Onsdag 13. mars 2019 Kultur og medier

• Agenda Magasin beskyldes for selvsensur • Ville endre artikkel om Trond Mohns millionstøtte til tankesmia

Mohn-kritiker fikk rødt kort

GLAD GIVER: Trond Mohn støtter ikke bare fotballklubbene Brann og Tromsø, men også Tankesmien Agenda. Men han avviser at han gjør dette for å vinne politisk makt. – Jeg har lest for mye Franz Kafka til å være maktmenneske, sier han. FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN, NTB SCANPIX

Filosof Jørgen Pedersen mener han ble refusert av Agenda Magasin grunnet frykt for milliardær-eierens reaksjon.

Tidsskrift

I en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrifts nye nummer, som lanseres i morgen, hevder filosof Jørgen Pedersen det er et demokratisk problem at rikfolk som Trond Mohn og Stein Erik Hagen kan oppnå innflytelse ved å gi penger til tankesmier og politiske partier.

Pedersen mener at dette bryter med det grunnleggende idealet om at alle borgere skal ha lik mulighet til politisk innflytelse.

I artikkelen skriver Pedersen at han selv ble refusert av Agenda Magasin i 2017, grunnet det han beskriver som frykt for eierens reaksjon:

«Kort tid etter at jeg hadde sendt teksten til dem, ble jeg oppringt fra en representant fra tankesmien. De ville diskutere om jeg kunne tenke meg å endre på teksten. Det mest direkte som ble sagt, var at de ikke kunne trykke den slik den sto nå fordi det kunne ha som konsekvens at Trond Mohn kunne trekke sin støtte til deres arbeid», skriver Pedersen.

I ettertid presiseres det overfor Klassekampen: Pedersen har ikke vært i kontakt med Agenda Magasin, men med Tankesmien Agendas fagsjef Sigrun Aasland. Spalten Pedersen ble bedt om å bidra til, Akademisk Agenda, er et samarbeid mellom Agenda Magasin og Tankesmien Agenda, der tankesmia holder kontakten med skribenter og kommer med faglige innspill. Det er Agenda Magasin som avgjør hva som kommer på trykk. I dette tilfellet kom aldri teksten til Agenda Magasins bord for vurdering.

Agenda:

• Tankesmien Agenda er en norsk tankesmie etablert i 2014. Den er organisert som et ideelt AS og eies av Trond Mohn og LO.

• Tankesmias uttalte mål er å bidra til samfunnsanalyse og politikkutvikling for det moderne sentrum-venstre.

• Agenda Magasin er en ideell virksomhet som følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Eiere er Tankesmien Agenda og foreningen Res Publica.

Næringslivsleder Trond Mohn eier 60 prosent av Agenda og skal ha gitt tankesmia minst 24 millioner kroner siden oppstarten i 2014. De resterende 40 prosentene eies av LO.

Kjenner seg ikke igjen

– Jeg tror at redaksjonen hadde en frykt for at Trond Mohn kunne mislike søkelyset som ble rettet mot ham, sier Pedersen til Klassekampen.

Han mener Mohn er et godt eksempel på en person som konverterer økonomisk makt til politisk makt, og at det bør problematiseres at Agenda har en milliardær som majoritetseier.

– Det kan føre til at tankesmia bevisst eller ubevisst skjeler til Mohns interesser. Dette er et problem Agenda burde ta på alvor, sier Pedersen.

Sigrun Aasland er fagsjef i Tankesmien Agenda og er den personen Pedersen var i dialog med da han jobbet med teksten som i utgangspunktet skulle på trykk i Agenda Magasin. Hun husker samtalen med filosofen godt, men kjenner seg ikke igjen i framstillingen i Nytt Norsk Tidsskrift.

– Jeg sa til Jørgen at jeg ikke syntes dette var et særlig godt eksempel på direkte politisk makt, fordi Trond Mohn aldri legger seg opp i hvilke saker vi jobber med, eller hva vi mener.

– Ifølge Pedersen sa du at dere ikke kunne trykke teksten fordi det kunne ha som konsekvens at Trond Mohn kunne trekke sin støtte til tankesmia. Er det feil?

– Dette er halvannet år siden, så jeg husker ikke samtalen ordrett. Jeg har sikkert nevnt at Trond Mohns støtte er viktig for oss, men jeg har aldri trodd at en slik artikkel vil påvirke Mohns støtte til Tankesmien Agenda. Derfor er jeg sikker på at jeg ikke har sagt det.

– Gir uten føring

Også Trond Mohn avviser at Pedersens opplevelse kan være riktig.

– Det er det dummeste jeg har hørt, sier han kontant da Klassekampen konfronterer ham med artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift.

Mohn sier at han gir pengegaver uten føring, og at støtten til Agenda handler om at han ønsker et demokrati med tankesmier over hele det politiske spekteret.

– Men det er vel stort sett venstresida som får gleden av dine gaver?

– Ja, jeg er jo sosialdemokrat.

– Hva vil du si til påstanden om at du konverterer økonomisk makt til politisk makt?

– Til det har jeg bare dette å si: Jeg har lest for mye Franz Kafka til å være maktmenneske.

Pedersen understreker at han ikke vil kritisere Mohns giverglede. Det filosofen vil problematisere, er hvordan det norske samfunnet er innrettet på en måte som tillater noen å bli ekstremt rike.

I tidsskriftartikkelen diskuterer Pedersen ulike løsninger for å begrense enkeltpersoners mulighet til rikdom. Selv tar han til orde for en omfattende omfordeling, som han mener at bør bli gjort over en lengre periode.

– En viktig måte å gjøre det på, er å begrense hvordan formuer går i arv fra en generasjon til den neste. Så må vi også ha en formuesskatt som er betydelig høyere enn dagens nivå, sier Pedersen.

Filosofen peker også på at det i dag ikke finnes begrensninger på hvor mye enkeltindivid kan gi til politiske partier eller tenketanker.

«Holder man hensynet til like muligheter til innflytelse opp mot friheten til å gi ubegrensete midler til partier og tenketanker, er det ikke gitt at sistnevnte må gis prioritet», skriver han i artikkelen.

thomase@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 13. mars 2019 kl. 18.33
Jørgen Pedersen