Fredag 15. mars 2019 Kultur og medier

Kulturrådets konflikt med småforlag har ført til flere endringer i innkjøpsordningen for skjønnlitteratur:

Kulturrådet gjør porten vid

LIBERALISERER: Seksjonsleder Arne Vestbø i Kulturrådet fjerner gebyret småforlag og selvpubliserende forfattere har måttet betale for å få bøker vurdert til innkjøpsordningen. Bakgrunnen er en konflikt med det lille Sandnes-forlaget Kalviknes AS.

Nå blir det gratis for alle forlag å melde opp bøker til innkjøpsordningen. – En seier for indieforfattere, jubler Kristin Over-Rein i Boldbooks.

Bøker

I oktober 2018 skrev Klassekampen om det lille Sandnes-forlaget Kalviknes AS, som risikerte rettssak fordi det nektet å etterkomme et krav på 245.000 kroner av Kultur­rådet.

Foranledningen var at forlagets bildebok «Lotta og maskinane» ble «nullet» av fagutvalget som vurderer den litterære kvaliteten på bøker i innkjøpsordningen.

Dermed måtte forleggeren Ole Henrik Kalviknes tilbakebetale pengene han hadde fått i forskudd fra Kulturrådet. Den risikoen var Kalviknes innforstått med. Det han ikke viste, var at han heller ikke fikk tilbake de 1480 bøkene han hadde sendt fra seg.

4. oktober møttes partene i forliksrådet i Sandnes. Kulturrådet tilbød 100.000 i avslag på sitt opprinnelige krav, men Kalviknes sa tvert nei. Det angrer han ikke på nå.

Like før jul besluttet Kulturrådet å frafalle kravet om tilbakebetaling. I samme slengen ble også retningslinjene i innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur endret.

Innkjøpsordningen:

• Støtteordning for innkjøp av nyutgitte bøker til landets folkebibliotek.

• Omfatter årlig over en halv million innkjøpte eksemplarer.

• Egne fagutvalg vurderer om påmeldte bøker har tilstrekkelig litterær kvalitet til å bli innkjøpt gjennom ordningen.

Fikk advokathjelp

– På bakgrunn av saken med Kalviknes fikk vi juridisk bistand fra Advokatfirmaet Hjort, for å få en vurdering av retningslinjene i innkjøpsordningen, sier Arne Vestbø, som er seksjonsleder for litteratur i Kulturrådet.

Gjennom denne prosessen ble det gjort både presiseringer og endringer, som trådte i kraft fra starten av 2019. Et viktig formål har vært å lage et økt skille mellom de to påmeldingskategoriene til innkjøpsordningen.

Kategori 1, som Kalviknes brukte, har egentlig vært ment for etablerte forlag med god soliditet. Dette kommer av at når søknader i denne kategorien blir avvist, skal Kulturrådet få tilbakebetalt hele det forhåndsutbetalte beløpet – uten at papirbøkene blir returnert til forlaget.

I kategori 2 kunne forlag, fram til utgangen av 2018, betale et gebyr på 10.000 kroner for en forhåndsvurdering av en bok.

– Gebyret var nok med på å lokke enkelte småforlag til å prøve seg i kategori 1, erkjenner Vestbø.

– Fare for misbruk

Gebyret er nå fjernet. Samtidig er det lagt inn en presisering om at alle nye forlag skal behandles under kategori 2. Det er ikke lenger mulig å bruke kategori 1 uten tidligere å ha fått en bok innkjøpt av Kulturrådet.

Vestbø har god tro på de nye retningslinjene, men håper at etablerte forlag ikke lar seg forføre av at kategori 2 er blitt gratis.

De kan vel fort bli fristet til å bruke den i større grad, for å slippe risikoen for krav om tilbakebetaling av 250.000 kroner?

– Vi ser faren for at det kan skje, men jeg regner med at forlagene stoler på egne vurderinger og ikke bruker Kulturrådet som en slags tilleggsredaksjon, sier Vestbø.

– For at innkjøpsordningen skal fungere, er vi avhengig av at særlig de etablerte forlagene bidrar til sin del av samfunnskontrakten.

Spår tredobling av søkere

Kristin Over-Rein er daglig leder i BoldBooks, en selvbetjeningsløsning for forfattere som gir ut bøker uten tradisjonelle forlag i ryggen. Hun har tidligere tatt til orde for radikale endringer i innkjøpsordningen, og beskriver de nye retningslinjene som en seier for småforlag og det hun kaller «indieforfattere».

– Ordningen er blitt mer rettferdig. Nå er det ikke lenger størrelsen på lommeboka som avgjør hvilke bøker som havner i norske biblioteker, sier hun.

Over-Rein mener at mange mindre aktører har hatt mistillit til innkjøpsordningen, og at flere har latt være å melde seg på.

Da hun tidligere i år utførte en spørreundersøkelse blant «indieforfattere», var det bare 22 av 92 som hadde meldt på bøker til ordningen. Det tror hun det blir en endring på nå.

– Jeg vil anta en tredobling i antall påmeldte prosatitler for voksne, sier Over-Rein.

Dersom den spådommen skulle tre i kraft, vil Kulturrådets vurderingsutvalg for prosa, med fire faste medlemmer, se seg nødt til å lese rundt 600 bøker i stedet for 193, som var antallet påmeldte titler i 2018.

thomase@klassekampen.no

Kristin Over-Rein