Fredag 5. april 2019 Politikk

• Roper varsko om barnehagesektoren • Fagforbundet og AUF vil følge SV og Rødt

Vil forby profitt

VENSTRESVING: AUF-leder Ina Libak og Mette Nord i Fagforbundet krever at Ap-landsmøtet går inn for forbud mot profitt ved barnehagedrift, slik SV og Rødt har gjort.

KRAV: AUF og Fagforbundet vil ha med Arbeiderpartiets landsmøte på forbud mot barnehageprofitt.

Ap

– Vi har en barnehagesektor som løper løpsk. Store kommersielle selskaper driver en stor del av barnehagene og det er dårlige lønns- og arbeidsvilkår, sier AUF-leder Ina Libak.

Sammen med Fagforbundets leder Mette Nord roper hun varsko om utviklingen i barnehagesektoren.

– Nå ser vi konsekvensene av en barnehagereform som i sin tid var viktig, sier Nord.

Hun viser til barnehageforliket fra 2003 der private barnehager var sentrale for å nå målet om full barnehagedekning.

– Nå er private barnehager solgt videre til store konserner som har sett muligheten til å tjene store penger. Barnehager har blitt et investeringsobjekt, sier Nord.

Fagforbundet og AUF vil ha Arbeiderpartiets landsmøte med på en rekke vedtak for å stoppe de kommersielle i barnehagesektoren.

Private barnehager:

• I 2016 var det 5980 barnehager i Norge. 3191 av disse var private, 2774 var kommunale. 15 var fylkeskommunale eller statlige.

• Rundt 20 prosent av finansieringen av barnehager kommer fra foreldrebetaling, mens resten kommer fra kommunale tilskudd.

• Tilskuddet til private barnehager beregnes i dag på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune

Kilder: PBL og UDIR

Radikale forslag

AUF har sendt inn flere forslag til behandling som får Fagforbundets fulle støtte:

Forbud mot profitt i barnehagesektoren.

Strengere kvalitetskrav til barnehagedrift.

Nei til ytterligere privatisering.

Kommunalisering av eksisterende private barnehager.

– Hovedpoenget er at skattepengene våre ikke skal gå til kommersielle selskaper, men til ungene, sier Libak.

Forbud ikke nok

De framholder at det ikke er nok å kreve et forbud mot profitt i barnehagesektoren.

– Da kan det komme kompliserte eierstrukturer som gjør at man uansett tar ut penger fra barnehagene. Det er derfor vi mener at kommunene i større grad skal drive barnehagene selv, og også hente tilbake barnehager, sier Libak.

De mener at kvalitetskravene til barnehagene må bli så strenge at det ikke skal være rom til å hente ut profitt.

– Hvis man har tydelige krav om tilstrekkelig bemanning, pedagognorm og om at penger skal investeres i barna, så vil ikke foreldrebetalingen eller de offentlige overføringene gi mer overskudd. Da går det i null, sier Nord.

Kommunalisering

Dersom vedtakene går gjennom helgas landsmøte, forventer de at kommunaliseringen av private barnehager starter i kommuner med Ap ved roret etter høstens valg.

– Dersom Ap gjør vedtak om dette, forplikter det de store byene og de stedene hvor vi skal styre. Når det skal bygges nye barnehager, tar man driften selv. På sikt skal man overta mer og mer, sier Libak.

– Hva med ideelle barnehager?

– En kombinasjon av ideell og kommunal drift er en bedre løsning. Men kommunene må ha ansvar for det helhetlige tilbudet, og de ideelle må ha tariffavtaler og pensjon som er likeverdig med det offentlige, sier Nord og understreker Fagforbundets prinsipielle syn om at offentlige tjenester skal drives i egenregi.

Venstresving

Mens både SV og Rødt før valget i 2017 ville forby profitt i barnehagene, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at det ikke var partiets politikk å nekte en barnehageeier å tjene penger på driften.

I 2018 åpnet imidlerti partiet for å se på lovverket for å hindre at kommersielle aktører satt igjen med mye profitt ved barnehagedrift.

Likevel sa Aps stortingsgruppe ved to anledninger nei til forslag om å forby profitt og kommersiell barnehagedrift i 2018.

Begrunnelsen til stortingsgruppa var at det var uklart hvilke konsekvenser det ville få, særlig for ideelle barnehager og barnehagedekningen i kommuner med stor andel private barnehager, som Bergen og Stavanger.

Skeptisk til forbud

Barnehagebyråd Roger Valhammer (Ap) i Bergen er skeptisk til profittforbud.

– Først og fremst fordi det er vanskelig å kontrollere. Det er bedre å stille tydelige krav til kvalitet, bemanning, pensjonsvilkår og åpnings­tider, sier han.

I Bergen er over 70 prosent av barnehagene private. Det gir store utfordringer for kommunen, skal vi tro byråden.

– Vi har ingen mulighet til å stille kvalitetskrav, krav til bemanning eller styre barnehageopptakene utover i de kommunale barnehagene, sier Valhammer.

I stedet for kommunalisering, håper han at landsmøtet går inn for en kommunal forkjøpsrett når private barne­hager selges eller legges ned.

– I tillegg er det viktig å føre økt økonomisk tilsyn med private barnehager, slik både Ap-styrte Oslo og Bergen har gjort, sier Valhammer.

politikk@klassekampen.no

Hva synes du om forslaget til vedtektene om en foreldelsesfrist på fem år for varsler om seksuell trakassering?

Abdullah Alsabeehg

bystyre­representant i Oslo

– Mitt primærstandpunkt er at man ikke bør ha en grense. Det handler om tillit. Tillit er noe man bygger over tid, og det bør ikke være noen grense på når man oppdager at tilliten er brutt.

Linn Kristin Engø

politisk rådgiver for byrådslederen i Bergen

– Jeg synes det er en dårlig idé med en foreldelsesfrist fordi det å være tillitsvalgt i en stor organisasjon handler om tillit, og det er ikke sånn at lang tid nødvendigvis gjør opp for de tillitsbruddene folk har begått.

Hamza Ali

fylkesleder for AUF i Rogaland

– Jeg mener det er en dårlig idé. Det er fordi vi ser at det ofte tar tid, og det er vanskelige prosesser man skal gjennom. Da synes jeg det skal være lov å varsle om hva som helst, når som helst.

Fredrik Mellem

tidligere leder av Oslo Arbeidersamfunn

– Det er et dårlig forslag fordi det ikke vil bli reelt. Det er ikke noen tidsfrist for når man kan vurdere tilliten til tillitsvalgte. Derfor bør det heller ikke stå i vedtektene. Jeg tror vi kommer til å ende opp med en annen formulering.