne ta imot opp mot én million mennesker i løpet av utstillingsperioden.

Men i går kunne Kunnskapsdepartementet fortelle Klassekampen at Sand planlegger å søke staten om tilskudd for å gjennomføre prosjektet:

«Kunstneren har orientert Kulturdepartementet om planene og varslet at han vil søke om statlig tilskudd for å realisere tiltaket», skriver presserådgiver Ketil Frøland i en e-post.

Klassekampen har vært i kontakt med Vebjørn Sand, som ikke ønsker å kommentere saken. Heller ikke styreleder Katrine Aspelin i stiftelsen Roseslottet 2020, mentor Kjell Grandhagen, rådgiver Arnfinn Moland eller arkitekt Tore Wiig i Hille Melby ønsket å gi kommentarer i går.

kultur@klassekampen.no

AMBISIØS: Kunstner Vebjørn Sand vil markere frigjøringen. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX
Rina Mariann Hansen