Fredag 22. februar 2019 Politikk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) legger skylda for økende kriminalitet på regjeringens politireform:

– Oslo har lidd mest

BOSETTING: Johansen er uenig med politimester Hans-Sverre Sjøvold og Minotenk-leder Linda Noor som vil ha bosettingspause. I år blir de fleste flyktningene på Frogner på Oslo vest.

BLIR FEIL: Byrådsleder Raymond Johansen kritiserer politireformen for at Oslo mangler politifolk i bydelene. Han mener det blir feil å legge skylda for økende kriminalitet på flyktninger.

OSLO ØST

– Jeg sier det rett ut: Oslo har lidd mest under politireformen, som i realiteten er en «fjernpolitireform». Både fordi kompetansen som fantes når det gjaldt forebygging og kunnskap om gjengene, er flyttet på. Og så er det sånn at satsingen for å knekke Young Bloods i Oslo sør, har tvunget politiet til å flytte politiressurser fra indre øst, i praksis for å ta dem. De har greid å lykkes langt på vei nå. Men det krever enormt med ressurser, som da går ut over andre områder, sier Raymond Johansen (Ap).

Klassekampen møter den engasjerte byrådslederen på hans kontor på Rådhuset.

Temaet er integreringsutfordringer og en mer delt hovedstad, både økonomisk og etnisk.

Johansen lister opp en lang rekke virkemidler han har tro på, men som får lite spalteplass:

– Jeg snakker om de kjedelige tingene: flere barnehageplasser, flere lærere, ungdomsklubber, jobbtrening, norskkurs for mødre og fjerning av kontantstøtte. Da sier folk til meg: «Jammen Raymond, det må jo være noe mer!»

– Ja, det er mer. Vi må ha mer politi der det er nødvendig. Vi må ha politi med stor kunnskap om gjengene, og som har kompetanse til å gå inn og ta bakmenn, sier Johansen.

Johansens «kjedelige» tiltak for bydelene:

• Dette byrådet har bygd 2000 nye barnehageplasser, gratis aktivitetsskole i flere delbydeler og gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelen.

• Bydelene er tilført totalt 1,9 milliarder kroner ekstra hittil i perioden (2016–2018).

• Cirka 935 millioner kroner av summen dekker løftene om 3000 flere barnehageplasser, to barnehageopptak i året, tidskonto for hjemmehjelp og 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. Bydelenes økonomiske rammer utover det, har økt med om lag én milliard.

Kilde: Byrådslederens avdeling

Har spredt bosettingen

Selv om han vil være handlekraftig mot kriminaliteten i hovedstaden, er det ikke alle handlekraftige utspill Johansen er like begeistret for, slik som Frps forslag om portforbud for barn og stans i bosetting av flyktninger.

– Jeg er redd for at det å ha sterke fordommer skaper et inntrykk av at du er handlekraftig, fordi du får tilbakemeldingen: «Endelig noen som tør å si det som det er». Mange snakker sterkt og fordomsfullt, men egentlig lager de en fortelling om seg selv som en som våger og er villig til å rydde opp og gjøre de store handlingene, sier Raymond Johansen (Ap).

– Er det ikke et problem at innvandrere er i flertall i så mange bydeler, og at andelen ikke-vestlige er økende?

– Hvis du tror at integreringsproblemene blir bedre av å fortelle en masse mennesker at «du er et problem, at du ikke hører hjemme her, og hvis det kommer enda flere av deg, så blir det enda større problemer». Hvis du tror det er rett inngang til å løse en utfordring, så er jeg uenig i det, sier Johansen.

Nyliberalistisk utenforskap

Johansen er uenig med politimester Hans-Sverre Sjøvold og Minotenk-leder Linda Noor som vil ha bosettingspause.

– Jeg tror ikke nødvendigvis bosettingspause er svaret på de integreringsutfordringene vi har. En hovedstad som Oslo med 670.000 innbyggere skal klare å ta imot 250 flyktninger slik vi er anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og det skal vi gjøre på en god måte, sier Johansen.

Han understreker at byrådet jobber for å spre den kommunale boligmassen og bosette flyktninger på vestkanten.

I år er det Frogner bydel på vestkanten som får flest flyktninger, 24 i tallet, og Grorud bydel som får færrest, 7.

– Dagbladet spurte deg om du frykter utenforskap. Du svarte med å si at det er et «nyliberalistisk begrep».

– Jeg vil problematisere ordet utenforskap. Hvorfor skal jeg bruke det? Hva betyr det?

– Blir problemene borte om man kaller det noe annet?

– Nei, det blir ikke borte. Men hvis inngangen din er at du er utenfor og du hører ikke til her, da blir det ikke god integrering.

aseb@klassekampen.no

Støttes av Oslo politiforening

Kristin Aga er leder i Oslo politiforening. Hun deler Raymond Johansens bekymring for manglende politi i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

– Det er en kombinasjon av nærpolitireformen og dårlige budsjetter. Vi har færre ansatte på ordensavdelingene rundt i bydelene enn før reformen startet, sier ­lederen.

Aga er likevel ikke enig i at Oslo lider mer av politireformen enn andre steder. Men sier at politifolk i Oslo opplever mye av det samme som politifolk i distriktene:

– Det å være nærpoliti i bydelene har fått lavere prioritet, sier hun.

Aga legger også mye av skylda på målstyringen.

– Mine medlemmer opplever at det er den synlige tilstedeværelsen som blør, fordi det er ikke det vi måles på, sier Aga. Hun nevner uttransporteringer av asylsøkere som noe de i stedet måles på.

Også tilrettelagte avhør i etterforskning av seksuallovbrudd er en politisk prioritert oppgave.

En rapport fra Politihøgskolen fra 2018 viser at fire av ti politiansatte tror det forebyggende politiarbeidet blir dårligere på grunn av nærpolitireformen. Over 73 prosent oppgir at publikums tilgang til politiet har blitt dårligere.