Fredag 3. mai 2019 Lederen

Dominans

• Apple, Facebook og Google har blitt blant verdenshistoriens største selskaper, og deres virksomhet fortsetter å vokse inn i våre samfunn og hverdagsliv. Den siste måneden har mediekonsernet Schibsted, i seg selv en stor aktør, flere ganger henvendt seg til norske myndigheter. Selskapet etter­lyser blant annet regulering av innhenting og oppbevaring av personopplysninger, som vil sikre forutsigbarhet og like konkurransevilkår. I en lederartikkel i Klassekampen for to uker siden omtalte vi Schibsted-styre­leder Ole Jacob Sundes kronikk i Aftenposten, hvor han etterlyser en nasjonal plan for hvem som kan og skal eie nordmenns data. I dag får it-gigantene vokse inn i vår livsverden tilnærmet uregulert, med de konsekvenser det har for den politiske samtalen, vår personlige integritet og balansen mellom samfunnsnytte og kommersiell utnyttelse.

• I Dagens Næringsliv i går skrev Schibsted-direktør Tor Jacobsen at Apple «opptrer som en lunefull enehersker» som ikke forstår eller bryr seg om konsekvensene av handlingene sine. Dermed truer selskapet den frie journalistikken, er Schibsted-toppens konklusjon. Dette er svært sterke ord fra medie­konsernet, som gjenspeiler hvor alvorlig det ser på situasjonen. Helt konkret handler saken om endringer i Apples apper, som står for mer enn halvparten av den digitale nyhetsformidlingen i Norge. Apple lar ikke lenger medie­husene ha en egen relasjon til brukerne; i stedet er data og kundeforholdet beslaglagt av Apple. Jacobsen forteller også at apper endres uten varsel og om regler som er umulige å forstå.

• Mediemeldingen regjeringen nylig la fram, er knapt nok innom de store it-gigantenes dominerende posisjon i det norske mediemarkedet. Isteden tar meldingen for gitt at framtida er digital, uten å problematisere hvem som vinner og taper på dét. Derfor kan vi komme i en situasjon ganske raskt hvor distribusjon av papirprodukter vanskeliggjøres av regjeringen, samtidig som den digitale infrastrukturen blir overtatt av store, amerikanske monopolister. Det er dette medie­meldingen burde handlet om.