Onsdag 6. februar 2019 Lederen

Sámi soga lávlla

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde

sabmá suolggai Sámieanan.

Duottar leabbá duoddar duohkin,

jávri seabbá jávrri lahka.

cohkat cilggin, corut cearuin

allanaddet almmi vuostái.

Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,

cáhket ceakko stállenjárggat.

máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat,

muohtaborggat meariheamit.

Sámisohka sieluin mielain

eahccá datte eatnamiiddis:

Mátkálažžii mánuheabit,

giddudeaddji guovssahasat, -

ruoškkas, ruovggas roduin gullo,

juhca jávrriin, jalgadasain,

geresskálla mádiid miel.

Ja go geassebeaivvᚠgollut

mehciid, mearaid, mearragáttiid,

golli siste guollebivdit

suilot mearain, suilot jávrriin.

Gollin cuvget cáhcelottit,

silban šovvot sámieanut,

šelgot cuoimmit, šledgot áirrut,

luitet olbmát lávllodemiin

geavg?áid, guoikkaid, goatniliid.

Sámieatnan sohkagoddi –

dat lea gierdan doddjokeahttá

goddi cudiid, garrogávppiid,

viehkes vearrevearroválddiid.

Dearvva dutnje, sitkes sohka!

Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!

Eai leat doarut dorrojuvvon,

eai leat vieljain varat vardán

sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle

vuoitán vearredahkkiid badjel.

Vuostálastot, vieljat, miige

sitkatvuodain soardiideamet!

Beaivvi bártniid nana nálli!

Eai du vuoitte vašálaccat,

jos fal gáhttet gollegielat,

muittát máttarmáttuid sáni:

Sámieatnan sámiide!

***

Langt nord under Store Bjřrnen / sakte stiger Samelandet: / Vidde seg bak vidde strekker, / sjř ved sjř hvor řyet rekker. / Lier, ĺser, snaue rabber / hever seg mot himmelbrynet. / Elver bruser, skoger suser, / stĺlgrĺ, steile fjell-nes skyter / mot det ville hav seg ut.

Vintertid med storm og kulde, / snefokk uten mĺl og mĺte. / Sameslekten dog av hjertet / henger med sitt hjem og yrke. / For en vandrer mĺnen skinner, / nordlys flimrer, stjerner tindrer. / Reingrynt hřres mellom krattet, / sus og brus fra sjř og slette, / pulkestřy langs vintervei.

Og nĺr sommersolen gyller / fjell og skoger, hav og strender, / fiskere i gullglans gynger, / gynger stilt pĺ hav og innsjř. / Gyllent glinser svřmmefugler / og som sřlv de store elver. / Staker glimter, ĺrer glitrer, / Folket under sang det farer / gjennom stiller, stryk og foss.

Samelandets ćtt og stamme /utholdt har og tĺlt sĺ mange / herjingstokter, bannskaps-handler, / frekke falske skattefuter. / Hill deg, seige samestamme! / Hill deg, fredens rot og flamme! / Aldri er der kamper kjempet, / aldri broder-blod har runnet / i den stille sameslekt.

Vĺre fedre fřr har seiret / over dem som urett řvet. /La oss ogsĺ motstĺ, brřdre, /dem som vil oss underkue! /Solens sřnners seige avkom! /Aldri skal du overvinnes /om ditt gyldne sprĺk du vokter, /husker dine fedres tale: /Sameland for samene!

I dag er det samefolkets dag og i den anledning trykker vi ŤSámi soga lávllať. Et dikt av Isak Saba fra 1906, som i i 1986 ble samisk nasjonalsang. Versjonen som er gjengitt her, er skrevet pĺ originalsprĺket, nord­samisk. Den norske teksten er ved Jacob Břrretzen.