Mandag 1. april 2019 Lederen

Varmere

• Blir Norge et kaldere land? Ikke om man måler det med grade­stokken. Som NRK kunne melde i helga har Norge blitt varmere, og det ganske mye raskere enn de fleste andre land. Sammenlikner man førindustriell tid med tida fra 1991 til 2018, har verden blitt 0,73 grader varmere i snitt. Men i Norge har snittemperaturen økt med nesten dobbelt så mye: 1,3 grader. Vi, og andre land nær Arktis, rammes hardere av snø- og issmeltingen i nordområdene. Når havisen smelter, reflekteres mindre sollys og oppvarmingen øker i tempo. På Svalbard har de nå opplevd hundre måneder i strekk med temperatur over normalen. De praktiske konsekvensene kan bli dramatiske.

• Klimaendringene har også satt fyr på det politiske engasjementet. Barnas klimastreik, som omfattet titusener over hele landet, er symptomatisk, men også i de politiske miljøene øker temperaturen. Det må tas grep for å hindre alvorlige klimaendringer, men det er når dette skal omsettes i praksis at det blir vondt: Bak alle store klima­utslipp står det økonomisk aktivitet, og dermed også arbeidsplasser og inntekter. Det gjelder selvsagt oljesektoren, men også veiutbygging, kraftkrevende industri og boligbygging har klimakonsekvenser. Skal det kuttes, kan det komme til å svi.

• For venstresida er det store dilemmaet at det er vanskelig å få folkelig støtte til en politikk som ikke gir folk håp om å ha en jobb å gå til, og et lokalsamfunn med velferdsordninger. Man må kunne lage troverdige planer for å skape en annen og mer miljøvennlig næringsvirksomhet og industri, i takt med at klimaskadelig virksomhet trappes ned. Det fordrer vilje til aktiv samfunnsplanlegging, og tøffe prioriteringer. Et grønt skifte er, som økonomen Mariana Mazzucato peker på, avhengig av en aktiv stat, som må være villig til å investere og ta risiko. Det løfterike er at denne typen tenkning ser ut til å vinne gehør i partiene. Både i SV og Rødt jobbes det med nye grønne industriplaner, og behovet for omlegging preger debattene også i Sp og Ap. Som varmerekordene viser: Vi har dårlig tid.