Mandag 1. april 2019 Politikk

• Flere bystyrer går imot Stortinget • Vil presse regjeringen til å snu om atomvåpen

Opprør mot atomvåpen

KLARE: SV leder an i et pågående storbyopprør for å få regjeringen til å slutte seg til FNs atomvåpenforbud fra 2017. Fra venstre Marianne Borgen (ordfører i Oslo), Pål Julius Skogholt (førstekandidat for SV i Tromsø), Mona Berger (førstekandidat for SV i Trondheim) og Mikkel Grüner (førstekandidat for SV i Bergen). FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

PRESS: Mens Stortinget sier nei, vedtar Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø støtte til FNs atomvåpenforbud. Høyre trekker på skuldrene av vedtakene.

SV

– Vi har en regjering som ikke vil at Norge skal være på rett side i den internasjonale kampen mot atomvåpen. Når staten ikke gjør sitt, må byene ta ansvar, sier Pål Julius Skogholt, gruppeleder for SV i Tromsø.

Det ligger an til et storstilt storbyopprør for å få regjeringen til å gå inn for FNs atomvåpenforbud fra 2017. Det skjer bare uker etter at et overveldende flertall på Stortinget med regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i spissen stemte ned et forslag om at Norge måtte slutte seg til den internasjonale forbudstraktaten mot atomvåpen.

Mens bystyret i Trondheim vedtok støtte til atomvåpenforbudet 31. januar, gikk bystyret i Tromsø inn for det samme 27. februar. Det er ventet at bystyret i Bergen vil gå inn for forbud på neste bystyremøte den 10. april med støtte fra et stort flertall med SV, Rødt, MDG, Ap, KrF og Venstre.

I Oslo skal saken opp på neste bystyremøte 2. mai. Ordfører Marianne Borgen (SV) sier at flertallet er sikret med støtte fra Rødt, SV, Ap og MDG.

– Vi vil være blant de første hovedstedene i verden til å vedta noe slikt. Det er ganske symboltungt, sier Borgen.

Atomvåpenforbud:

• Norge var blant landene som i 2013 tok initiativ til å begynne forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.

• Forbudet ble forhandlet ferdig i 2017. 70 stater har undertegnet avtalen, og 22 har ratifisert den. Når 50 land har ratifisert avtalen, trer den i kraft.

• Ingen Nato-land har undertegnet forbudet. Det har heller ingen andre land i allianse med en atomvåpenstat, unntatt Kasakhstan.

• Flertallet på Stortinget med Høyre, Frp, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet stemte den 5. mars ned et forslag om at Norge skulle slutte seg til atomvåpenforbudet.

Fredsprisvinner mobiliserer

De lokale vedtakene for atomvåpenforbud kommer på oppfordring fra Ican, fredsprisvinneren fra 2017. Gjennom kampanjen «Ican Cities Appeal» er målet å skape et grasrotengasjement for atomvåpenforbudet. I tillegg til Tromsø og Trondheim, har Bodø, Levanger, Kristiansund og Hammerfest sluttet seg til opprøret.

På SVs landsmøte på Gardermoen i helga kom det en marsj­ordre til delegatene om å sørge for flere lokale vedtak for atomvåpenforbudet.

– Men er det ikke regjeringens oppgave å drive utenrikspolitikk, Marianne Borgen?

– Dette er ikke utenrikspolitikk. Det handler om vår framtid, og det handler om klima og miljø. Det er like viktig som alt det andre vi diskuterer, sier Borgen.

– Har du tro på at dette kan presse regjeringen til å gå inn for forbudet?

– Jeg tror at all folkelig mobilisering har en effekt. Enhver regjering som ikke lytter til folk, får et kjempeproblem, sier Borgen.

Mot partiledelsen

Venstre, KrF og Ap gikk imot forbudet på Stortinget, men i flere av byene har de lokale partilagene fattet vedtak som er stikk i strid med partienes standpunkter nasjonalt. Ap-ordfører Kristin Røymo i Tromsø forsvarer støtten.

– Tromsø er en internasjonal solidaritetsby, og det er helt naturlig at vi bruker vår stemme til å si klart fra at verdens stater må støtte FNs atomvåpenforbud. Byene er mål for staters bruk av atomvåpen, for stadig flere bor i by. Det betyr at svært mange mennesker er sårbare for den katastrofen bruk av atomvåpen representerer. Men det betyr også at byens makt øker. Denne makten bruker vi nå til å si klart ifra, sier Røymo.

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) er sykemeldt, men varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) forsvarer vedtaket bystyret gikk inn for.

– Det var pinlig da FN i 2017 vedtok forbudet uten at Norge ble med. Det var et flertall av verdens nasjoner som støttet det, mens vi valgte å være lojale til USA og Nato. Om vi som by kan si at det er pinlig, så synes jeg det er legitimt, sier Renolen.

Trekker på skuldrene

Høyres Michael Tetzschner er nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen og var saksordfører da Stortinget i vår sa nei til å slutte seg til forbudet. Han trekker på skuldrene av de lokale vedtakene.

– Det er vel litt utenfor det som er kommunalpolitisk. De må gjerne få lov til å ytre seg, men det ligger utenfor det en by kan påvirke, sier Tetzschner.

– Vil dette være med på å påvirke regjeringspartiene til å gå inn for et forbud?

– Nei.

Tetzschner viser til at debatten om å slutte seg til forbudstraktaten er noe man nylig har lagt bak seg.

– Man får ikke gjennomført noe forbud når ingen av atommaktene ønsker å tiltre denne konvensjonen, sier Tetzschner.

– Frykter du at Norge vil slutte seg til forbudet ved et regjeringsskifte i 2021?

– Det er ikke noe forbud, og derfor det å tro at man får et forbud på denne måten, er en farlig illusjon. Da må man begynne med atommaktene. Ikke lage resolusjoner som atommaktene ikke vil følge, sier Tetzschner.

andreash@klassekampen.no

Hvilken sak bør SV satse på for å vokse videre?

Øyvind Næss

Trøndelag

–Vi er ikke flinke nok til å få tak i folk ute i distriktene. SV er fremdeles et såkalt byparti. Derfor må vi vokse ute i distriktene, og det gjør vi gjennom å fokusere på miljø og distriktsarbeidsplasser.

Gina Barstad

Sentralstyremedlem

– SV må fortsette å utfordre den økende ulikheten i makt og rikdom framover. Det kuttes til dem som har aller minst, samtidig som de aller rikeste sitter igjen med mer. Å gjøre opprør mot den urettferdigheten er SVs største prosjekt. Også må vi selvsagt følge opp klimastreiken og det fantastiske opprøret ungdommen har på gang.

Mikkel Berg-Nordlie

Samepolitisk nettverk

– Jeg er uenig i spørsmålet, for jeg mener vi ikke skal satse på én sak. SV skal bli det største partiet på venstresida. Da må vi ha bredde med eierskap, dyktighet og kompetanse på mange politiske saker.

Tom Kill

Troms

– Nærings-, distrikt- og fiskeripolitikk for å øke bredden i partiet. Vi må gå fra å være et lite parti på venstresida til å bli et komplett parti. Vår nye nestleder har sagt det så beskrivende at vi skal stå der for oss selv. Vi skal være komplette, uten å måtte lene oss på noen andre.