Fredag 5. april 2019 Lederen

Lojal i 70 år

• I går var det 70 år siden Natos forløper Atlanterhavspakten ble undertegnet av de tolv landene Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA. I dag har alliansen 29 medlemsland, blant dem flere som tidligere var medlemmer i Natos konkurrerende forsvars­allianse, Warszawapakten. Den besto av daværende Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Nye medlemsland står også på trappene, fortalte Nato-sjef Jens Stoltenberg den amerikanske kongressen da han talte der onsdag kveld. Stoltenberg tar fatt på en ny periode som sjef for forsvarsalliansen og talen bekreftet at Nato fortsatt oppfatter Russland som hovedfienden. Det er russisk opptrapping som er en trussel i dagens situasjon, framholdt Nato-sjefen.

• Vi markerte dagen med en lengre artikkel av professor Oddbjørn Magne Melle, som blant annet skrev om striden om medlemskap da Norge gikk inn i alliansen i 1949. Han skriver om hvordan skjerpede fiendebilder av Sovjet og seinere Russland gjennom hele Natos levetid har vært avgjørende for norsk oppslutning om alliansen og om dens stadige utvidelse av sine virkeområder. Ifølge Melle var det røster allerede i 1949 som så hvilke konsekvenser norsk medlemskap ville ha for Norge. Arbeiderparti-mannen Olav Oksvik, som selv ivret for nordisk forsvarssam­arbeid, argumenterte mot medlemskap fordi det ville føre til at Norge «mistet herredømme over hvilke konflikter vi kan bli trukket inn i».

• Med krigene i Afghanistan, Irak og Libya friskt i minne kan vi ikke annet enn å gi Oksvik rett. Knapt et menneske kunne forutsett at norske soldater ville delta i kriger i disse landene. Den opphaussede frykten for et potensielt russisk angrep gjør at Norge likevel til­slutter seg kriger nærmest hvor det skal være. Det til tross for at disse krigene har katastrofale konsekvenser, både for dem som rammes direkte og for landenes stabilitet og trygghet. Betalingen for alliansens beskyttelse er, med Oddbjørn Magne Melles ord, «reservasjonslaus lojalitet».