Torsdag 25. april 2019 Lederen

Veivalg

• Ethvert parti må ha en idé om hvem det representerer og hvordan det kan få stor nok oppslutning til å gi sine grupper makt og innflytelse over samfunnsutviklingen. Slike grunnleggende avklaringer påvirker også politikken, og politikken bestemmer likeledes hvor et parti kan vokse. I morgen åpner Kristelig Folkepartis landsmøte i Stavanger. Da har det gått nøyaktig hundre dager siden partiet gikk inn i Erna Solbergs regjering, sammen med Venstre og Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti valgte da ikke bare side i politikken, men tok også valg som påvirker hvem partiet er til for og appellerer til. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide håpet å få partiet med seg inn i en rødgrønn regjering, selvsagt fordi det var den retningen han ønsket å ta partiet i politisk, men også fordi han var overbevist om at det ville bidra til at partiet tiltrakk seg en målgruppe han mente var framtida for partiet: unge kvinner.

• Den tidligere partilederen trakk det korteste strået, og dermed mistet partiet også den delen av velgergrunnlaget Hareide hadde skuet mot. En artikkel i Vårt Land i går bekrefter bildet: En av de gruppene partiet nå sliter hos, er unge kvinner. Partiene på borgerlig side har tradisjonelt hatt flere mannlige velgere enn kvinnelige. Kristelig Folkeparti har imidlertid hatt flest kvinnelige velgere. De var en sterk gruppe da Valgerd Svarstad Haugland var partileder og fikk rekordhøye 13,7 prosent og 12,4 prosent oppslutning i stortingsvalgene i 1997 og 2001.

• Ved forrige stortingsvalg kom partiet så vidt over sperregrensa med en oppslutning på 4,2 prosent. For Knut Arild Hareide var spørsmålet hvordan partiet kunne reise seg igjen, og hans drøm var et moderne folkeparti som trakk yngre velgere og igjen hadde appell hos kvinner. I stedet har samarbeid med Frp, og ikke minst det at abortspørsmålet ble signalsaken for veivalget, bidratt til at partiet tiltrekker seg eldre velgere. Ifølge Vårt Land har sentralstyret i partiet prioritert «distriktsvennlige verdivelgere med en tilknytning til kristne og norske tradisjoner» som målgruppe foran høstens valg.