Torsdag 16. mai 2019

Forsvarsbygg hever støykontrakt og gir entreprenør millionbot

Forsvarsbygg gir Byggmester Strand AS bøter på 6,5 millioner kroner etter arbeid med støyisolering ved Ørland flystasjon. Selskapet bestrider bøtene.

Forsvarsbygg gir Byggmester Strand AS bøter på 6,5 millioner kroner etter arbeid med støyisolering ved Ørland flystasjon. Selskapet bestrider bøtene.
Den største boten gjelder mislighold av lønns- og arbeidsvilkår og er på nesten 6,2 millioner kroner, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.
Plan- og eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg sier til NRK at han synes dette er en trist sak.
– Som offentlig byggherre har vi et klart ansvar for å medvirke til et arbeidsliv der det er nulltoleranse for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Derfor må vi sanksjonere når slike forhold avdekkes, sier plan- og eiendomssjefen.
Byggmester Strand AS har hatt fire oppdrag på utføring av støyisoleringstiltak på omkringliggende boliger til Ørland flystasjon i Trøndelag.
Byggmester Strand AS svarer torsdag kveld gjennom sin advokat Jørgen Aardalsbakke, som fastslår at firmaet ikke vil akseptere sanksjonen som er gitt av Forsvarsbygg.
– Vi vil sammen med ledelsen i Byggmester Strand AS fremskaffe dokumentasjon som viser at det ikke foreligger slike brudd som Forsvarsbygg påstår, skriver Ardalsbakke i en epost til NRK.
(©NTB)