Lørdag 11. mai 2019 Lederen

Nye klær

• «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen – eller arbeiderbevegelsen, som Gerhardsen ville sagt.» Slik åpnet Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin tale til partiets landsmøte i går. Fagbevegelsen-mantraet har han lånt fra Arbeiderpartiets tidligere partisekretær Martin Kolberg. På Aps landsmøte i 2005 formante han partiet om å holde fast på de tette båndene til fagrørsla med de samme ordene. Moxnes sveipet også innom en annen Ap-topp, Reiulf Steen, før talen var slutt. Slik plasserte Bjørnar Moxnes dagens Rødt midt i arbeiderbevegelsens historie, mens hans eget partis fortid ble forbigått i stillhet. I Moxnes’ tale begynner Rødts tidsregning i 2013, da partiet gjorde et dårlig valg. Men som han fortalte landsmøtedelegatene: «Heldigvis var valgnatta 2013 asken i sagnet om Fugl Fønix. Rødt har fornyet seg og reist seg.» Høyre-leder Jan P. Syse sa for 30 år siden at «Arbeiderpartiet stjal klærne våre mens vi var ute og badet». Nå er det Rødt som prøver på en ny drakt, mens Ap-toppene er på pølsefest.

• Rødt har de to siste årene gått fra 3000 til 8000 medlemmer, og ifølge partiets egne undersøkelser er mange av de nye medlemmene folk som har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. Hovedmålet i forslaget til ny strategi er at Rødt i 2025 «skal ha oppnådd et endret styrkeforhold mellom arbeid og kapital i favør av arbeiderklassen og at arbeidsfolks status, klassestolthet og solidaritet er styrket». Det lyder som et ekko av arbeiderbevegelsens mål. Rødt lanserer seg som et radikalt, folkelig grasrotparti, som ønsker å vokse i tillitsmannssjiktet i fagbevegelsen og «stolt vise fram våre sosialistiske prinsipper», som Moxnes deklamerte. Så langt har velgerne likt det de ser: Partiet begynner å venne seg til å ligge over sperregrensa for stortingsvalg på målinger, og det treffer særlig unge velgere. I høstens kommune- og fylkestingsvalg kan partiet få flere enn 200 representanter. Det vil gi sårt tiltrengt erfaring for en del relativt nye politikere. Et kamplystent Rødt, som proklamerer at det står opp for arbeidsfolk og plasserer seg midt i arbeiderbevegelsen, utgjør en utfordring for et Ap som sliter i tidligere kjerneområder.