Mandag 18. mars 2019 Politikk

• Vil partiets skattedogmer til livs • Tar til orde for nasjonal eiendomsskatt

Hun banner i Høyre-kirka

FOR ENKELT: Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde er enig med SV-leder Audun Lysbakken i at ulikhet handler om mer enn fattigdom. Det blir for enkelt å skylde på innvandring, mener hun.

ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.

Høyre

– Høyresida i Norge har ikke vært flinke nok i det hele tatt i debatten om ulikhet, sier ­Heidi Nordby Lunde.

Hun leder Oslo Høyre og sitter på Stortinget.

– Når man i tillegg nesten avsporer hele debatten ved å si at det er innvandring som er årsaken til stor ulikhet i Norge, bommer vi, sier hun.

1. mars la finansminister Siv Jensen (Frp) fram Regjeringens ulikhetsmelding. Jensen trakk fram innvandring som den største driveren til økt ulikhet. Det er også noe næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har pekt på ved flere anledninger.

Nytt prinsipprogram:

• På helgas Høyre-landsmøte vedtok partiet nytt prinsipprogram for første gang på ti år. Blant vedtak om «lokal verdiskaping» finner vi:

• Nei til grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri, såkalt lakseskatt.

• Gi kommunene større frihet til å gi dispensasjon til bygging i strandsonen.

• Redusere selskapsskatten, redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital samt øke bunnfradraget, og på lengre sikt fjerne formuesskatten.Kilde: NTB

Globalisering og teknologi

Lunde sier hun synes det er «innmari synd» at ulikhetsdebatten ikke ble tatt videre av regjeringspartiene etter at ulikhetsmeldingen ble lagt fram. Hun mener grunnen til det er at debatten fort «havnet i innvandringssporet».

– Problembeskrivelsen av ulikhet blir for enkel. Innvandring er én årsak, men de store driverne er globalisering og teknologi, sier Lunde.

Hun peker på at det stadig er flere enslige foreldre som lever i fattigdom, og at mange av disse er norske kvinner. I tillegg frykter hun at økt globalisering og automatisering vil forsterke ulikhetsproblemet i årene framover.

Hun mener videre at høyresida blander sammen ulikhets- og fattigdomsproblematikk.

– Jeg er helt enig med Audun Lysbakken som sa at man ikke må forveksle ulikhetsdebatten med fattigdomsdebatten. Det gir helt ulike svar, sier Lunde.

Polariserer

Stortingsrepresentanten fra Oslo understreker at ulikhet i seg selv ikke er noe problem i et mangfoldig samfunn, men at det kan bli et problem dersom det bidrar til å skape mistillit i befolkningen.

– Det skal være helt legitimt å skape verdier og bli kjemperik i Norge. Så skal vi være forsiktige med å på den ene siden gi skatteletter til barnefamilier som på den andre siden spises opp av økte egenandeler, bompenger og avgifter som vi også har innført, sier Lunde.

Hun sier at Norge bør lære av USA og Storbritannia der lavinntektsgruppers reallønn lenge har stått stille samtidig som kostnadene øker.

– Det er klart at når man vil fjerne formuesskatten samtidig som vi øker avgiftene for folk på bunn, så polariserer man økonomien, sier Lunde.

– Høyre må ta debatten og sørge for en innretning på skattesystemet som fortsatt fremmer verdiskapning, men som ikke polariserer økonomien, sier hun.

Låst til ett skattespor

Hun sier at på tross av at det er mye debatt om skatt i Høyre, er partiet «forferdelig dårlig» på å oppdatere egen skattepolitikk.

Hun mener partiet preges av å låse seg til ett spor med egne skattedogmer.

– Selv om jeg vil ha ned skattenivået og fjerne formuesskatten, betyr ikke det at andre skatter bør øke eller bestå. Jeg er for eksempel uenig i at selskapsskatten bør reduseres mer, sier Lunde og fortsetter:

– For å banne skikkelig i kirka er jeg en av de få i Høyre som er for eiendomsskatt, sier Lunde.

– Jeg er for å skrote deler av de skattene som i dag går på sekundærbolig og næringseiendom og heller innføre en nasjonal eiendomsskatt for dette.

– Hva med arveavgift?

– Dersom man skulle gjeninnført en form for arveavgift, kan den i hvert fall ikke være i samme format som før vi fjernet den. Jeg synes ikke arveavgift i seg selv er en god idé, men dersom vi skal ha en skattedebatt, er jeg villig til å få alt på bordet, sier Lunde til Klassekampen.

andreash@klassekampen.no

Hva skal Venstre gjøre for å løfte seg?

Daniel Torkildsen, pressesjef i Høyre

– De må dyrke posisjonen som et liberalt parti. Det er mange debatter som handler om ny teknologi og selskaper som Airbnb og Uber som Venstre kunne tatt. I tillegg beveger hele samfunnet seg i sekulær retning, og der er det stort mulighetsrom for Venstre.

Marte Leirvåg, bystyre­kandidat for Bergen Høyre

– Venstre må snakke mer om hva de har fått til i regjering, og mindre om interne forhold. Tredeling av foreldrepermisjon er for eksempel en kjempebra sak for Venstre, som de bør snakke høyere om.

Mattis Månum Pettersen, leder i Innlandet Unge Høyre

– Jeg tror det er enklest for unge velgere å kjenne seg igjen i Venstres politikk, så jeg ville sett til Unge Venstre og satset på miljøpolitikk. For ikke bare er det trendy, det er også noe Venstre lykkes med i regjering.

Linda Hofstad Helleland, stortings­representant

– Snakke om egne saker og hva de betyr for folk fra hele landet i hverdagen. Venstre bør snakke om hele bredden av saker, som næringspolitikk, skole, miljø, kultur. Det er saker folk flest er opptatt av.