Lørdag 11. mai 2019 Politikk

Ordførerkandidat i Stavanger Mímir Kristjánsson vil stake ut ny oljekurs for Rødt:

Oppildner til oljekamp

DUELL: Bystyrekandidat for Rødt Stavanger Mímir Kristjánsson og nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen er ikke enige om partiets oljepolitikk. I går var de samlet til landsmøte i Oslo.

OLJEVENN: Rødts Mímir Kristjánsson utfordrer partiets oljepolitikk. Han er i konflikt med nesten hele partiet, svarer partiets nestleder.

Landsmøte

– Problemet til Rødt er at man har en knallbra industripolitikk på alle felt, bortsett fra olje. På olje er det miljø­vernerne og ikke fagbevegelsen som har laget politikken. Det er uheldig og dårlig, sier Mímir Kristjánsson, Rødts ordførerkandidat i Stavanger.

Partiets oljepolitikk skal ikke behandles før et nytt stortingsprogram skal vedtas på landsmøtet i 2021. Men Kristjánsson varsler allerede nå at han vil utfordre partiets oljestandpunkter de neste to årene.

I nåværende program heter det at Rødt blant annet vil trappe ned oljeindustrien gjennom å stanse nye lete- og prøveboringer og avvikle alle subsidier og særordninger for olje- og gassindustrien. I tillegg skriver partiet at de er for en sluttdato for oljeindustrien gjennom å stanse 90 prosent av utvinningen innen 2030.

Rødts oljepolitikk:

• I inneværende partiprogram går Rødt inn for å trappe ned oljeindustrien ved å stanse nye lete- og prøveboringer, samt avvikle alle subsidier og særordninger for olje- og gassindustrien.

• Partiet setter også en sluttdato for oljeindustrien gjennom å stanse 90 prosent av utvinningen innen 2030.

• På helgas landsmøte skal partiet vedta strategi og prinsipprogram. Oljepolitikken fra partiprogrammet er ikke oppe til debatt.

Ny kurs

Kristjánsson sier han vil at partiet skal innta en mellomposisjon mellom olje- og miljø­interesser.

– Jeg tror på en styrt avviklingspolitikk for oljebransjen framfor å heie den utfor stupet. Men den avviklingspolitikken må handle om å høste av de feltene vi allerede har. Det som står i programmet i dag om bom stopp for olje i 2030, er helt urealistisk, sier han.

Ordførerkandidaten håper å få med partiet på en rekke prinsipper om olje:

Skrote standpunktet om en sluttdato for oljebransjen.

Fortsatt nei til åpning av nye havområder for oljeindustrien, som Lofoten, i Barentshavet og ved Svalbard, men si ja til å bore nye brønner i allerede åpnede områder, som i Nordsjøen og Norskehavet.

Beholde deler av lete­refusjonsordningen hvor staten tar 78 prosent av kostnadene knyttet til olje- og gassleting. Denne skal være geografisk begrenset og gjelde i allerede åpnede områder.

Trenger olje

Kristjánsson understreker at man vil trenge olje i mange tiår og at dette ikke trenger å være uforenelig med å nå klima­forpliktelsene.

– Man må vel la olje bli liggende i bakken?

– Absolutt, og det meste av olja i Norge skal vi la ligge. Det skjer i Lofoten. Men så er spørsmålet om Norge ensidig skal kutte sin produksjon i 2030. Det måtte eventuelt være for å gi en signaleffekt om å påvirke andre land. Det hjelper ikke for verdens klima at vår samvittighet er rein.

Kristjánsson mener oljepolitikken henger sammen med hva partiet skal være.

– Om Rødt skal ha en seriøs ambisjon om å utfordre Ap på sikt som det alternative arbeider­partiet i norsk politikk, må vi ha en politikk som skaper jobber og henger sammen. Dagens politikk er ikke realistisk, og den skremmer folk vekk.

– Det du sier om olje er ikke bare en kynisk strategi for å stjele industrivelgere fra Ap?

– Nei, dette er noe jeg mener. Dersom Rødt skulle økt oppslutningen i morgen, burde vi heller overby på klima. Det som egentlig er i vinden nå, er klimapopulisme, sier Kristjánsson.

Radikalt miljøparti

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen reagerer sterkt på Kristjánssons utspill.

– Det er fint med friske pust, men man må ikke blåse bort hele sin forstand av den grunn. Rødts oljepolitikk er i tråd med vår posisjon som et radikalt miljøparti, sier Martinussen.

Hun sier oljepolitikken er basert på at man må la to tredeler av olja bli liggende under bakken for å unngå klimakatastrofe.

Martinussen reagerer sterkt på påstanden om at det er miljøvernerne som har laget oljepolitikken til Rødt.

– Oljepolitikken og miljø­politikken til Rødt er bygd på et langt og grundig samarbeid mellom miljø- og fagbevegelse, sier Martinussen.

Hun viser til at representanter fra kraftkrevende industri, verftsindustri, klubber og miljøbevegelsen alle har vært tungt inne med å bidra til å utforme Rødts industripolitikk.

– Når man kommer inn for å gjøre rask karriere i et parti, kan det være lurt å sette seg inn i hva som har skjedd mens man har vært borte, sier hun.

Mímir Kristjánsson var inntil januar 2019 nyhetssjef i Klassekampen.

politikk@klassekampen.no