Fredag 29. mars 2019 Politikk

SVs stortingsgruppe er delt på midten i nestlederkampen, som kalles et retningsvalg for partiet:

Splittet om nestledervalg

Team Kaski: Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Petter Eide har alle gitt sin støtte til Kari Elisabeth Kaski i nestlederkampen i SV. Team Fylkesnes: I dag går Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra ut og sier at de støtter Torgeir Knag Fylkesnes i kampen om å bli SV-nestleder. Foto: Siv Dolmen og Fartein Rudjord

ÅPENT: SVs stortingsrepresentanter er uenige om hvem som bør bli ny nestleder i SV.

SV

Tre nye medlemmer av SVs stortingsgruppe flagger i dag sitt ståsted i nestlederkampen i SV. De tre stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård (Østfold), Arne Nævra (Buskerud) og Solfrid Lerbrekk (Rogaland) er overfor Klassekampen samstemte i sin støtte til Torgeir Knag Fylkesnes.

Det gir dødt løp i SVs stortingsgruppe i nestlederkampen mellom Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski, når SVs landsmøte starter i dag.

Tidligere har Klassekampen skrevet at Kaski har støtte hos stortingsrepresentantene Karin Andersen (Hedmark) og Lars Haltbrekken (Sør-Trøndelag). Petter Eide (Oslo) har gitt uttrykk for sin Kaski-støtte på egen Facebook-profil.

Mona Fagerås (Nordland) og partileder Audun Lysbakken vil ikke røpe hvilken kandidat de støtter. Det har ikke lyktes Klassekampen å komme i kontakt med Sheida Sangtarash (Akershus).

Nestledervalg i SV:

• I helga velger SV ny nestleder, som etterfølger Snorre Valen.

• Valget står mellom stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski fra Oslo og Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms. Kaski sitter også i dagens SV-ledelse.

• SV-ledelsen består for øvrig av leder Audun Lysbakken, nestleder Kirsti Bergstø og partisekretær Simen Herning. Alle tre er innstilte til gjenvalg i sine posisjoner.

Retningsvalg

De tre stortingsrepresentantene som i dag flagger sin støtte til Fylkesnes, er klare på at nestlederkampen er et retningsvalg for partiet.

– Er nestledervalget et politisk valg, Øvstegård?

– Det er i hvert fall et strategisk valg og et valg om prosjektet man ønsker for partiet. Torgeir representerer grasrotpolitikk. Det er noe friskt og annerledes i SV, sier Østfold-representanten.

Han får støtte fra Lerbrekk som mener Fylkesnes kan bredde ut partiet i distriktene.

– Torgeir representerer den politiske veien som partiet må gå for å klare å være mer troverdig på både næringspolitikk og miljøpolitikk, sier Rogaland-representanten.

SV har de siste årene satset sterkt på å fronte miljø og ulikhet. Strategien har tilsynelatende gitt vekst i de store byene. De tre representantene avviser at Fylkesnes’ mål om å bredde ut partiet truer denne «suksessoppskriften».

– Torgeirs idé om et folkeparti handler om å bygge videre på dette og ta miljø og fordeling inn i nye saksområder, sier Øvstegård.

Gir et mer utydelig parti

SVs stortingsrepresentant Petter Eide sier til Klassekampen at det er viktig for partiet at Kari Elisabeth Kaski blir SVs nye nestleder.

Han understreker at Fylkesnes er «en fenomenal politiker og en god venn». Samtidig er han redd for at han vil gjøre SV mindre tydelige.

– Jeg er uenig med ham i at SVs prioriterte satsingsområder må utvides, og ideen om at SV skal bli et bredt folkeparti. Jeg tror det vil føre til et mer utydelig SV, sier Eide.

– Kaski er tydelig på at hun vil prioritere klima og ulikhet. Dette er også det som har vært partilinja fram til nå, og det er viktig med en nestleder som står fast på disse prioriteringene, fortsetter han.

Både Karin Andersen og Lars Haltbrekken har gitt uttrykk for at Kaskis tydelige miljøprofil er avgjørende for deres støtte til henne.

– Dette er nesten et eksistensielt tema, og vi må ha kunnskap om det. Her må du virkelig kunne teknikken og detaljene. Det kan Kari Elisabeth, og jeg mener det er viktig at vi har det i partiledelsen, sa Andersen i et intervju med Klassekampen om nestlederstriden i januar.

– At hun er kvinnfolk i tillegg, er jeg veldig glad for, la hun til.

Vindmøller og kraft

Lerbrekk sier at synet på kraft har vært en «avgjørende faktor» for hennes støtte til Fylkesnes.

– Jeg mener at kraft i større grad må sees på som infrastruktur, ikke som et markedsobjekt. Der er jeg veldig enig med Torgeir og ganske uenig med Kari Elisabeth, sier Lerbrekk.

Nævra sier på sin side at synet på landbasert vindkraft har vært viktig for ham. Mens Kaski er positiv, vil Fylkesnes ha stans i utbygging av vindkraft på land.

– Torgeir støtter meg i synet om å endre SVs holdning til å generelt være mot landbasert vindkraft og bare vurdere det i visse tilfeller, sier Nævra.

Forventer ny delt innstilling

SVs forberedende valgkomité var delt på midten i spørsmålet om hvem som burde bli ny nestleder. På landsmøtet skal det imidlertid settes ned en ny valgkomité som skal jobbe seg fram til en ny innstilling til lørdagens valg.

Klassekampen har fått oversikt over de innstilte til landsmøtets valgkomité, og disse er også delt i synet på hvem som skal bli Snorre Valens etterfølger. Dermed ligger det an til å komme nok en delt innstilling.

Valen er selv innstilt som leder av komiteen. Han vil ikke flagge sitt syn. Det gjør derimot Mali Steiro Tronsmoen (Agder) og Bjarne Rohde (Troms) som støtter Fylkesnes. Steinar Nørstebø (Vestland), Sunniva Eidsvoll Holmås (Oslo) og SUs generalsekretær Aila Emilie Kamaly har alle sittet i den forberedende valgkomiteen. Der støttet Nørstebø Fylkenes, mens Holmås og Kamaly støttet Kaski.

Kathy Lie (Viken) ønsker ikke å kommentere valget overfor Klassekampen.

politikk@klassekampen.no