Mandag 6. mai 2019 Lederen

Nord og ned

• For litt over tre år siden ble Høgskolen i Nord-Trøndelag slått sammen med Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland. Det nye, sammenslåtte universitetet fikk navnet Nord. Da styreleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag Bjørg Tørresdal ble spurt om det kunne føre til færre campuser, hvor særlig Namsos var i faresonen, svarte hun slik til Namdalsavisa: «Jeg mener en slik frykt er ubegrunnet. Jeg vil heller si at dette styrker Namsos, fordi vi blir universitet.» I dag sitter vi med fasiten: Styret for Nord Universitet har foreslått en dramatisk reduksjon i antall studiesteder. Tilbudet i Nesna og Sandnessjøen legges ned, mens Namsos og Stokmarknes svekkes. Det har ført til sterke protester lokalt, men saken viser også problemene med nasjonal styring av høyere utdanning.

• Distriktshøgskolene spiller en viktig rolle for å bygge kompetanse og rekruttere fagarbeidere i regionene. I Namsos har flere trukket fram samarbeidet mellom sykehuset og sykepleierutdanningen, som skaper forskningsmiljøer og søkere til stillinger. Slike hensyn veier likevel ikke tungt nok for universitetsstyret, som begrunner nedleggelsene med at styret ønsker å heve nivået på forskningen. Overgangen fra høgskole til universitet gjør at institusjonene for høyere utdanning må bruke kreftene på doktorgradsprogrammer og akademisk forskning. På den måten flyttes pengene fra grunnutdanning av blant andre sykepleiere, lærere, bibliotekarer og ingeniører over på høyeregradsstudier. I iveren etter å bli universitet kan det se ut som de sentraliserte institusjonene glemmer hva som er primæroppgaven.

• Det er dessuten problematisk hvis nedleggelse av studiesteder blir et spørsmål for universitets­styrene alene. De havner raskt i krysspress mellom Nokut-krav og bevilgningskutt, som bare gir et svar: sentralisering. I stedet må politikerne på banen slik at vi kan få det utdanningstilbudet hele landet trenger, der det trengs. Dette er politiske spørsmål. Til kommende runder er det også verdt å merke seg at sammenslåinger fører til nedleggelser og sentralisering, tross forsikringer om det motsatte.