Mandag 25. mars 2019 Kultur og medier

• Krigsoppgjør splitter Forfatterforeningen • Etter 50 år som medlem melder Kjartan Fløgstad seg ut

Melder seg ut i protest

SA TAKK FOR SEG: Det oppsto dramatikk under Forfatterforeningens årsmøte på Bristol hotell i Oslo i går. En debatt om foreningens krigsoppgjør førte til at forfatter Kjartan Fløgstad trakk seg som medlem.

Forfatteren Kjartan Fløgstad anklager styret i Den norske Forfatterforening for historieløshet og melder seg ut av foreningen.

bøker

– Nå var det på tide å sette foten ned, sier forfatteren Kjartan Fløgstad.

Det oppsto dramatikk under lysekronene på Bristol hotell da årsmøtet i Forfatterforeningen gikk av stabelen i går. Det var lagt opp til en diskusjon om beklagelsen foreningen i fjor høst utstedte til 17 norske forfattere som var blitt dømt av Æresretten i 1945 for uakseptabel kontakt med okkupasjonsmakten. Det hele endte med at forfatteren Kjartan Fløgstad trakk seg som medlem.

Han har lenge vært kritisk til beklagelsen Forfatterforeningen kom med i fjor.

– Dette var en sak jeg ikke likte, og den er viktig for meg både politisk, organisatorisk og personlig. Summen av det har ført til at jeg trekker meg ut av foreningen, sier Fløgstad.

Forfatterne og krigen:

• I etterkant av den tyske okkupasjonen opprettet Forfatter­foreningen en såkalt æresrett hvor medlemmer ble ekskludert eller nektet publisering for en periode.

• I anledning Den norske Forfatterforenings 125-årsjubileum i fjor ble det sagt unnskyld til 17 norske forfattere som ble dømt av Æresretten.

• Årsaken var at de hadde hatt uakseptable bånd med okkupasjonsmakten.

Beklagelse

Det var i anledning Forfatterforeningens 125-årsjubileum at det ble sagt unnskyld til forfattere som hadde blitt dømt av Forfatterforeningens æresrett etter krigen.

André Bjerke, Johan Bojer og Herman Wildenvey var blant forfatterne som fikk en unnskyldning.

Det fikk også poeten Alf Larsen. Alf Larsen, som døde i 1967, har vært omstridt fordi han inntok antisemittiske holdninger.

Kjartan Fløgstad mener vedtaket om å gi en unnskyldning til forfatterne som ble dømt av Æresretten, deriblant Alf Larsen, er høyst kritikkverdig. I et krast innlegg sier Fløgstad at Forfatterforeningens vedtak var fattet på «sterkt sviktende grunnlag» og viste en «manglende respekt for historien».

Leder i Forfatterforeningen, Heid Marie Kriznik, gikk så opp på talerstolen og forsvarte vedtaket. Hun presiserte at det var de prinsipielle sidene ved æresretten styret hadde tatt stilling til, som blant annet at den brøt med grunnleggende rettsprinsipper. Etterpå fikk hun støtte av forfattere som Thorvald Steen, Tom Lotherington og Astrid Nordang. Det var ingen som tok ordet for å støtte for Kjartan Fløgstad.

Og det var da Kjartan Fløgstad fikk komme med sin sluttreplikk at han erklærte for salen at han ikke lenger ville være medlem av foreningen.

– Veloverveid

Det er ingen hvem som helst i norsk litteratur som nå forsvinner ut av foreningen. Fløgstad har et svært omfattende forfatterskap bak seg og regnes som en av Norges aller fremste forfattere. Han forteller selv at han har vært medlem i Forfatterforeningen i femti år.

– Dette er en veloverveid beslutning, sier han.

– Er du overrasket over at ingen gikk opp og støttet ditt syn?

– Egentlig ikke, for det har vært stille rundt dette temaet, og jeg tenkte at det sannsynligvis ikke ville være mange som støttet meg i salen, sier han.

Fløgstad forteller at han sammen med forfatterne Espen Søbye og Tore Rem, har forsøkt å gå inn i æresrettssakene som var i etterkant av andre verdenskrig. I en kronikk har trekløveret blant annet hevdet at Forfatterforeningen glemte sakens realiteter da de skulle beklage.

– Vi har fått et helt annet bilde enn det styret i Forfatterforeningen har lagt fram, sier han.

Kjartan Fløgstad mener også at den kritikken han har reist, har blitt underslått fra Forfatterforeningens side.

Blant annet har ikke Forfatterforeningen publisert hans Fløgstads synspunkter på sine nettsider.

– Riktig å beklage

Leder i Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, synes det er tap for foreningen at Fløgstad nå har sagt fra seg sitt medlemskap.

– Jeg synes det er leit at han føler seg dårlig ivaretatt, sier hun til Klassekampen og medgir at Forfatterforeningen kunne gjort mer for å få fram perspektivene til Kjartan Fløgstad.

– Jeg burde nok ha oppfordret ham til å sende inn kronikkene til oss, slik at vi kunne publisere dem på vår nettside.

– Har dere bevisst underslått kritikken fra Fløgstad?

– Nei, men det er riktig at vi har ikke trykket hans kronikker om temaet, og det er ikke bra. Samtidig står jeg fast på at beklagelsen vi kom med, var riktig, sier Kriznik.

Vil ha gransking

Etter at Fløgstad hadde spasert ut dørene på Bristol, tok forfatteren Edvard Hoem affære.

Han forfattet umiddelbart et skriv til Forfatterforeningens styre hvor han tok til orde for å nedsette en granskningskomité.

– Den må gå gjennom Æresrettens arbeid i 1945 og legge fram en innstilling til årsmøtet neste år. Når kanskje vårt mest framtredende medlem reagerer på denne måten, er det ikke noen annen utvei enn å ta dette på dypeste alvor, sier Hoem.

– Hvis det er sant at Kjartan Fløgstad ikke har sluppet til på Forfatterforeningens egne nettsider med sine synspunkter, er det problematisk. Vi er en forening som skal kjempe for ytringsfriheten.

dageivindl@klassekampen.no