Lørdag 18. mai 2019 Kultur og medier

Forsvarer reformen

SVARER: Iselin Nybø (V).

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) avviser at regjeringens ­politikk fører til nedleggelser av studieplasser.

akademia

De siste ukene har det vært mye bråk rundt Nord universitet, som ønsker å legge ned flere studiesteder.

Campus-kuttene kommer etter en bølge av sammen­slåinger i den norske høyskole-­ og universitetssektoren. Bakgrunnen er den såkalte strukturreformen som regjeringen lanserte i 2015. Tanken var at det skulle bli færre, men sterkere institusjoner.

– Nedlegging er ikke mål

Sist mandag uttalte stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til Klassekampen at det nå var på tide å gjøre noe med sentraliserings­iveren som brer om seg i ­utdanningssektoren. Hun fikk støtte fra SV-leder Audun Lysbakken, som mente at nedleggelsene har vært en «villet politikk fra den borgerlige regjeringen».

Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) avviser ­påstanden fra Lysbakken.

«Strukturreformen har ikke som mål at det skal bli færre studiesteder. Stortingsmeldingen som ligger til grunn for reformen hadde seks mål, der to av dem er nettopp god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, og regional utvikling», skriver hun i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Hun forteller videre at Nord universitet nå arbeider med å finne ut av hvilke studie­steder en institusjon skal ha, og hvordan utdanningen og ­forskningen skal organiseres.

– Kan en sentralisering av utdanningssektoren føre til svikt i rekrutteringen til ­lærer- og sykepleieryrket?

«Det er riktig at rektor ved Nord universitet foreslår å samle fagmiljøer på færre ­steder, men det innebærer ikke færre studieplasser totalt. Nå er rektors forslag på høring. For meg har det vært viktig å minne om at styret ved Nord må ha to tanker i hodet», skriver Nybø.

Gjemmer seg bak styret?

Hun påpeker at styret både skal vurdere hvordan de best kan tilby utdanning og forskning av høy kvalitet, og hvordan de kan levere kandidater som nærings- og arbeidslivet etterspør.

«Jeg har også minnet om at universitetet skal levere blant annet sykepleiere til helsefore­takene og at det må være en del av vurderingen», skriver hun.

Det var også høy temperatur rundt denne saken i Stortingets spørretime onsdag. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk til angrep på regjeringens håndtering av de planlagte nedleggelsene ved Nord universitet.

Ifølge NTB mente stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) at regjeringen hadde gitt et utydelig signal, og at de nå «gjemte seg bak skjørtene» til styret i Nord universitet.

– Hva om styret velger sentralisering, hva gjør regjeringen da? spurte Arnstad fra talerstolen i Stortinget.

dageivindl@klassekampen.no