Onsdag 3. april 2019 Innenriks

Aps sentralstyre vil ha femårsgrense for metoo-varsler:

Ut mot Aps metoo-frist

FOR LITE: Line Oma håper landsmøtet går inn for Oslo Aps forslag om å øke fristen for å behandle saker om seksuell trakassering. FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX

VEDTEKT: To av varslerne i Giske-saken reagerer sterkt på at partiet vil innføre en foreldelsesfrist i saker om seksuell trakassering.

AP

På sitt første landsmøte etter metoo-kampanjen og Trond Giske-saken, skal Arbeiderpartiet vedta nye retningslinjer mot seksuell trakassering.

I en av paragrafene som er foreslått av partiets sentralstyre, står det at «hendelser som er avsluttet for mer enn fem år siden behandles normalt ikke av partiet etter de særskilte retningslinjer for håndtering av saker om trakassering». Vedtektene skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte førstkommende helg.

De to eneste varslerne som har stått åpent fram i Giske-saken reagerer nå på at sentralstyret vil sette en femårsfrist i saker om seksuall trakassering. Begge varslet mer enn fem år etter hendelsene.

Partisekretær Kjersti Stenseng begrunner det som kan tolkes som en foreldelsesfrist med at hendelser som går langt tilbake i tid, er vanskelige å kartlegge. Hun mener det er viktig at partiet får vite om tilfeller av seksuell trakassering raskt.

– Vi vil oppfordre folk til å si fra så fort som mulig hvis de har opplevd seksuell trakassering eller krenkende atferd, fordi vi ønsker at den typen saker skal komme på bordet tidlig. Det er både for dem det gjelder sin egen del og for å unngå at ting skal skje igjen, sier Stenseng.

Hun legger til at det finnes unntaksregler som likevel åpner for at partiet kan behandle eldre saker. Det kan de hvis det ansees som nødvendig for å ivareta det psykosiale miljø, den utsattes mulighet til å utøve sine verv, eller hvis forholdet er så alvorlig at det utfordrer tilliten til at den som anklages, kan utøve sine verv i partiet, ifølge forslaget.

Seksuell trakassering:

• Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002.

• Pål Lønseth ledet utvalget som har utarbeidet forslag til nye retningslinjer mot seksuell trakassering i Arbeiderpartiet.

• En av paragrafene sier at partiet som hovedregel ikke skal behandle saker som ble avsluttet for mer enn fem år siden.

• Landsstyrets innstilling er at forslaget vedtas.

• Det skal behandles endelig av Arbeiderpartiets landsmøte 5. til 7. april.

Oslo Ap vil øke fristen

Oslo Arbeiderparti har foreslått å øke fristen til ti år. Line Oma, en av varslerne i Giske-saken, håper forslaget får gjennomslag.

«Slik sentralstyrets forslag er nå, ville ikke mitt varsel blitt behandlet», sier Oma, som mener disse sakene er av en karakter som gjør det forståelig at det kan ta lang tid å varsle.

«Om 15-åringer skulle utsettes for noe, er det ikke oppsiktsvekkende om de ikke varsler før de er 25, selv om det ideelt sett burde være enklere å varsle så tidlig som mulig», skriver Oma i en sms.

Det tok ti år før Sunniva Andreassen leverte inn sitt varsel mot Trond Giske.

I ettertid konkluderte Arbeiderpartiet med at Giske hadde brutt deres retningslinjer mot seksuell trakassering i denne saken. Hun mener en fem års frist vil virke mot sin hensikt.

– Det går an å oppfordre til å varsle raskt uten å sette en tidsfrist. Folk er forskjellige, og for noen er det skummelt. Når Ap gir en frist på fem år, setter de folk under et press som gjør at de kanskje bare lar det ligge, sier Andreassen.

Selv trengte hun tid for å forstå hva hun hadde vært utsatt for.

– Det tok flere år før jeg forsto alvoret i det og konsekvensene av hendelsen. Metoo-bevegelsen økte bevisstheten min, sier Andreassen og legger til at opplevelsen hennes ble bekreftet av andre selv om det var lenge siden.

– Det er ikke nødvendigvis umulig å behandle saker etter fem år, sier hun.

Vurderer enkelttilfeller

Sender dere ikke et signal til folk som er utsatt for seksuell trakassering om at de må skynde seg å bli klare til å si fra, Stenseng?

– Seksuell trakassering skal inn i vedtektene våre, altså har dette vår største prioritet. Det viktigste for oss er at folk som opplever seksuell trakassering, skal føle at de kan varsle og at det er lav terskel for å si fra. Hvis noen sier fra om ting som har skjedd for mer enn fem år siden, tar vi en vurdering i hvert enkelt tilfelle på om vi skal behandle det i tråd med retningslinjene våre, sier Stenseng.

ainah@klassekampen.no