Mandag 1. april 2019 Kultur og medier

Jubelen i landets lokalaviser kan stilne dersom endringer i postloven ender med reduksjon i leveringsdager.

Lokalavisfest kan ryke

GI OG TA? Kulturminister Trine Skei Grande (V) la fredag fram kulturmeldingen som en del av årsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisenes jubel kan sette seg i halsen nå som postloven er på trappene. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Fredagens medie­melding ble tatt imot med jubel. Denne uka kan samferdselsminister Jon Georg Dale stoppe feiringen.

Medier

«En jubeldag for lokalavisene» og «endelig en kultur­minister som anerkjenner lokalavisens plass i medielandskapet».

Slik var reaksjonene da kulturminister Trine Skei Grande (V) presenterte den nye mediestøttemeldingen på årsmøtet til Landslaget for Lokalaviser (LLA) fredag.

Grunnen til jubelen var blant annet at Grande og regjeringen ønsker å kanalisere en større del av mediestøtten til landets lokalaviser. Men de samme lokalavisene kan denne uka få en blåmandag, da det ventes at de såkalte «endringer i lov om posttjenester» legges fram.

Mye ligger til rette for at endringene vil redusere antall dager for postombæring. Dette vil gå hardt utover lokal­aviser, som fremdeles er avhengig av posten for distribusjon av papiravisa.

I dag er det post fem dager i uka. Nedgangen i brevpost har gjort at Posten ønsker en reduksjon til 2,5 dager i gjennomsnitt i uka. En slik fordeling vil si at postbudene vil dukke opp på ulike dager annenhver uke.

Færre postdager:

• Posten leverer rundt 15 prosent av landets aviser, tilsvarende 173.000 eksemplarer daglig.

• Posten har bedt om en reduksjon i antall dager med postombæring. Mens det i dag er post fem dager i uka, ønsker Posten 2,5 omdelingsdager i gjennomsnitt i uka.

• Dette vil føre til en betydelig vanskeligere distribusjon for lokalaviser, som kommer ut faste dager i uka.

• Endringer i postloven er ventet i løpet av april.

Frykter postkutt

Risikoen for at Grande skal gi lokalavisene med den ene hånda, for så at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal ta med den andre, er noe flere frykter. Deriblant kulturpolitisk talsperson og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Hun påpeker at regjeringen sier de vil unngå geografiske blindsoner for mediene ved å sørge for omfordeling til små, lokale aviser. Samtidig viser Grandes mediemelding til forslaget om endringer i postombæringa, hvor regjeringen så langt har gått inn for et dramatisk kutt.

– Dette henger ikke på greip. Også når det kommer til avis- og postombæring, gir regjeringa blaffen i distriktene, sier Martiniussen.

Hun legger til at hun synes det er fint at regjeringa vil styrke lokalavisene, og at de endelig går inn for årlig prisjustering av mediestøtten.

– Mediestøtten er avgjørende for å sikre en kritisk presse. Men hvis Posten ikke lenger kommer til å levere aviser der avisene ikke gjør det selv, så svekkes demokratiets infrastruktur. Nå må regjeringa snarest legge bort forslaget om å kutte i postombæringa her til lands, hvis ikke vil politikken deres føre til flere blindsoner for mediene.

Forsiktig optimist

Samferdselsdepartementet ville søndag verken «avkrefte eller bekrefte» om endringene i postloven kommer denne uka, men sier at de vil offentliggjøres i løpet av april.

Rune Hetland, general­sekretær i Landslaget for lokalaviser var av dem som klappet høyest for mediestøttemeldingen fredag. Han vil ikke forskuttere en blåmandag for lokalavisene, men deler bekymringene til Rødt.

– Inntil vi ser noe annet, håper og tror vi at den nye postloven blir til å til å leve med for lokalavisene, sier Hetland på telefon fra landsmøtet til LLA i Drammen.

– Men signalene viser vel at det vil bli kutt i antall dager med postlevering?

– Det er bare ett av forslagene på bordet. Det synes også tydelig for oss at departementet forstår alvoret, og jeg mener det virker som det finnes en vilje i Samferdselsdepartementet om å utfordre Posten.

– Hvor alvorlig kan det bli for deres medlemmer?

– Dersom de kutter ombæring til annenhver dag, uten å komme med kompenserende tiltak, vil det ikke være levelig for mange av våre medlemmer. Mange aviser har per i dag ingen alternativer til postlevering.

Mulig Grande-hjelp

Slik Hetland tolker signalene fra regjeringen, vil forslaget den nye postloven bli lagt fram i løpet av nærmeste ukene.

– Dette blir utrolig spennende og utrolig viktig. Vi er selvsagt nervøse også, men vi har vært såpass tydelig i vår kontakt med både Samferdsel- og Kulturdepartementet, at jeg kan vil lytte til oss og ta oss på alvor, sier han.

Hetland og LLA har jobbet lenge med å informere regjeringa i denne saken. Han forteller at det har vært viktig å få inn Kulturdepartmentets mediekompetanse i prosessen opp mot Samferdsels­departementet.

Frida Blomgren (V), statssekretær i Kulturdepartementet, skriver i e-post til Klassekampen at hun har forståelse for at spørsmålet om postombæring nå blir tatt opp. På spørsmål om regjeringa risikerer å gi med ene hånda og ta me den andre svarer Blomgren følgende:

«En eventuell reduksjon i antallet dager med postombæring vil ha konsekvenser for aviser som i dag er avhengige av posten for å nå ut til abonnentene sine.»

Hun påpeker at de vil komme tilbake til dette i etterkant av en avklaring om postloven og at «omstillingsmidler og andre avbøtende tiltak vil bli viktige dersom antallet dager postombæring reduseres».

kultur@klassekampen.no

Marie Sneve Martinussen