Torsdag 28. mars 2019 Lederen

Lærdom

• I etterpåklokskapens lys, kan vi si for å forklare at det er lettere å se en situasjon klart på litt avstand. Slik er det iblant: Innsikt og klokskap kommer først etterpå. Men ikke alltid. Noen ganger er det ingen innsikt å hente i ettertid i det hele tatt. Ifølge historiker Terje Tvedt er Libya-krigen et slikt eksempel. I en tekst i gårsdagens Klassekampen tar han for seg Libya-utvalgets konklusjoner, mottakelse og lærdommer. Det hele koker, slik han ser det, ned til at norske politikere ikke ser noen grunn til å revurdere hva de gjorde i 2011. Det til tross for at krigen og Norges tunge, militære bidrag var startet «på feil grunnlag og med skjebnesvangre konsekvenser».

• I går overleverte utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling til Libya-utvalgets evaluering til Stortinget. Utvalget, ledet av tidligere utenriksminister og Høyre-mann Jan Petersen, ble nedsatt etter langvarig press. Neste uke skal konklusjonene debatteres, men få venter at regjeringen og de store partiene vil åpne for vesentlig kritikk. I dag intervjuer vi oberstløytnant Tormod Heier, som sammen med Terje Tvedt og medie­professor Rune Ottosen redigerte boka «Libya-krigen. Et nasjonal traume». Han forklarer fraværet av selvkritikk med at myndighetene ikke har vært opptatt av et større sikkerhetspolitisk bilde, men i stedet har konsentrert seg om juss. Libya-utvalget hadde ikke mandat til å se på krigen i sin helhet.

• Krigen i Libya hadde ikke bare konsekvenser for dem som ble truffet av bombene, men for hele regionen. Krigen bidro til regimeskifte og destabiliserte selvsagt Libya, men også områdene rundt. Den åpnet en flyktningrute mot Middelhavet, hvor menneske­smuglere i dag utnytter sårbare mennesker. Å evaluere krigen uten å se på dens konsekvenser, er både nytteløst og tåkeleggende. Slik kan myndighetene få det til å framstå som de har lært av krigen, uten at de egentlig gjør noe for å hindre at noe liknende kan skje igjen. Snarere tvert imot: Norske myndigheter ville gjort det samme igjen, sier de. Det er oppskriften på å gjenta fortidas feil.