Onsdag 15. mai 2019 Lederen

Tidas melodi

• «Å protestere mot sentralisering er tidens melodi», skrev VG-kommentator Tone Sofie Aglen i går i et slags forsvar for helseforetaksmodellen. Anledningen var at bunadsgeriljaen i går inntok hovedstaden med krav om stans i nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund. Det er fristende å snu på sitatet. For det er kanskje ikke protestene mot sentralisering som er tidas melodi, men selve sentraliseringen. Akkurat nå rammer den store, statlige sektorer som helse og utdanning til tross for løfter om det motsatte. Langs Helgelandskysten står studiestedene i Nesna og Sandnessjøen i fare for å bli nedskalert og nedlagt. I fusjonsavtalen fra 2016 sto det at «Nåværende studiesteder skal styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner».

• Da vedtaket om å bygge et nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal kom, lovte Stortinget at fødetilbudet i Kristiansund ikke skulle legges ned før det nye var på plass. Så gjør styret i helseforetaket det likevel. Protestene mot nedleggelsene samler tusenvis, men motprogrammeringen er også i gang. Kommentatorer og politikere rykker nå ut for å forklare at stort er tryggere og bedre – og at de som protesterer egentlig etterspør et dårligere og mindre trygt tilbud. Problemet er at i universitets- og helseforetaksstyrene vil distriktshensyn alltid tape. Det lønner seg å samle forskning og kompetansemiljøer. Men alle bor ikke i Oslo. Fødsler er ikke som en hofte­operasjon som kan planlegges i god tid. Det er derfor kvinner krever fødetilbud der de bor.

• Dessverre er det mange som er enige om at desentralisert er dyrt og dårlig. I gårs­dagens leder i Aftenposten gjentas mantraet om at små kommuner «har problemer med å tiltrekke seg kompetanse og klarer ikke utvikle gode fagmiljøer», uten å nevne norsk geografi. Det er selvsagt ikke bare antallet innbyggere som betyr noe for rekruttering. For Kristiansunds del er heller ikke størrelsen til hjelp. Kommunen har nesten 25.000 innbyggere, relativt stort i norsk sammenheng. Derfor er det sunt om protester mot utarming av mellomstore byer er tidas melodi.