Lørdag 26. januar 2019 Kultur og medier

Landslaget for lokalaviser krever at alle aviser skal ha minst 95 prosent av distribusjonen intakt etter postreform:

Intern splid gir hodebry

FAST BESTEMT: Rune Hetland i Landsforeningen for lokalaviser ønsker at Posten skal levere aviser tre faste dager i uka, i stedet for 2,5 dager i snitt. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Interessemotsetninger mellom medienes bransjeorganisasjoner skaper hodebry for regjeringen, som prøver å finne en løsning for utdeling av aviser når Posten reduserer sitt tilbud.

Medier

Stadig færre av oss velger å sende brev med Postens bud, og før jul var det ventet at Stortinget ville gi Posten grønt lys for å halvere antall omdelingsdager til 2,5 dager i gjennomsnitt allerede fra 1. januar neste år.

I stedet valgte regjeringen å lytte til bekymringsmeldingene fra medienes bransjeorganisasjoner som frykter avisdød dersom regjeringen ikke sørger for at avisene som Posten i dag distribuerer, fortsatt blir levert til abonnenter over hele landet.

Men det har vist seg krevende å finne en alternativ løsning som både er kostnadsbesparende for staten og som tilfredsstiller behovene som mediebransjen har spilt inn.

Færre postdager:

• Posten leverer rundt 15 prosent av landets abonnementsaviser på hverdager, tilsvarende 173.000 eksemplarer daglig.

• Fra 1. januar 2020 har Posten bedt om å få halvere antall omdelingsdager, til 2,5 i snitt.

• Dette vil medføre betydelige problemer for aviser som kommer ut på faste dager i uka.

– Ikke til å leve med

I dag distribuerer Postens bud 15 prosent av det totale avisopplaget i Norge. Det øvrige deles i hovedsak ut av medienes egne distribusjonsselskap. Som Klassekampen meldte i fjor høst, har Mediebedriftenes Landsforening (MBL) signalisert at deres medlemmer kan leve med et kompromissforslag innebærer at 15 prosent av abonnentene som bor lengst ute i distriktene ikke lenger vil få papiravisa si levert.

En slik alternativ distribusjonsløsning vil i så fall koste staten om lag 250 millioner kroner. Det er halvparten av det det vil koste å levere til samtlige abonnenter.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har på sin side gitt klar beskjed om at en slik løsning kan bety kroken på døra for mange av deres medlemsbedrifter: små lokalaviser som kommer ut bare noen få dager i uka.

– En løsning der mesteparten av opplaget til enkelte aviser ikke når fram til abonnentene, er ikke til å leve med, sier Rune Hetland, generalsekretær i LLA.

– Dette er abonnenter som bor langt utenfor allfarvei, og som ikke lenger vil få avisa dersom man kutter ut de dyreste rutene i et kompromissforslag,

Vektlegger ulikt

Både LLA og MBL står samlet om sitt hovedkrav om at staten må sørge for at aviser fortsatt kan bli distribuert seks dager i uka, i hvert fall inntil mediebransjen er kommet helskinnet gjennom den digitale transformasjonen fra papir- til nettavis.

Men når Samferdselsdepartementet utfordrer bransjeorganisasjonene til å komme med alternative løsningsforslag som er mer kostnadsbesparende, blir det tydelig at de to bransjeorganisasjonene legger vekt på ulike behov.

– Vi mener det er viktig å få berget et så stort volum av opplaget som går med Posten som overhodet mulig, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i MBL.

Han understreker at løsningen som MBL har spilt inn, ikke er foreningens eget forslag, men kommer som et svar på en forespørsel fra departementet.

– Vi har samtidig vært tydelige på at vi må unngå at mange abonnenter ikke får avisa, og at det må finnes løsninger for de avisene som rammes tyngst, understreker Wisted.

Vil ha tre faste dager

Landslaget for lokalaviser har i sitt forslag til kompromiss lagt lista høyere enn søsterorganisasjonen MBL.

Kravet fra LLA er at ingen aviser skal ha mindre enn 95 prosent av sin distribusjon intakt etter at Postens reform er blitt gjennomført.

Samtidig stiller LLA spørsmål om hvorfor ikke Posten kan gå tre faste dager i uka, i stedet for 2,5 dager i snitt. Det siste vil medføre at Postens bud kommer på ulike dager annenhver uke, noe som vil gjøre tjenesten ubrukelig for fådagersaviser.

– Dersom Postens bud i stedet går tre faste dager i uka, vil avisene fortsatt kunne bruke dem. Dette gir også mer inntekter til Posten og mindre utgifter til staten i form av såkalte avbøtende tiltak, sier Hetland.

En av avisene som er mest utsatt for Postens varslede omlegging, er endagersavisa Tysvær Bygdeblad i Aksdal i Rogaland. Avisa har hele sitt opplag til om lag 2000 abonnenter distribuert med Postens bud.

– Jeg har forståelse for at Posten sliter med fallende brevvolum, men det verst tenkelige scenarioet er om vi får en løsning med distribusjon på ulike ukedager, sier daglig leder Irene Stuhaug Ørke.

– Det var jo nettopp derfor vi valgte Posten i stedet for andre distributører, fordi de er de eneste som kan sørge for at alle leserne våre får avisa levert samme dag, føyer hun til.

Forventer skreddersøm

Mange av MBLs medlemmer, med riksaviser som Klassekampen og større lokalaviser, utkommer seks dager i uka og blir i hovedsak distribuert av mediebransjens egne budselskap. Dette er også noe av bakgrunnen for at MBL har holdt fast på sitt krav om å opprettholde seks dager med avisdistribusjon.

I så fall må Samferdselsdepartementet lyse ut tjenesten på anbud, på samme måte som ble gjort for distribusjon av lørdagsaviser i 2016, da selskapet Kvikkas (Easy To Go) overtok avisutdelingen på lørdager etter Posten. Denne avtalen går ut ved årsskiftet 2020.

Landslaget for lokalaviser mener på sin side at distribusjonen av lokalaviser i grisgrendte strøk må skreddersys hver enkelt avis. Samtidig åpner LLA for at det noen steder kan være tilstrekkelig med for eksempel tre dagers avisdistribusjon på faste ukedager.

– Det må jo ikke bli sånn at Posten eller staten skal bestemme avisenes utgivelsesdager. Men en del steder vil det ikke være behov for kompenserende tiltak andre dager enn de dagene avisene kommer ut. Totalt sett gir vårt forslag en vesentlig innsparing for staten, sier Hetland.

jonas.braekke@klassekampen.no

Posten er utålmodig

Posten frykter at det blir for kort tid til omstilling dersom ikke regjeringen snart legger fram sitt forslag om endringer i Postloven for Stortinget. Tidligere har Posten lagt til grunn at det vil ta minst ett år fra Stortingets vedtak om å åpne for færre omdelingsdager, til de nye postrutene kan bli iverksatt.

«Det er riktig at Posten trenger ca. ett år på å gjennomføre så store endringer – og omstillinger – som en overgang til postomdeling annenhver dag vil innebære. Både fordi en slik omstilling vil føre til store endringer i driften og berøre mange medarbeidere», svarer Postens kommunikasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme.

Før jul la regjeringen til grunn at endringen i Postloven kunne vedtas før det var funnet en løsning for såkalte «avbøtende tiltak» for distribusjon av aviser. Men ifølge Landslaget for lokalaviser har regjeringen nå lovet at det ikke blir fremmet noe forslag om lovendring før avisene er sikret fortsatt levering.

Dermed øker risikoen for at endringene som Posten har bedt om siden 2016, blir ytterligere utsatt.

«Det er opp til regjeringen når saken fremlegges for Stortinget – og hvilken løsning som velges for posttilbudet fremover. Vi forholder oss til det. Både tidspunkt og løsning vil ha konsekvenser for behovet for statlig kjøp av ulønnsomme, leveringspliktige posttjenester», svarer Gjølme.

Bjørn Wisted
Irene Stuhaug Ørke