Torsdag 9. mai 2019 Politikk

Kostnadene knyttet til nye kampfly har økt med 16 milliarder kroner, ifølge BT:

Solberg: «Litt dyrere»

GRILLET: Audun Lysbakken (SV) ledet an i onsdagens grilling av Erna Solberg om 16 milliarder kroner i ekstrakostnader til F-35 kampfly.FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

PRISSJOKK: Audun Lysbakken mener statsministeren bortforklarer merkostnader til nye kampfly. I tillegg kan dyrere våpen presse opp prisene ytterligere.

KAMPFLY

– Der ser det ut til å bli litt dyrere enn det som ble lagt opp til, sa statsminister Erna Solberg fra Stortingets talerstol onsdag.

Bergens Tidende avslørte 23. april at kostnadene knyttet til anskaffelsen av 52 nye F-35 kampfly blir 16 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Det vil si at totalkostnadene knyttet til nye kampfly har nådd svimlende 97 milliarder kroner.

Onsdag ble statsminister Erna Solberg grillet i Stortingets spørretime om merkostnadene. Statsministeren framholdt at kostnadsramma Stortinget har satt på kampflyene, ikke er overskredet, fordi merkostnadene BT har regnet ut, tar utgangspunkt i det såkalte styringsmålet til Forsvarsdepartementet. Dette er departementets interne kostnadsmål på nye kampfly.

Kampflykjøpet:

• Stortinget besluttet i 2012 å kjøpe nye kampfly av typen F-35. Flyene blir lagd av den amerikanske våpengiganten Lockheed Martin og er blant de største enkeltinvesteringene i norsk historie.

• I en artikkelserie i Bergens Tidende kommer det fram at kampflyene blir hele 16 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget hadde sett for seg. Summen inkluderer flyene i seg selv i tillegg til kostnader til bygging av flybasene på Ørlandet og Evenes.

• Innkjøp av våpen kommer i tillegg til prosjektene som Bergens Tidende har regnet på. Våpenkjøpet er ennå ikke besluttet i Stortinget, og kan bli langt dyrere enn det tidligere anslag har vist.

Tilsvarer 941 fødestuer

Merkostnadene Solberg refererte til som «litt dyrere» har BT beregnet til å ligge på rundt 16 milliarder kroner.

En slik sum tilsvarer rundt tre ganger så mye av Hærens årlige budsjett (5,6 milliarder kroner). Merkostnaden kunne også lønnet 40.920 reinholdsarbeidere (snittlønn på 390.000), eller 34.480 håndverkere.

16 milliarder kroner kunne videre opprettholdt 941 fødeavdelinger tilsvarende den som nå er vedtatt nedlagt i Kristiansund. Helse Møre og Romsdal forventer å spare 17 millioner kroner i året på nedleggelsen.

– Ingen sprekk

– 16 milliarder kroner i ekstrakostnader til kampfly. Er det litt dyrere?

– Det er ingen kostnadssprekk på kampflyene, sier statsminister Erna Solberg til Klassekampen.

– Det er litt teoretisk og teknisk, men jeg mener oppslagene i Bergens Tidende gir et feil bilde. Folk får et inntrykk av store overskridelser. Disse flyene har faktisk blitt billigere, sier Solberg videre.

Selv om Forsvarsdepartementets styringsmål er overskredet, har Stortinget i sin kostnadsramme plusset på en margin med «uforutsette utgifter». Stortingets kostnadsramme er dermed ikke overskredet, understreker Solberg.

– Kan det bli enda større ekstrakostnader utover de 16 milliardene?

– Ikke som vi per dags dato har oversikt over. Så er vi i en diskusjon om det er ekstrakostnader på 16 milliarder.

Lysbakken: Bagatelliserer

SV-leder Audun Lysbakken ledet an i grillingen av statsministeren i Stortinget onsdag. Overfor Klassekampen sier han at Solberg bagatelliserer merkostnadene.

– Jeg blir veldig provosert av at statsministeren bagatelliserer det som i realiteten er en udekket regning på opp mot 16 milliarder kroner. Hun driver et spill med ord. Sannheten er at alle regjeringer som har hatt ansvar for dette, og Stortinget, har styrt mot en pris som nå virker å ikke være realistisk. Og ingen har tatt stilling til hvordan merutgiftene skal dekkes inn, sier Lysbakken.

Frykter du at kampflyene skal bli enda dyrere enn dette?

– Ja, jeg gjør jo det. Fordi det er jo for eksempel sånn at dollarkursen er vesentlig høyere nå enn det som er blitt lagt til grunn i budsjettet. Vi vet ikke hvor dette stopper, sier Lysbakken.

Dyrere våpen

Merkostnadene kan bli enda større enn de 16 milliardene Bergens Tidende har regnet ut. De nye kampflyene skal utstyres med nye våpen, og prisen har vokst mye de siste årene.

Nyhetsbyrået Bloomberg skrev for to uker siden at det amerikanske F-35-programmet har blitt 5,5 prosent dyrere på grunn av økte kostnader til våpen. Det er ikke klart om det norske luftforsvaret vil gå på en tilsvarende smell.

De nye kampflyene arver en del av våpnene som i dag brukes på F-16. De nye kampflyene skal også ha nye missiler for å skyte mot mål i lufta og på sjøen, i tillegg til langtrekkende presisjonsvåpen, den aller dyreste missiltypen.

Store deler av våpenkjøpet ligger ikke inne i investeringene som Stortinget har vedtatt til nå, og må inn på statsbudsjettet de neste årene.

I spørretimen i Stortinget i går sa Erna Solberg at det er stor usikkerhet om hvor mye våpnene vil koste. Utfordringen er våpenkjøpene, sa statsministeren.

SV-lederen ønsker at Stortinget setter foten ned mot å bestille de siste seks kampflyene man ennå ikke har bestilt.

– Det er inngått kontrakter på alt det andre. Men det er fortsatt ikke for seint å stoppe de seks siste.

politikk@klassekampen.no