Lørdag 4. mai 2019 Kultur og medier

Ansatte reagerer på at en tredel av lokalene til Deichman bibliotek skal leies ut til kommersielle aktører:

Vil stanse bibliotek-utleie

PÅ LAG MED DE ANSATTE: 1. mai gikk Fagforbundets Deichman-klubb under parolen «Nei til kommersiell utleie av hovedbiblioteket». Nå får de støtte fra høyresida i bystyret, ved Eirik Lae Solberg (H) og Odd Einar Dørum (V).

Det rødgrønne byrådet tvinger nye Deichman til å leie ut over 7000 kvadratmeter til kommersielle aktører. Høyre og Venstre i Oslo lover et utleie-fritt Deichman hvis de vinner valget.

Bibliotek

I over hundre år har landets folkebibliotek sørget for gratis tilgang til bøker for alle, uten innblanding fra kommersielle aktører.

Nå reagerer en av fagforeningene til de ansatte ved Deichman på de strenge kravene som det rødgrønne byrådet har stilt til utleieinntekter ved nye Deichman Hovedbibliotek i Bjørvika, som åpner dørene for publikum om et knapt år.

I onsdagens 1. mai-tog gikk Fagforbundets Deichman-klubb under parolen «Nei til kommersiell utleie av hovedbiblioteket». Parolen fikk spontan applaus fra mange som sto langs veien, forteller klubbleder Toril Høimyr.

– Vi er mest bekymra for lokalene som skal leies ut i første etasje. Dette er et areal som var ment å bli brukt av publikum, sier Høimyr, som understreker at hun er godt fornøyd med de rødgrønnes biblioteksatsing i sin helhet.

– Men jeg synes det er utrolig smålig at de ikke klarer å flytte på 5–7 millioner kroner i budsjettet for å unngå utleie av førsteetasje.

Høyresida raser

Fagforbundets bekymring for kommersialisering av biblioteket får uventet støtte. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og Odd Einar Dørum (V), som sitter i bystyrets kultur- og utdanningskomité, reagerer på det rødgrønne byrådets krav til egeninntekter ved det nye hovedbiblioteket.

– Vi har vært konsekvent imot dette hele veien, og kommer fortsatt til å kjempe mot det med alle midler, sier Dørum.

Eirik Lae Solberg lover at et utleiefritt Deichman blir en prioritert sak for Høyre i årets valgkamp.

– Byrådets holdning får meg til å tenke på et sitat av Oscar Wilde: De kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe, sier Solberg.

Søker etter leietakere

Kravet om økt inntjening fra utleievirksomhet ble fremmet av det rødgrønne byrådet og vedtatt av bystyret kort tid etter valgseieren i 2015. Forslaget kom som følge av at det ble avdekket store overskridelser i kostnadsprognosene for byggeprosjektet, med om lag 400 millioner kroner. Utleievirksomheten skal totalt gi biblioteket 12,5 millioner kroner i overskudd i året.

De siste beregningene viser at det hovedbiblioteket vil koste 2,5 milliarder kroner å ferdigstille.

Deichman-direktør Knut Skansen forteller at biblioteket nå samarbeider med profesjonelle utleiekonsulenter for å finne fram til leietakere som passer med bibliotekets profil. Trolig vil resultatet bli klart innen sommeren.

– Vi prøver å se etter aktører som kan spille på lag med biblioteket, enten ved at virksomheten har likhetstrekk med biblioteket, eller at de kan supplere på annet vis, sier Skansen.

Kan få bokhandel i første

Totalt vil en tredel av biblio­tekets totale areal bli utleid til kommersielle aktører, enten på permanent basis eller til arrangementer (se grafikk).

I femte etasje er det satt av 600 kvadratmeter til kontor­lokaler for en ekstern leie­taker. Men det mest attraktive lokalet befinner seg i første etasje, hvor det også vil være størst gjennomstrømming av publikum.

Arealet som er satt av til utleie i første etasje, er totalt 395 kvadratmeter, fordelt på to lokaler. Overskuddet fra leieinntektene herfra er budsjettert til et sted mellom 5 og 7 millioner kroner.

– Dersom dette skal bli vellykket, kan vi ikke velge en helkommersiell leietaker for lokalene i første etasje, sier Skansen, som ikke ønsker å fortelle hvilke typer virksomheter som har meldt sin interesse.

– Men det ligger i sakas natur at vi ser etter en type publikumsrettet virksomhet, for eksempel en avisredaksjon eller en bokhandel, sier Skansen.

– Du er ikke redd for at en bokhandel vil gå dere i næringen?

– Overhodet ikke. En bokhandel lever av bøker som ferskvare, noe biblioteker aldri kan tilfredsstille. Tvert imot, bokhandlere og biblioteker er mer avhengige av hverandre enn det mange tror.

Ap forstår ikke kritikken

Om det blir en av bokhandelkjedene som får flytte inn i nye Deichman eller annen type kommersiell virksomhet, spiller liten rolle for Odd Einar Dørum. Sammen med Høyre vil han sørge for å få sagt opp leieavtalene dersom det blir byrådsskifte etter kommunevalget i september.

– Venstre var en pådriver for å få Oslos nye hovedbibliotek vedtatt. Alt var nøye utregnet ut fra hva biblioteket hadde behov for, ikke bare i årene som kommer, men for kommende generasjoner. Vi er derfor sterkt imot at biblioteket må avgi så mye av arealet til leietakere, sier Dørum.

– Et bibliotek må få lov til å være et bibliotek og ikke bli utleid til kommersielle virksomheter, sier Lae.

– Når vi først bevilger så mye penger til et hovedbibliotek, må vi sørge for at det får mulighet til å oppfylle alle sine bibliotekfaglige funksjoner.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur og utdanning i Oslo, har liten forståelse for kritikken. Hun viser til at det borgerlige byrådet hadde planer om å legge ned flere lokalbiblioteker, noe som ble stanset da de rødgrønne overtok.

– Dette er en sak som må sees i sammenheng. Det rødgrønne byrådet har satset stort på å styrke byens bibliotektilbud. For å redde lokalbibliotekene måtte vi legge 13 millioner kroner tilbake i budsjettet som de borgerlige hadde laget, sier Hansen.

I neste periode lover hun å satse videre, blant annet ved å øke bevilgningene til drift og bygge flere lokalbibliotek.

– For meg er det viktigere å sørge for at vi har et godt bibliotektilbud over hele byen enn å bevilge enda mer penger til Deichman i Bjørvika.

jonas.braekke@klassekampen.no