Lørdag 23. mars 2019 Lederen

Gangsyn

• Pr-bransjen spiser seg stadig lenger inn i politikken. Nå har vi kommet dit hen at landets statsminister kommuniserer med sin egen minister i permisjon gjennom pr-rådgivere, viser en sak i gårsdagens Dagsavisen. Da justisminister Tor Mikkel Waras samboer nylig ble siktet av PST for å ha diktet opp en straffbar handling, tok to seniorrådgivere i pr-byrået First House, Sigbjørn Aanes og Ole Berget, ut ferie for å hjelpe ham. De to har bakgrunn fra regjeringsapparatet, Aanes som Erna Solbergs nærmeste rådgiver og Berget som nær medarbeider av finansminister Siv Jensen. I en likelydende Facebook-melding skriver de to at «Når noen ligger nede, stiller venner opp. Det er det venner gjør. Betingelsesløst».

• Dagsavisen har søkt og fått innsyn i kommunikasjonen mellom de to First House-rådgiverne og Statsministerens kontor. Den viser at en betydelig del av den siste ukas kommunikasjon mellom justisministeren og hans sjef har foregått gjennom pr-rådgiverne. Blant annet er det Sigbjørn Aanes som avtaler at Tor Mikkel Waras velferdspermisjon skal være med lønn. På spørsmål om ikke Wara vil skylde First House en tjeneste om han kommer tilbake som minister, svarer Aanes at «Vennskap er å stille opp når noen trenger det, uten å forvente noe tilbake. Den som tror at å hjelpe venner fører til gjenytelser, vet ikke hva vennskap er».

• Pr-bransjen betaler godt når politikere trer inn i deres rekker, og det de blant annet kjøper, er mektige nettverk. Disse kan de selge dyrt til sine kunder. Det er derfor dypt problematisk at regjeringsapparatet holder så tett kontakt med pr-folk, og at pompøse ord om vennskap får overskygge reelle interessekonflikter. Aanes og Berget må gjerne hjelpe en venn i nød, men Statsministerens kontor er avhengige av andre kanaler for å drive personalpolitikk. Erna Solberg bør dessuten ha gangsyn nok til å forstå at håndteringen av Wara-saken øker markedsverdien til både First House og de to seniorrådgiverne. Pr-bransjen gjør det mulig å snike i køen i demokratiet, for dem som har råd. Derfor må folkevalgte sette foten ned.