Mandag 8. april 2019 Lederen

Sykkelkultur

• «Jeg har sluttet å sykle i Oslo. Jeg opplevde det som farlig.» Det sier Morten Hestnes til Aftenposten fredag. Hestnes, som jobber i Traumegruppen på Ullevål sykehus, registrerer skader etter sykkel­ulykker som behandles på syke­huset: en økning på 305 prosent siden 2001, og det er bare skader på pasienter som kommer til Ullevål. Aftenposten fortalte i helga historien om Karine Wang, som døde etter at hun ble påkjørt av en lastebil i Oslo i fjor høst. Hvorfor akkurat denne ulykken skjedde og hvem som hadde skyld i den, er fortsatt under etterforskning. Men etter ulykken har Statens vegvesen fått kritikk. Sykkelfeltene er for smale, er et av hovedankepunktene. Nå skal Dronning Eufemias gate, Oslos nye paradegate gjennom Bjørvika, utvides med bredere buss- og sykkelfelt.

• Antall syklende i Oslo øker, og det er et politisk mål at flere skal sykle i Norge. Byrådet i Oslo har giret opp sykkelveiutbyggingen, noe man tydelig kan se i bybildet. Men å bygge ut veiene er ikke nok. Å utvikle en god sykkelkultur skjer ikke bare ved å male noen striper i veien røde. Og selv om flere veier får sykkelfelt, er det fortsatt lange strekninger uten. På veiene uten sykkelfelt er det ikke plass til både sykler og biler. Det skaper irritasjon for alle på veien og fører ofte til farlige forbikjøringer som det ikke er plass til. Men alle vil forbi og først fram. Dette gjelder både syklister og hardere trafikanter.

• Syklister i Oslo har lenge vært en anomali. Det gjør også at mange oppfører seg slik. Mange sykler på rødt lys, i svært høy fart, uten hjelm og uten lys på kveldstid. Det er også lite håndheving av lovene som gjelder for syklister, med unntak av et par større kontroller hvert år. Som samboeren til Karine Wang sier til Aftenposten: «En trygg sykkelkultur blir til gjennom tiår med kampanjer og endring av folks kjøremønster.» Skal Oslos sykkelpolitikk være et forbilde for andre byer, må ikke bare veiene bygges ut, men sykkelkulturen endres. Både myke og harde trafikanter har ansvar for å forbedre den. Det er ikke en løsning at flere slutter å sykle fordi det oppleves for farlig.