Lørdag 16. februar 2019 Innenriks

Oslo har for store integreringsutfordringer, mener leder av tenketanken Minotenk:

Vil ha bosettingspause

FORELØPIG: «Jeg har foreløpig valgt å bli boende, men med et økende problem med utenforskap, vold og kriminalitet, føles ikke framtida trygg», skriver Linda Noor som bor på Holmlia i Oslo. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

PAUSE: – Hvis vi ikke tar tak i integreringsutfordringene, vil det styrke ytre høyre, sier Linda Noor, som vil ha pause i bosetting av flyktninger i Oslo. Frp vil ha bosettingsstans.

integrering

– Jeg mener det bør vurderes en pause, og da helt spesielt i de mest belastede bydelene. For bydelene i indre øst, Groruddalen og Søndre Nordstrand kommer ansvaret for nye flyktninger på toppen av en allerede veldig overbelastet førstelinje, sier Linda Noor, leder av den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

Oslo blir stadig mer delt, både økonomisk og etnisk. I forrige uke publiserte Dagbladet SSB-tall hentet inn fra Frps stortingsgruppe som viste at andelen nyfødte med innvandrerbakgrunn i Groruddalen og Søndre Nordstrand har steget fra om lag 40 prosent i 2000 til nærmere 80 prosent i 2017.

For å bremse denne utviklingen foreslo Christian Tybring-Gjedde (Frp) en permanent stans i bosetting av flyktninger i Oslo.

Også politimester Hans Sverre Sjøvold kom med et liknende utspill relatert til økningen i knivvold i innvandrertette deler av Oslo.

Nå får Frp og politimesteren uventet støtte fra Minotenk-lederen. I en kronikk i Dagsavisen skriver hun at Oslo bør få fritak fra å bosette nye flyktninger inntil barna i Oslo sør og øst har de samme mulighetene til å lykkes som alle andre barn i Norge. Selv bor Noor i innvandrertette Holmlia – i hvert fall foreløpig: «Jeg har foreløpig valgt å bli boende, men med et økende problem med utenforskap, vold og kriminalitet, føles ikke framtida trygg.»

Så mange flyktninger har Oslo bosatt:

• De siste fem årene har Oslo kommune hvert år fulgt Integrerings- og mangfolds­direktoratets anmodning om bosetting av flyktninger.

• I 2016 var anmodningen på rekordhøye 1000. Da bosatte Oslo 913.

• I 2017 var anmodningen 831 og Oslo bosatte 830.

• I 2018 var anmodningen mye lavere – 300. Oslo har vedtatt å følge anmodningen.

Kilde: Oslo byråd

Utspillet skaper begeistring hos flere. Blant annet Sp-politiker fra Holmlia Aisha Naz Bhatti.

Endelig har man begynt å forstå at vi må ta segregering på alvor. Man blir mye bedre integrert i en kommune med flest etnisk norske, enn for eksempel på Grønland i Oslo, sier hun.

Vil styrke førstelinja

Andre mener Linda Noor løper Frps ærend. Noor avviser det.

– Frp vil ha en permanent stopp. Jeg mener det bør vurderes en pause, og da helt spesielt i de mest belastede bydelene. For bydelene i indre øst, Groruddalen og Søndre Nordstrand kommer ansvaret for nye flyktninger på toppen av en allerede veldig overbelastet førstelinje, sier hun.

Noor legger til at hun vil ha en debatt om de konkrete utfordringene knyttet til integrering, og flytte perspektivet til ressursmangel, og de økende sosiale og økonomiske forskjellene mellom bydelene.

– Er det ikke en fare for at bosettingspause blir en sovepute. At det blir tiltaket, også dropper man å gjøre noe mer?

– Det må følges av en oppbygging av førstelinjeapparatet. Bydelene som har utfordringer, må få de nødvendige ressursene, og integreringsprosessen må få lov til å ta den tida den trenger. De mest utsatte bydelene trenger mer stabilitet og mindre utskiftninger.

– SVs Petter Eide sa til NRK i går at Oslo er en trygg by, og mente det var «fake news» å si noe annet.

– Det er symptomatisk for debatten at ytterpunktene får mye plass i mediene. I all hovedsak er Oslo en trygg by. Men vi har en utvikling i noen områder der det er høyt frafall fra videregående skole, der mange barn ikke kan godt nok norsk når de starter på skolen, og en rekke sosiale utfordringer som oppdragervold og rusproblematikk. Oslo er en storby i dramatisk vekst, noe som innebærer voksesmerter. Vi må ta tak i det og ikke feie problemene under teppet, sier Noor og legger til:

– Dersom vi ikke gjør det, vil ytre høyre styrke seg. Jeg tror ikke ytre høyre vil ta tak i de sosiale problemene. Det bør SV forstå, sier Noor.

– Hvis Oslo sier nei, hvorfor skal andre kommuner si ja til flyktninger?

– Mange kommuner vil ta imot flere flyktninger. Mange steder har man en aldrende befolkning og trenger flere familier. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hadde en konferanse onsdag der representanter fra hele landet kjempet om å bli best på integrering.

– Unødig stigmatisering

Ap-politiker på Holmlia Elvis Chi Nwosu mener Linda Noor bedriver unødvendig stigmatisering med utspillet sitt.

– Du vinner aldri mot høyrekreftene hvis du går med på deres premisser, sier Nwosu.

Han mener utfordringen er manglende politisk vilje til å styrke bydelsøkonomien og integreringsarbeidet.

– Jeg er skuffet over manglende handlekraft fra byrådet. Hvordan kan de bruke 118 millioner på å feire miljøbyen Oslo, også skryter de av at de kommer med 30 millioner til en Oslo sør-satsing? spør Nwosu.

aseb@klassekampen.no

Aisha Naz Bhatti