Torsdag 11. april 2019 Innenriks

• Velgerne i fire av ti Nordmøre-kommuner vil ut av Møre og Romsdal • Vil bli ekte trøndere

Nordmøringer vil ha «møxit»

SEIGE: Nær 2000 nordmøringer møtte på kort varsel i Kristiansund i mars for å protestere mot nedleggelsen av fødetilbudet. Nå sier to tredeler av innbyggerne i Kristiansund at de vil melde seg ut av Møre og Romsdal.

NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.

Fylker

– Jeg har tidligere sagt at vi bør bli i Møre og Romsdal. Med den siste tidas utvikling blir jeg stadig mer åpen for at vi bør søke overflytting til Trøndelag i neste kommunestyreperiode, sier Roger Osen (Ap), ordfører i den lille øykommunen Smøla, nord i Møre og Romsdal.

Han er ikke alene om å drømme om Trøndelag. Et stort flertall av innbyggerne i kommunen ønsker nå bli trøndere.

I slutten av mars vedtok byråkratene i Helse Møre og Romsdal å flytte fødeavdelingen i Kristiansund til Molde. Vedtaket kan ha vært gnisten som blåser Møre og Romsdal i filler.

Nordmøringene – innbyggerne i de ti nordligste kommunene i Møre og Romsdal – har lenge følt seg dårlig behandlet i fylket. Helt siden kongen gjorde Molde til administrasjonssentrum i fylket i 1838 har nordmøringene følt at rivalene i Molde får alt. Ti år med sykehusstrid mellom Kristiansund og Molde, som Molde vant, og gradvis nedbygging av helsetilbudet på Nordmøre, har bare gjort vondt verre.

Sykehusstrid:

• Sykehusstriden på mellom Nordmøre og Molde strekker seg minst tilbake til 2010. Da ble det foreslått å flytte og fjerne akuttjenester og fødeavdeling fra Kristiansund og legge tilbudet til Molde.

• I 2014 ble det vedtatt at sykehusene i Kristiansund og Molde skal legges ned og at nytt sykehus skal bygges på Hjelset nær Molde.

• På oppdrag fra Tidens Krav har Infact spurt 1056 nord­møringer har svart på om spørsmålet «Ønsker du å tilhøre Møre og Romsdal eller Trøndelag?» Resultatene ble først publisert i Tidens Krav.

Mange vil vekk

Nå viser en meningsmåling tatt opp av Infact og publisert i lokalavisa Tidens Krav at mange har fått nok av hele Møre og Romsdal.

Av over tusen spurte nordmøringer ønsker 49 prosent å bli en del av Trøndelag, mens et mindretall på 38 prosent vil forbli i Møre og Romsdal.

I fire av de ti nordmørske kommunene er det nå solid flertall for å melde seg inn i Trøndelag.

I Aure vil 65,5 prosent bli trøndere, mens 21,7 prosent vil bli i Møre og Romsdal.

I Kristiansund vil 65,6 prosent til Trøndelag, 21,2 prosent vil bli.

I Smøla vil 62,1 prosent bytte fylke, bare 13 prosent ønsker å bli værende.

I Halsa vil 47,1 prosent bytte fylke, mens 28,6 prosent vil bli. Det er godt nytt, for Halsa har allerede vedtatt å bli en del av Trøndelag fra 1. januar 2020, når de går inn i den nye storkommunen Heim.

I de resterende seks kommunene er det fortsatt varierende grad av flertall for Møre og Romsdal, men i både Tingvoll (37,3 prosent) og Surnadal (35,1 prosent) utgjør separatistene betydelige mindretall.

Må tas alvorlig

Klassekampen har snakket med ordførerne i de fire separatistkommunene. Alle, med unntak av Halsa som allerede skal inn i Trøndelag, lover at folkeviljen vil føre til seriøse diskusjoner om fylkesbytte.

– Dette må vi ta på alvor. Velgerne forlanger svar, sier Kjell Neergaard (Ap), ordfører i Kristiansund.

Han mener politikerne på Nordmøre må samles for å diskutere fordeler og ulemper med utmelding, samt hvilke prosesser som må på plass for å ta en avgjørelse som er godt demokratisk forankret.

Han tror fylkesskifte vil bli et tema i valgkampen.

– Velgerne bør få en avklaring før valget på hvor vi står, sier Neergaard.

Ap i Kristiansund har ennå ikke konkludert i spørsmålet.

– Når to tredeler av innbyggerne ønsker en annen region­tilknytning, er ikke det noe vi kan kimse av, sier Ingunn Golmen (Sp), ordfører i Aure kommune.

Hun tror mange har ønsket seg til Trøndelag i lang tid, men at avgjørelsen om å legge ned rehabiliteringstilbudet i Aure og fødeavdelingen i Kristiansund har styrket kravet.

Selv er Golmen usikker på om det har noe for seg.

– Det er ikke automatisk slik at ting fikser seg bare vi bytter fylke, men jeg skjønner reaksjonen. Nedleggelses­vedtakene oppleves som at vi skubbes ut av fylket, sier hun.

Ordførerene understreker at kommunene må se på om det er mulig for hele eller deler av Nordmøre å agere sammen, men at kommunene også ta stilling til om de vil skifte til Trøndelag hver for seg.

Slutt på Møre og Romsdal

Selv med Halsa holdt utenfor utgjør kommunene med klare flertall for utmeldelse over 30.000 mennesker.

Reidar Almås, professor emeritus ved Ruralis, tidligere senter for bygdeforskning, tviler på om Møre og Romsdal vil overleve et slikt tap på sikt.

– Det kan brenne et blått lys for Møre og Romsdal som fylke. De berget seg med et nødskrik i forrige runde av region­reformen. Mister de en betydelig del av fylket til Trøndelag kan de bli for små til at regjeringen mener det er bærekraftig som eget fylke, sier Almås.

Han tror at flere kommuner, som Surnadal og Sunndal, fort kan følge etter til Trøndelag, hvis utmeldingene blir et faktum.

– Jeg ser to mulige utganger. Enten at resten av Møre og Romsdal gir innrømmelser til Nordmøre så situasjonen roer seg. Eller så blir det på sikt full splittelse. Da forsvinner Møre og Romsdal som eget fylke. Det kan ta tid, men hvis man ikke tar grep er dette veien det går, sier Almås.

Trøndelag tar imot

Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, er opptatt av at Nordmøre selv må avgjøre egen framtid. Skulle de velge Trøndelag, er han ikke avvisende.

– Trøndelag har tidligere ønsket Nordmøre velkommen om de skulle ønske det. Da må vi i så fall sette oss ned sammen for å diskutere muligheter og utfordringer ved et slikt bytte av fylke, sier Sandvik.

jos@klassekampen.no