Torsdag 16. mai 2019

Strengere tuberkulose-krav for folk som skal jobbe i Norge

Regjeringen foreslår å utvide krav om helseundersøkelse for personer som skal oppholde seg i Norge. Målet er blant annet å avdekke tuberkulose.

Regjeringen foreslår å utvide krav om helseundersøkelse for personer som skal oppholde seg i Norge. Målet er blant annet å avdekke tuberkulose.
Kravet vil gjelde personer fra risikoland som reiser til Norge for å jobbe som selvstendig næringsdrivende, innleide arbeidstakere, ansatte i helse- og skolesektoren og au pair.
Folkehelseinstituttet vurderer til enhver tid hvilket land som har høy forekomst av tuberkulose og som skal være omfattet av kravet til undersøkelse. I dag gjelder det 114 land i verden.
– Tuberkulose er utryddet i Norge, men vi skal ikke lenger enn til Litauen for å finne land hvor man er utsatt for smitte, sier Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen.
Det er personer som kan utgjøre en alvorlig fare for overføring av smittsom sykdom i sitt arbeid, særlig for helsepersonell og lærere eller andre som har nær kontakt med barn, som skal testes.
– Bare blant au pairer har vi hatt 77 tilfeller av smitte mellom 2008 og 2017. Dersom en utenlandsk vikar i helsesektoren er smittet med multiresistent tuberkulose vil konsekvensene kunne bli katastrofale, sier hun.
Endringene i smittevernloven er til behandling i Stortinget, og vil debatteres den 7. juni.
(©NTB)