Onsdag 6. mars 2019

Revisorer mente pengebruk på kafé, spabesøk og millionleie var i «samsvar med lov»:

Lovbrudd godkjent

SELVSAGT: – Å se etter at barnehagens penger er brukt på den måten de skal, er en del av revisors oppdrag, sier Per Hanstad, administrerende direktør i Revisorforeningen.

ALT I ORDEN: Flere millioner barne­hagekroner ble brukt feil uten at revisorer meldte fra. Regnskap som bryter barnehageloven, skal ikke godkjennes, slår Revisorforeninga fast.

Barnehage

– Avdekkes det vesentlige brudd på barnehagelovens paragraf 14a, skal ikke revisor godkjenne regnskapet, sier Per Hanstad, administrerende direktør i Revisoforeningen.

Lovens paragraf 14a sier at «offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Likevel viser en gjennomgang Klassekampen har gjort at regnskap godkjennes selv om barnehageloven er brutt.

Revisor Eilev Stuverud i Revisorforum AS godkjente et av regnskapene som inneholdt brudd. Torshovhagen barnehage måtte betale tilbake 4,7 millioner kroner brukt på blant annet millionlønn, spabehandling og for høy husleie til morsselskapet. Det kom fram i et tilsyn.

Barnehageregnskap:

• Klassekampen har sett på regnskapene for tre barnehager som ifølge både tilsynsmyndighet og klageinstans har brutt barnehageloven.

• Bolteløkka måtte betale tilbake 500.000 kroner på grunn av for få ansatte, samt private utgifter til husleie og bil.

• Torshovhagen måtte betale tilbake 4,7 millioner kroner brukt på blant annet spabesøk og husleie.

• Økernly måtte betale tilbake 800.000 fordi barnehagen hadde for få ansatte samme år som eierne tok ut en million i utbytte.

• Revisorene godkjente barnehagenes regnskap.

Ser ikke på barnehagelov

Stuverud sier til Klassekampen at han ikke forholder seg til barnehageloven når han reviderer regnskap for barnehager.

Jeg har ikke noe kjennskap til dette her. Jeg reviderer etter regnskapsloven. Jeg kjenner til barnehageloven, men går ikke direkte inn på den når jeg ser på barnehagens regnskap, sier han.

– Det er jo blitt brukt penger på ting som ganske tydelig ikke handler om barnehagedrift?

– De er et aksjeselskap, så de har lov å ha sosiale tiltak for de ansatte. Også må vi jo se på beløpsstørrelsen.

– Kravet endte på 4,7 millioner kroner.

– Jeg vet ikke hva de endte opp med å betale tilbake. Det jeg vil si er at jeg har taushetsplikt, sier Stuverud.

Også revisor Robert Sundt i Re-visjon AS viser til taushetsplikt. Han har godkjent regnskapet for Økernly barnehage som måtte betale tilbake 800.000 kroner etter å ha hatt for få ansatte samme år som eierne tok ut utbytte på en million kroner.

«Vi har taushetsplikt om kundeforhold. Har ingen kommentar generelt til dette», skriver Sundt i en SMS til Klassekampen.

En selvfølge å følge loven

– Når kommunen og Fylkesmannen har vedtatt at barnehagene må betale tilbake, har det vært et forhold som revisor burde påpekt hvis han eller hun hadde sett det. Vi tar det som en selvfølge at revisorer følger barnehageloven, sier Revisorforeningens Per Hanstad.

Revisor Ola Palmar Gjengedal godkjente regnskapet for Bolteløkka barnehage i 2014, men la ved et brev der han fortalte kommunen om en bil som «ikke burde vært med som en eiendel i barnehagens balanseregnskap».

– Hvis revisor avdekker vesentlige brudd og ledelsen ikke retter det, skal det rapporteres i beretningen, sier Per Hanstad.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 7. mars 2019 kl. 10.24

Byråden reagerer

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), reagerer sterkt på at regnskap som viser brudd på barnehageloven er blitt godkjent av revisor.

– Det er veldig uheldig og ikke bra i det hele tatt at sånt skjer, sier Thorkildsen til Klassekampen.

Hun mener eksemplene Klassekampen omtaler, viser sårbarheten i dagens system som baserer seg på revisorgodkjenning og tilsyn.

– Økonomiske tilsyn, som vi har begynt med og som høyrebyrådet aldri gjennomførte, avdekker de verste utslagene av systemet. Men vi får ikke gjort noe med de store urimelighetene ved dagens system, sier Thorkildsen.

Hun mener dagens barnehagelov gir for gode muligheter til å bygge seg opp profitt og peker på tre områder der hun vil ha endringer:

Pensjonspåslag gjør det lukrativt å gi ansatte dårligere pensjon, men samtidig motta støtte som om man har gode pensjoner.

Livslang rett til kommunale tilskudd gjør det vanskelig å bli kvitt useriøse aktører.

Manglende mulighet til å stille vilkår til private barnehager, som å slå fast hva som er en urimelig høy fortjeneste.

– Vi må få flertall på Stortinget for endringer i barnehageloven, sier Thorkildsen og appellerer til kunnskapsministeren.

– Jan Tore Sanner må ta inn over seg hvor alvorlig denne situasjonen er. Det er altfor lett at penger som skulle gå til barns livsutfoldelse og glede, går i lomma til eiere som ikke har det som sin førsteprioritet, sier Thorkildsen og legger til:

– Private barnehager gikk med 1,2 milliarder i overskudd i 2017, noe som tilsvarer mer en 2000 heltidsansatte i barnehage. Sånn kan vi ikke ha det, sier byråden.

Saken er rettet 7. mars 2019: Vi gjenga det siste sitatet av byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) feil: Private barnehager gikk med 1,2 milliarder kroner i overskudd i 2017, og av dette ble 11 prosent overført som utbytte til eiere. De tok ikke ut 1,2 mrd. i overskudd, slik vi opprinnelig skrev. Red.