Tirsdag 12. februar 2019 Innenriks

Sikkerhetsekspert vil stanse den kinesiske utbyggingen av det norske telenettet:

Vil stenge for Huawei

STOLER IKKE PÅ KINA: Ekspert på datasikkerhet Gisle Hannemyr frykter at kinesiske myndigheter kan sabotere det norske telenettet via utstyr fra selskapet Huawei. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

FRYKTER KINA: Data­ekspert Gisle Hannemyr regner med at USA spionerer på oss, men mener kineserne er langt verre.

it-sikkerhet

Det kinesiske selskapet Huawei har vært med på å bygge det norske telenettet og er en naturlig leverandør å velge når neste generasjons nett skal lages. En rekke land har imidlertid svartelistet selskapet som leverandør av viktig infrastruktur av frykt for kinesisk spionasje og andre sikkerhetsrisikoer.

Universitetslektor ved Universitetet i Oslo og ekspert på IT-sikkerhet Gisle Hannemyr mener at også Norge bør stenge døren for kineserne.

– Sikkerhetsimplikasjonene er for alvorlige. Vi kan ikke utelukke at alternative leverandører fra USA også spionerer på oss, men det er tross alt en vennligsinnet stat. Så lenge vi ikke har muskler til å selv utvikle infrastrukturen vi trenger, er det å fortrekke at amerikanerne spionerer på oss, sier han.

Huawei:

• Huawei er et kinesisk teknologiselskap som produserer mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstyr. Selskapet har ifølge seg selv over 180.000 ansatte og omsatte for omkring 750 milliarder kroner i 2017.

• Selskapet beskyldes for å ha tett bånd til kinesiske myndigheter og har av sikkerhetsgrunner blitt utestengt fra å levere utstyr til telenettet i USA, Australia og New Zealand.

• Huawei har levert utstyr til det norske telenettet. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har sagt at Norge vurderer tiltak som kan hindre selskapet i å bygge ut mer av telenettet.

Lever farlig

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) uttalte i januar at Norge vurderer å utestenge det kinesiske selskapet, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppfordret til varsomhet. I Etterretningstjenestens rapport om trusselvurderingen som ble offentliggjort i går, nevnes ikke Huawei, men Kina blir sammen med Russland nevnt som den største etterretningstrusselen.

Hannemyr sier at det er umulig å oppdage om produsenter av datautstyr har lagt inn hemmelige bakdører for å drive overvåking eller sabotasje. Valget står dermed om hvilke produsenter og nasjoner vi stoler på.

– Vi vet fra Snowden-avsløringene at amerikanske utstyrsleverandører samarbeider med myndighetene. Med mindre man selv produserer utstyret, finnes det ingen garanti for at myndighetene ikke har et hemmelig samarbeid med produsentene. Forskjellen går på om myndighetene er vennligsinnet eller ikke.

Sikkerhetseksperten har ikke mye tillit til Kina og Huawei.

– Kina er en diktaturstat, og vi kan ikke forvente at de skal følge menneskerettighetene eller la være å agere med de midler de har brukt mot andre stater de har kommet i disputt med. Selv med en gærning i Det hvite hus har jeg mer tro på det amerikanske demokratiet, sier han.

Hannemyr understreker at han ikke kan vite om og eventuelt hvilke bakdører ulike lands myndigheter ber produsenter legge inn. Gitt at mulighetene finnes, tror Hannemyr at kineserne vil bruke virkemidlene bredere enn amerikanerne.

– Kina har en historie på seg med å drive industrispionasje, som USA så vidt jeg vet ikke har. Begge land vil nok gå ganske langt med hensyn til nasjonal sikkerhet, men på industrispionasje har Kina et mye dårligere rykte.

– Kan den økende skepsisen mot Huawei være en del av Trumps handelskrig mot Kina?

– Jeg vet ikke hvorfor Huawei har blitt en snakkis nå. Det er nok lettere å få gjennomslag for kritikk av selskapet nå enn tidligere. Jeg sa at det var galskap at Huawei skulle benyttes da vi bygde ut det norske 4G-nettet for ti år siden. Den gang ga det ingen respons.

Huawei er fortvilt

Sikkerhetssjef for Huawei i Norge, Tore Larsen Orderløkken, avviser at de samarbeider med kinesiske myndigheter.

– Nei, det gjør vi slett ikke. Huawei er et privat selskap eid av de ansatte, og vi har ingen forbindelse med kinesiske myndigheter, spionasje eller bakdører i vårt utstyr, sier han.

– Vi finner det litt bemerkelsesverdig at man skal plukke ut en leverandør basert på hvor man kommer fra. Man burde heller stille sikkerhetskrav til alle leverandører til det norske nettet.

Orderløkken sier at de ikke har noe å skjule og at de skal åpne testsentre der man kan verifisere utstyret til selskapet. Han sier også at selskapet i over 30 år har levert utstyr til 45 av de 50 største teleoperatørene i verden. I motsetning til konkurrenter har de aldri blitt tatt for ulovligheter, sier han.

Bør satse på flere hester

Olav Lysne er direktør for forskningsinstitusjonen Simula Met og har skrevet boka «The Huawei and Snowden Questions». Han støtter ikke Huawei-boikott.

– Vi bør sikte oss inn på å få en grad av heterogenitet innen telekommunikasjon og ikke gjøre oss fullt avhengig av én leverandør og ett land. Jeg har begrenset tro på å forby enkeltleverandører. Det forutsetter at det sikkerhetspolitiske ikke endrer seg, og det kan også gå utover innovasjon og tida det tar å få bygget ut telenettet, sier han.

Også Lysne sier at vi ikke kan kontrollere om andre lands myndigheter legger inn bakdører i telekommunikasjonsutstyr, og at spørsmålet dermed er hvem man har tillit til.

– Jeg er teknolog, og andre må svare på hvem vi bør ha tillit til og ikke. Mitt skjønn er at vi skal være litt forsiktige med å dele verden i to der noen ubetinget kan stoles på og andre ikke i det hele tatt.

stiann@klassekampen.no