Tirsdag 16. april 2019 Lederen

Lytt til Sunde!

• Persondata har blitt det nye gullet. Opplysninger om norske borgere samles nå inn i stor skala av verdens største internasjonale teknologigiganter, som Apple, Google, Microsoft og Facebook. All erfaring viser at hver enkelt av oss ikke er i stand til å ivareta disse rettighetene på en skikkelig måte. Vi klikker ja og amen på det meste, mens våre data overføres til selskaper vi ikke vet hvem er, og til en bruk vi ikke aner konsekvensen av.

• Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde stiller i en kronikk i Aftenposten det betimelige spørsmålet: Hvem eier våre data? Han viser til det begynnende norske oljeeventyret, der norske myndigheter tok et klart eierskap til olja på norsk sokkel. Dette var forutsetningen for velstandsutviklingen som fulgte, akkurat som nasjonal kontroll over vannkrafta på begynnelsen av forrige århundre la grunnlaget for norsk industrireising. I dag finnes det ingen plan for hvem som kan og skal eie data om norske borgere. Ingen norsk myndighet vet i dag hvor all denne informasjonen ender, hva som lagres hvor og hvordan det brukes. Det gjør bare en håndfull utenlandske giganter. «Et knippe private selskaper, for det meste amerikanske teknologikjemper, infiltrerer våre samfunn og gjør seg mer og mer uunnværlige i hverdagen vår. Nå har de til og med begynt å posisjonere seg for å ivareta all offentlig data, ‘gratis’ selvfølgelig», skriver Sunde, som påpeker at råstoffet for det neste industriløftet nå siger ut av landet.

• Ole Jacob Sunde etterlyser en ny Jens Evensen, og han kunne også ha etterlyst nasjonale strateger som Finn Lied, som sikret staten kontroll over oljeressursene. Personopplysninger må på samme måte komme inn under nasjonal kontroll. Akkurat som Kopinor forhandler fram avtaler for norske skribenter, må staten, eller et dertil egnet organ, gjøre det samme for norske borgere. Å sikre kontrollen over persondata kan ikke vi som enkeltpersoner håndtere alene. Det er det bare staten på våre vegne som kan gjøre. Det er rett og slett derfor vi har en stat. Vi oppfordrer myndighetene til raskt å reagere på Ole Jacob Sundes varsko. Det haster!