Tirsdag 7. mai 2019 Politikk

Ap og Senterpartiet vil at Stortinget skal beskytte fødeavdeling mot byråkrater:

Blander seg i fødesak

FØDEFERDEN I KRISTIANSUND: Bunadsgeriljaen har mobilisert tusenvis av mennesker landet rundt til støtte for fødetilbud nær folk. Her fra en aksjon i Nord-Møre. FOTO: SVEIN JUNGE, STREAMBIRD PRO

STERKE: Bunadskledde rebeller har jaget helsebyråkratene på retrett. Nå konkurrerer Ap og Senterpartiet om å overstyre helse­foretaket i Møre og Romsdal.

sykehus

Helse Møre og Romsdals vedtak om å legge ned føde­avdelingen i Kristiansund har utløst en folkebevegelse. Over hele landet har kvinner og menn ikledd bunad vist muskler til støtte for fødetilbudet på Nordmøre. 1. mai marsjerte over 2000 under den såkalte bunadsgeriljaens fane i Kristiansund. Nå blir striden en sak for Stortinget.

I dag behandler helsekomiteen et forslag fra Senterpartiet om å stanse nedleggingen. Kjersti Toppe (Sp), er «lei av at politikerne skyver helseforetaket foran seg»:

– Dette er et politisk spørsmål. Vi vil at de folkevalgte fra Møre og Romsdal skal stemme for eller imot om fødeavdelingen skal legges ned, sier Toppe, nestleder i helsekomiteen på Stortinget.

Fødestrid:

• Helseforetaksmodellen ble innført i 2002 etter at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenestene fra fylkes­kommunene.

• Foretakene er organisert som aksjeselskap med styrer og økonomisk ansvar.

• 27. mars vedtok styret i Helse Møre og Romsdal å flytte fødeavdelingen i Kristiansund til Molde for å spare 17 millioner i året.

• Vedtaket har blitt møtt med store protester og opprettelsen av «bunadsgeriljaen».

Vil gå lenger

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er enig i at Stortinget må gripe inn, men synes ikke Senter­partiets forslag er offensivt nok.

Ap vil fremme et eget forslag om at fødetilbudet skal bestå inntil et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal står klart på Hjelset.

– Stortinget må gi et klart signal om at fødeavdelingen i Kristiansund ikke kan legges ned før det er etablert et godt tilbud på Hjelset, sier Kjerkol.

Det vil tidligst skje i 2024, men økonomiske utfordringer gjør at det kan ta mye lengre tid.

Bunadsgeriljaen

Begge helsepolitikerene støtter bunadsgeriljaen, en organisasjon som har vokst til oppimot 35.000 medlemmer på Facebook på litt over en måned. Organisasjonen oppsto etter at styret i Helse Møre og Romsdal i slutten av mars vedtok å legge ned føde­avdelingen i Kristiansund.

Presset fra de bunads­kledde fikk tidligere administrerende direktør Espen Remme til å si at vedtaket bør utsettes på ubestemt tid. Han ble avsatt, og fødeavdelingen i Kristiansund er igjen i spill.

Konstituert administrerende direktør Nils Kvernmo sier i en pressemelding at han vil legge fram et forslag om utsettelse «i tråd med signalene fra forrige direktør». Han har ikke sagt hvor lang utsettelsen bør være. Forslaget behandles i styremøtet 15. mai.

– Det er gledelig at han ser at det ikke er forsvarlig å slå sammen fødeavdelingene, men vi gir oss ikke før han tidsbestemmer utsettelsen. Det må skje 15. mai, sier Anja Solvik, leder av bunads­geriljaen.

Hun krever er at nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund blir utsatt i fem år.

– Kampen blir like intens om han vedtar en kortere frist. Det er like uforsvarlig å slå sammen avdelingene om tre år som det er nå, sier hun.

Stemmer ikke for

Høyre uttrykker støtte til aksjonen, men vil likevel ikke at Stortinget skal gripe inn. Nestleder i helsekomiteen Sveinung Stensland (H) mener byråkratene bør få gjøre det de er satt til, nemlig å styre helseforetakene:

– Det ville være oppsiktsvekkende om Stortinget skulle gjøre enkeltvedtak på dette nivået, sier Stensland.

Han fortsetter:

– Foretaket har sagt de går inn for en utsettelse. Denne saken er oppe i lufta fordi mange er interessert i å spinne på den, sier Stensland.

Bunadsgeriljaen fnyser av Høyres reaksjon.

– Vi kjemper for livene våre og for at våre nyfødte barn skal ha et trygt tilbud. Dette er ikke spinn, sier Solvik.

Hun mener Stensland ikke burde «toe sine hender» ved å peke på helseforetaket:

– Politikerne bør ta seg på tak og stemme på opposisjonsforslaget, eller reise seg og si at «vettu, vi tok feil». Vi har snart 40.000 medlemmer. Det er større enn Høyre, sier Solvik.

Sender signal

Frp er enig med Høyre i at foretaksmodellen gjør at Stortinget ikke kan gripe inn. Selv om de mener Stortinget ikke har mulighet til å gripe inn i foretakenes prioriteringer, er de tydelig på at fødetilbudet ikke bør legges ned.

– Det har vært klønete håndtering av Helse Møre og Romsdal hele veien, og jeg forstår at styrelederen måtte gå av. Nå forventer Frp at det nye styret rydder opp og holder fast ved at fødeavdelingen ikke skal legges ned, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp.

Hun mener Sp stortingsforslag er reint spill for galleriet.

fridag@klassekampen.no

jos@klassekampen.no