Lørdag 18. mai 2019 Politikk

Senterpartiet mener forutsetningene for Andøya-nedleggelsen har blitt endret:

Krever ny behandling

PROTEST: Liv Signe Navarsete har kjempet i flere år for å bevare Andøya som militær flyplass. Her er hun sammen med demonstranter foran Stortinget våren 2017. FOTO: MARIAM BUTT, NTB SCANPIX

OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.

forsvaret

– Nå har forutsetningene endret seg totalt, og det betyr at regjeringen bør komme med en ny sak hvor man blir opplyst om hele kostnadsbildet på Evenes og Andøya. Noe annet vil være helt respektløst overfor Stortinget.

Det sier forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

Nå etterlyser både hun og Norges Offisersforbund at Arbeiderpartiet kommer på banen.

– Aps kronargument var at hvis forutsetningene endrer seg, skulle man komme med en ny sak til Stortinget, sier Navarsete.

Andenes:

• Stortinget har besluttet å legge ned flybasen på Andøya og kjøpe nye overvåkingsfly. De skal stasjoneres på Evenes og stå klar om noen år.

• Nå er det klart at mesteparten av pengene Stortinget skulle spare ved å flytte flyene, likevel ikke kommer til å bli spart inn. Regjeringen vil bruke Andøya flystasjon som beredskapsbase. I den forrige Langtidsplanen for Forsvaret ble kostnaden for en slik beredskapsbase på øya beregnet til 2,7 milliarder norske kroner over 20 år.

• Det norske Forsvaret har i dag seks maritime overvåkingsfly av typen P3 Orion stasjonert på Andøya. Flyene er bygget for å saumfare store havområder for ubåter, men blir i Norge også brukt til sivile redningsoperasjoner og overvåking av fiskebåter.

Spareplanen ryker

Da Stortinget i 2016 besluttet å flytte overvåkingsflyene fra Andøya, la et flertall av medlemmene i Stortingets forsvars- og utenrikskomité – bestående av Ap, Venstre, KrF og SV – til grunn at dersom det skulle komme «vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget», måtte regjeringen komme tilbake til Stortinget med saken.

Regjeringens hoved­begrunnelse for å legge ned basen og flytte Forsvarets overvåkingsfly til Evenes, var å spare 4 milliarder kroner.

Torsdag skrev Klassekampen at kostnadskuttet blir langt lavere enn forventet.

I revidert statsbudsjett kommer det fram at regjeringen vil bruke Andøya som beredskapsbase, et forslag som koster omtrent 2,7 milliarder kroner over 20 år.

I stedet for å spare 4 milliarder, sparer regjeringen nå bare 1,3 milliarder, fordelt over de neste 20 årene.

Navarsete mener dette betyr at forutsetningene dermed er vesentlig endret. Nå krever hun at Stortinget på nytt må få behandle skjebnen til flyplassen på Andøya.

Hun peker samtidig på at kostnads­overslaget for Evenes har økt med 80 prosent.

– Kostnadsargumentet er borte. Med kostnadsøkningen på Evenes sammen med det som kom i revidert budsjett, er det klart at det betyr at forutsetningene for nedleggelsen av Andøya er helt annerledes, sier hun til Klassekampen.

Tror på omkamp

Navarsete sier hun håper Ap står fast på at det skal komme en ny sak til Stortinget i en slik situasjon.

– Tror du regjeringen kan komme til å fremme en ny sak til Stortinget nå?

– Det vil være opp til Ap, siden de var med på forliket. Dersom Ap krever det som en del av forliket, vil det være rart av regjeringen å trumfe KrF og Venstre som ikke var med på forliket.

– Kan det nå bli omkamp om nedleggelsen av Andøya?

– Det kan det. Av og til liker jeg å si «hva var det vi sa», men i denne saken er det bare trist. Det Sp advarte mot, ser ut til å slå til så til de grader. Det er trist med så mye uro og konflikt som saken har skapt. Det er en sak det har gått masse prestisje i, sier Navarsete.

– Åpent sår

Aps nye nestleder Bjørnar Skjæran har i flere år vært en forkjemper for å bevare flyplassen på Andøya. Klassekampen erfarer at dette er et syn han deler med flere personer sentralt i partiet.

Tomas Norvoll er Fylkesrådsleder i Skjærans fylkeslag, Nordland Ap. Han sier til Klassekampen at Stortinget bør få drøfte saken på nytt.

– Det ville åpenbart styrket tilliten til prosessen om man nå tar på alvor denne nye informasjonen som etter mitt syn tilsier at beslutningen skulle vært annerledes.

Han legger til at han er usikker på om det er teknisk mulig å reversere nedleggingsprosessen, men mener regjeringen må spille med mer åpne kort overfor Stortinget.

– Jeg registrerer at vi hadde mer rett enn vi trodde. Jeg tror at man vil stå seg på å være mer åpen om argumentasjonen. Man snakket om luftvern, som ikke var et kron­argument, og om kostnader som ble annerledes enn regjeringen trodde. Man bør etterstrebe å gå gjennom saken igjen. Ellers vil dette bli stående som et åpent sår i tilliten mellom sentralt og nasjonalt nivå i politikken.

NOF: Nye forutsetninger

Torbjørn Bongo, leder i LO-forbundet Norges Offisersforbund, er enig med Navarsete i at forutsetningene nå er vesentlig endret. Han sier til Klassekampen at hele besparelsen som skulle komme ved å legge ned Andøya, er borte.

– Nå må man investere mye penger – milliarder – for å flytte aktivitet fra en base til en annen. Hele det økonomiske argumentet er borte. Og i tillegg vil det bli en dårligere operativ løsning. – Hva bør Ap gjøre nå? – Min anbefaling er at Ap ber om en ny utredning fra departementet, i tråd med hva Ap har sagt før, både da forliket ble laget i 2016, og i fjor.

politikk@klassekampen.no