Mandag 29. april 2019 Lederen

God start

• Til høyre for regjeringens politikk, sa Venstre. Mye mer liberale enn regjeringen, sa Frp. Begge utsagn ble gjengitt i Klassekampens artikkel om Arbeiderpartiets nylig vedtatte migrasjonsmanifest. Og sånn kan vi fortsette. Men midt i diskusjonene om hvem som er strengest og snillest, kom rapporten «Nordic integration and settlement policies for refugees», som undersøker hvordan det faktisk går med flyktningene som kom til Skandinavia mellom 2008 og 2016. Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag for Nordisk ministerråd, ser på hva introduksjonsprogrammer, utdanningsmuligheter, jobb­tiltak og bosettingsmønstre har å si for sysselsetting.

• For eksempel har unge mannlige flyktninger høyere arbeidsdeltakelse i Danmark enn i Norge og Sverige – i hvert fall de aller første årene. Både Sverige og Norge seiler forbi på litt lengre sikt. Forskerne mener noe av forklaringen kan være at flere får tilbud om utdanning i Sverige og Norge. Sverige utmerker seg også i å subsidiere flere arbeidsplasser for å sikre et fotfeste i arbeidslivet. Norge kommer godt ut av sammenlikningene, men vi kan likevel lære på flere punkter. Forskerne understreker at vi må se hva som fungerer for hver enkelt gruppe: kvinner og menn, unge og gamle, høyt og lavt utdannete. Hva kommer det av at flere eldre flyktninger er i jobb i Sverige, og at flere av kvinnene jobber i Norge enn i Danmark?

• Rapporten gir en mulighet til å se helheten i en jungel av tiltak og ambisjoner. Hva virker faktisk? Da rapporten ble lansert før helga, intervjuet Aftenposten bussjåføren Wasim Hrateh, som flyktet fra Syria til Norge i 2013. «Det er viktig å være en del av arbeidslivet,» sier han til avisa, og det er tydelig at det handler om mer enn lønn. Det handler om nettverk og vennskap, om å delta i det samfunnet han og familien lever i. Behovet for en trygg havn i en urolig verden blir ikke mindre av at vi diskuterer hvem og hvor mange vi vil ta imot, og de som kommer til oss skal leve livene sine her. Da må vi vite hvordan vi gir dem både en god start og et best mulig liv på lang sikt.