Onsdag 10. april 2019 Lederen

Omstilling

• Mediepolitikken preges av en utbredt og skadelig vrangforestilling om at det som skal til for å redde norsk journalistikk, er digital omstilling. I går presenterte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) regjeringens forslag til endringene i postloven, som innebærer at posten fra neste år bare vil bæres ut tre dager i uka. Dermed må alle aviser som kommer ut oftere, finne andre måter å nå leserne sine på enn i dag. I bynære områder er det pressens egne budtjenester som leverer de fleste avisene, så kuttene i postombæring vil i all hovedsak ramme distriktene. Folk på bygda må framover enten ta til takke med fådagersaviser, eller de må lese digitalt. Den daglige nyhetsavisa på papir blir i framtida et gode bare for folk i sentrale strøk, om regjeringen får det som den vil.

• Det er verdt å merke seg at forslaget fra regjeringen har en sluttdato, satt til juli 2023. Etter det er det usikkert om staten vil se på det som sin oppgave å distribuere aviser i det ganske land i det hele tatt. Dale sier til NTB at «Det betyr at lokalavisene får fire år på seg til digital omstilling». Han lover penger i potten til denne omstillingen. Med respekt å melde: Digital omstilling er et fint ord for å opprette en nettside med betalingsløsning. Det har de fleste medier gjort for lenge siden. Det er verken særlig dyrt eller sjeldent. Problemet er at mange lesere fortsatt foretrekker å lese på papir, og dessuten at annonsører er villige til å betale langt mer for papirannonsering enn digitale annonser.

• Avisene kommer ikke ut i papirutgaver fordi vi ikke har klart å opprette nettsider ennå i påvente av såkalt digitale omstillingsmidler. I stedet er alt pratet om midler til digital omstilling en virksom retorikk, som får det til å se ut som regjeringen stiller opp og vil hjelpe norsk journalistikk over en kneik – og at alt deretter vil bli såre vel. Problemet for mediene er at det er høyst usikkert om vi i en heldigital framtid vil få inntekter nok til å finansiere journalistikken. Kutt i postens ombæringsdager vil ramme avisenes økonomi hardt. Det skaper dessuten et informasjonsskille mellom by og land.