Onsdag 24. april 2019 Lederen

Snuoperasjon

• I går ble det klart at Marte Gerhardsen blir ny skoledirektør i Oslo. Hun tar over stillingen etter Astrid Søgnen, etter det som har vært en av de mest betente stridene mellom en byråkrat og politisk ledelse i norsk historie. Striden tilspisset seg da Søgnen i fjor fikk beskjed av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om at hun ikke fikk forlenget sin stilling etter pensjonsalder. Da sendte ledere i Utdanningsetaten i Oslo inn et formelt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), som listet opp en rekke svært alvorlige påstander om byrådens oppførsel overfor Osloskolenes administrasjon. Søgnen hevdet også at hun ikke var bedt om å gå av. Til slutt gikk det som det måtte gå i en stillingskrig mellom byråkratiet og politisk ledelse: Søgnen gikk av, og Thorkildsen ble sittende.

• Striden om Osloskolen står om mer enn hvem som leder etaten til enhver tid. Hovedstadens skole­modell har blitt selve utstillings­vinduet for høyresidas skolepolitikk, med strenge måleregimer, flere standardiserte prøver enn resten av landet og resultatkontrakter for rektorer. Søgnen var kjent for å forvente resultater, og det fikk hun også, men kritikere mente resultatene var unaturlig gode på grunn av drilling av elever før prøver og fordi svakere elever fikk unntak fra tester. Søgnen var en leder som møtte motstand, men som også hadde sterk støtte hos mange av sine nærmeste direktører. Det er disse Marte Gerhardsen nå skal samarbeide med.

• Det er aldri lett å komme inn som leder i en ny organisasjon, og forutsetningene nå gjør jobben ekstra utfordrende. Det er ingen lett oppgave for den tidligere Ap-toppen og Agenda-lederen å få skoleledelsen i Oslo med på endringene byrådet ønsker, som blant annet innebærer en tillitsreform. Inga Marte Thorkildsen har selv beskrevet Osloskolen som et «tankskip som er vanskelig å snu». Vi håper Marte Gerhardsen møter en etat som er villig til å legge stridene om Søgnen og måleregimene bak seg og jobbe for en god skole for hovedstadens lærere og elever. Selv tankskip kan snus.