Onsdag 10. april 2019 Kultur og medier

• Regjeringens endringer av postloven behandles i statsråd i dag • 75.000 abonnenter mister papiravisa

Postkutt rammer hardt

DØDLINJE: Irene Halvorsen leder en av avisene som rammes hardest av endringene i postloven. Nærmere en tredel av Nationens abonnenter vil miste den daglige papiravisa med regjeringens forslag.

200.000 lesere vil miste papiravisa som følge av regjeringens spareplan for Posten. Større aviser som Nationen rammes hardt, mens lokal­aviser skjermes.

Medier

Lokalavisene sto igjen som vinnere da regjeringen la fram mediestøttemeldingen for halvannen uke siden. Da regjeringens forslag til endringer i postloven ble kunngjort via NTB i går morges, kunne de igjen juble.

Som ventet går regjeringen inn for at Posten skal halvere antall omdelingsdager, men småavisene har fått gjennomslag for sitt viktigste krav: at aviser skal deles ut på tre faste dager – tirsdag, torsdag og lørdag.

De større avisene reagerer derimot med skuffelse og bekymring.

– For Nationen er dette dramatisk. Vårt verdiløfte til leserne og hele vår forretningsmodell er basert på at vi skal komme ut over hele landet, sier Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen.

Postlov rammer mediehusene:

• Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) legger i dag fram forslag i statsråd til endringer i postloven.

• I dag distribuerer Posten 15 prosent av dagsavisenes papiropplag på ukedager. Lørdagsavisene deles ut av det private selskapet Easy2go.

• Fra 1. juli 2020 vil det bli avisomdeling kun tre dager i uka: tirsdag, torsdag og lørdag. Kostnaden til dette er beregnet til 250 millioner kroner årlig.

Må lese gårsdagens avis

Om lag en tredel av Nationens opplag blir i dag distribuert av Posten i ukedagene. Lørdager er det distribusjonsselskapet Easy2Go i Ålesund som står for utdelingen.

Fra neste sommer vil om lag 5000 av Nationens abonnenter få valget mellom å få dagens og gårsdagens avis tre ganger i uka, eller gå over til å lese avisa på mobil­telefon eller pc.

Irene Halvorsen har liten forståelse for argumentet om at det er lite samfunnsøkonomisk gunstig å bruke enda mer av fellesskapets midler for å få samtlige aviser ut til leserne i distriktene.

– I et medie- og demokratibyggende perspektiv er det helt avgjørende at det journalistiske innholdet kommer fram til leserne. Fortsatt er det mange nordmenn som foretrekker sterkt å lese avisa på papir, sier Halvorsen i Nationen. Også de store mediekonsernene reagerer på regjeringens forslag til løsning for mediehusene.

Polaris Media har til sammen en halv million daglige lesere på papir. 25.000 av konsernets papiravis-abonnenter blir rammet av forslaget.

– Mange av våre aviser kommer ut to ganger i uka og har utgivelse tirsdager og fredager. Nå vil altså regjeringen diktere når disse avisene skal komme ut, og jeg synes det er underlig, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Koch liker ikke argumentet om at papirleserne er lesergruppe med høy alder og at de bare kan kjøpe seg et nettbrett.

– Det er fremdeles noen som synes papiravisa er best, og da må vi også sørge for at disse avisene blir distribuert. Her må samfunnet stille opp, for dette betyr mye for Norge som demokrati, sier Koch.

To alternativer

Som Klassekampen omtalte tidligere i år, har mediebransjens interesseorganisasjoner spilt inn litt ulike behov overfor regjeringen.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har vært tydelig på at en løsning med distribusjon på ulike dager ville bli skjebnesvangert for små lokal­aviser som kommer ut faste dager i uka.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL), som også organiserer større aviser, har signalisert at de kunne leve med et kompromiss hvor de aller «dyreste» abonnentene mister papiravisa, for å kunne beholde flest mulig av de 173.000 abonnentene som Posten distribuerer til i dag. Administrerende direktør Randi Øgrey i MBL er skuffet over utfallet.

– Flerdagersavisene er de store taperne med regjeringens forslag. Det sier seg selv at når så mange som 200.000 lesere mister sitt daglige avistilbud, så er dette et alvorlig anslag mot mediehusene, sier Øgrey.

Forslaget som MBL gikk god for, hvor 10 prosent av de «dyreste» abonnentene ble ofret, ville medført at 25.0000 abonnenter mistet papiravisa. Nå rammes 75.000.

– Hvorfor regjeringen har valgt bort en modell som ville sikret langt flere tilgang til avisa, må du nesten spørre samferdselsminister Jon Georg Dale om.

– Har denne saken synliggjort en større interessemotsetning internt i mediebransjen?

– Det er fint at lokalavisene løftes, både i mediemeldingen og for distribusjonen. Men det blir ikke tilstrekkelig når regjeringen velger å se bort fra det øvrige Medie-Norge, sier Øgrey.

Rune Hetland i LLA sier at den løsningen som nå ligger på bordet, er den beste for norske lokalaviser.

– Vi føler det er en sammenheng mellom signalene som ble gitt i mediestøttemeldingen og det forslaget regjeringen kommer med til endringer i postloven. At vi nå blir sikret full distribusjon tre ganger i uka, uavhengig hvor grisgrendt abonnentene måtte bo, er til å leve med for våre medlemmer, sier Hetland.

Han understreker at LLA sitt hovedsyn fremdeles er at endringer i postens omdelingsfrekvens kommer for tidlig i forhold til den generelle digitaliseringen i samfunnet.

kultur@klassekampen.no

Har lyttet til lokalavisene

Det er samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som nå på vegne av regjeringen foreslår endringer i postloven.

Han forteller at de har tatt spesielt hensyn til lokalavisene når de går inn for å halvere antall dager med postombæring.

– Vi er opptatt av den rollen lokalavisene spiller i mediemangfoldet. Derfor bruker vi 750 millioner kroner de neste årene for å levere aviser til folk i hele landet, sier Dale og forteller at regjeringen har lyttet til avisbransjen når de nå legger opp til faste leveringsdager for avisene tre ganger i uka.

– I tråd med mediestøttemeldingen sikrer vi at lokalavisene har distribusjon fram til de har gjennomført omleggingen til digitale flater.

Det er spesielt de riksdekkende dagsavisene som har vært kritiske til endringer i postloven. Nationen risikerer at en tredel av deres abonnenter ikke vil få avisa.

– Det bekymrer deg vel, Dale?

– Ja, dersom det blir det endelige utfallet. Det er det imidlertid ikke grunnlag for å si nå. Det er over ett år til disse endringene trer i kraft. Det kan for eksempel være at de mediehusene som er avhengig av papiravisa, selv kan sørge for utvide sin egen distribusjon. Dessuten tyder mye på at digitaliseringen kan gå raskere.