Tirsdag 30. april 2019 Politikk

• FpU åpner for å hente hjem alle norske barn av IS-krigere • Frp-profiler advarer

Frp-splid om Syria-barn

BARNAS BESTE: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener hensynet til barnas beste er et argument for å hente hjem norske barn av IS-foreldre, også når foreldrene er i live. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

VIL HENTE: FpU går imot partiprofiler og åpner opp for å hente hjem alle norske barn av IS-krigere, men ikke foreldrene.

Frp

– Det bør være mulig å kunne hente barn uten foreldre, sier Bjørn-Kristian Svendsrud, leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

FpU-lederen flagger overfor Klassekampen sitt ståsted i den betente debatten om hvorvidt det er riktig å hente hjem barn av norske IS-krigere fra Syria og Irak.

– Vi skal være åpne for å hente alle barn hjem med en forsikring om at vi ikke henter hjem foreldrene. Da må man vite at norsk lov og menneskerettighetene åpner for å ikke gi familiegjenforening, sier Svendsrud.

Flere Frp-topper har de siste ukene kommet med kraftige advarsler mot å hente barn av IS-krigere til Norge. Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen har overfor Aftenposten brukt begrepet «selvskading» om å hente hjem barn og mødre fra IS-områder.

Da statsminister Erna Solberg i forrige uke åpnet for å hente hjem de av barna som var foreldreløse, omtalte Amundsen i Dagbladet Solbergs utspill som «uklokt og skuffende».

Barn av IS-krigere splitter regjeringen:

• Statsminister Erna Solberg åpner for å hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere. Men hun vil ikke hente hjem barn sammen med foreldre som har sluttet seg til IS.

• I helga vedtok KrFs landsmøte at de vil hente hjem alle barn av norske IS-krigere uten en forutsetning om at de skal skilles fra foreldrene for å hentes hjem.

• Frp på sin side har vært imot å hente barn av IS-foreldre, fordi de regner med at foreldrene også vil returnere til Norge.

• Klassekampen erfarer at Frp-ledelsen vil uttale seg om barn av IS-krigere på pressekonferanse i anledning Frps landsmøte i dag.

Taler Frp imot

FpUs ståsted viser at også Frp er splittet i synet på hva man skal gjøre med barn av IS-krigere.

– Det finnes ingen enkel løsning på en så komplisert utfordring. Utgangspunktet er at uskyldige barn ikke skal straffes for foreldrenes synder. Jeg tror nok at alle som tenker på disse barna, får en klump i magen med tanke på de forholdene de lever under, sier Svendsrud.

FpU-lederen går også lenger enn statsministeren og åpner opp for også å kunne hente hjem barn i tilfeller der foreldrene er i live.

– I lovverket står hensynet til barnas beste på den ene siden mot det biologiske prinsippet på den andre. Spørsmålet er hvordan man tolker barnas beste. Vil barnas beste være å vokse opp der de er eller å vokse opp i Norge, spør Svendsrud.

– Hvordan skal du hente hjem barn i praksis, dersom foreldrene ikke ønsker det?

– Dette handler om å finne en løsning med andre land for å få en forståelse mellom nasjonene på hvordan det skal gjøres. Samtidig er det ikke opp til politikerne å avgjøre hvordan dette bør gjøres i praksis, da har jeg større tiltro til fagfolk som Politiets utlendingsenhet.

«Strekker seg langt»

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim er skeptisk til ungdomspartiets linje om å hente hjem barn med foreldre, selv med en forsikring om at foreldrene ikke kan få familiegjenforening seinere.

– Det er ikke vanlig at norske myndigheter gjør noe proaktivt for folk som har havnet i en vanskelig situasjon. Å begynne å nærme seg foreldreløse barn av IS-krigere er å strekke seg mye lenger enn det vi gjør for barn som er født av norske foreldre andre steder i verden, sier Helgheim.

Han sier også at det andre steder i verden er barn av norske foreldre som ikke kommer hit, fordi det kan være vanskelig å få bekreftet identiteten deres gjennom fødselsattest eller DNA-prøve. Helgheim mener at man ikke kan forskjellsbehandle disse med barn av IS-krigere.

Omforent syn

Etter det Klassekampen kjenner til, har det internt i partiet blitt jobbet med å finslipe Frps standpunkt i saken. Da Klassekampen fredag forrige uke ba stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde om en kommentar til saken, svarte han følgende i en sms:

«Partiet jobber med å etablere et omforent prinsipielt syn som står seg over tid, og jeg lar derfor ledelsen presentere dette når det foreligger».

Frp har varslet en pressekonferanse i dag med partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug. Det er ventet at barn av IS-krigere vil bli et tema på denne pressekonferansen.

Nye toner

Klassekampen kjenner ikke til hva partiet skal presentere på pressekonferansen. Helgheim er imidlertid mer forsonende i tonen hva gjelder de av barna som har mistet foreldrene.

– Hvis det er mulig å hente tilbake foreldreløse barn, så er det svært få som vil ha problemer med det. Alt annet er veldig vanskelig.

– Men Per-Willy Amundsen var uenig med Erna Solberg. Har Frp snudd?

– Han sa at det var uklokt. Enigheten strekker seg til å se på hvordan foreldreløse barn kan hentes. Jeg forstår Per Willys bekymring, dette er en vanskelig sak.

andreash@klassekampen.no